Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 267
z 27
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2018Zmiana obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa fermy drobiu zlokalizowanej na działce nr 352/4 obręb Sokołowice6220.2.201813-04-2018 14:0813-04-2018 14:08Urząd Gminy OleśnicaWójt Gminy Oleśnica
7/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Rozbudowa fermy drobiu zlokalizowanej na działce nr 352/4 obręb Sokołowice o dodatkowy kurnik kur niosek o obsadzie 241,9 DPJ wraz z infrastrukturą towarzyszącą.6220.2.201813-04-2018 14:0813-04-2018 14:08Urząd Gminy OleśnicaFerma Drobiu Danuta Żyszkiewicz
8/2018Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko6220.2.201813-04-2018 14:0813-04-2018 14:08Urząd Gminy OleśnicaWójt Gminy Oleśnica
5/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. eksploatacja powierzchniowa złoża piasków skaleniowo-kwarcowych "Boguszyce II"RGNiOŚ.6220.1.201827-03-2018 13:1227-03-2018 13:12Urząd Gminy Oleśnica*******
6/2018Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "eksploatacja powierzchniowa złoża piasków skaleniowo-kwarcowych Boguszyce II"RGNiOŚ.6220.1.201827-03-2018 13:1227-03-2018 13:12Urząd Gminy OleśnicaWójt Gminy Oleśnica
3/2018PostanowienieRGNiOŚ.6220.14.201727-03-2018 13:0027-03-2018 13:00Urząd Gminy OleśnicaWójt Gminy Oleśnica
117/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,, Przebudowa gazociągu DN80 PN 6,3 MPa relacji Jelcz - Oleśnica- przebudowa układu zaporowo- upustowego w miejscowości Smardzów - dla potrzeb realizacji zadania pn. Modernizacja układu zaporowo- upustowego w m. Nieciszów"RGNiOŚ.6220.14.201727-03-2018 13:0027-03-2018 13:00Urząd Gminy OleśnicaWójt Gminy Oleśnica
4/2018DecyzjaRGNiOŚ.6220.14.201727-03-2018 13:0027-03-2018 13:00Urząd Gminy OleśnicaWójt Gminy Oleśnica
1/2018Postanowienie27-03-2018 12:4327-03-2018 12:43Urząd Gminy OleśnicaWójt Gminy Oleśnica
119/2016Prośba o przycinkę korony drzew rosnących na działce nr 139 w miejscowości Świerzna.RGNiOŚ.6131.65.201615-12-2017 09:4315-12-2017 09:43Urząd Gminy Oleśnica*******
z 27