Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 357
z 36
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
25/2017Opinia PPIS do wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/6 w obrębie geodezyjnym Ciążeń Wschód, gmina LądekOŚR.6220.1.201721-04-2017 15:0821-04-2017 15:08Urząd Gminy LądekPPIS
26/2017Postanowienie Wójta stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOŚR.6220.1.201721-04-2017 15:0821-04-2017 15:08Urząd Gminy LądekWójt Gminy Lądek
24/2017Opinia RDOŚ do wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/6 w obrębie geodezyjnym Ciążeń Wschód, gmina LądekOŚR.6220.1.201721-04-2017 15:0821-04-2017 15:08Urząd Gminy LądekRDOŚ
22/2017Opinia PPIS dot. raportu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/6 w obrębie geodezyjnym Ciążeń Wschód, gmina LądekOŚR.6220.1.201721-04-2017 15:0821-04-2017 15:08Urząd Gminy LądekPPIS
23/2017Zmiana wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/6 w obrębie geodezyjnym Ciążeń Wschód, gmina LądekOŚR.6220.1.201721-04-2017 15:0821-04-2017 15:08Urząd Gminy LądekPro Vento Energia
21/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/6 w obrębie geodezyjnym Ciążeń Wschód, gmina LądekOŚR.6220.1.201721-04-2017 15:0821-04-2017 15:08Urząd Gminy LądekPro Vento Energia
357/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni nr 2 na ujęciu wiejskim w Ratyniu, gm. LądekOŚR.6220.8.201621-04-2017 14:4621-04-2017 14:46Urząd Gminy LądekZakład Gospodarki Komunalnej
20/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni nr 2 na ujęciu wiejskim w Ratyniu, gm. LądekOŚR.6220.8.201621-04-2017 14:4621-04-2017 14:46Urząd Gminy LądekWójt Gminy Lądek
19/2017Opinia RDOŚ w Poznaniu dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni nr 2 na ujęciu wiejskim w Ratyniu, gm. LądekOŚR.6220.8.201621-04-2017 14:4621-04-2017 14:46Urząd Gminy LądekRDOŚ
358/2016Opinia PPIS w Słupcy dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni nr 2 na ujęciu wiejskim w Ratyniu, gm. LądekOŚR.6220.8.201621-04-2017 14:4621-04-2017 14:46Urząd Gminy LądekPPIS
z 36