Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1821
z 183
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2019postanowienie Wójta Gminy kościelisko stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu kopaliny za pomocą istniejącego otworu wiertniczego Chochołów PI-I w miejscowości Witów dla celów rekreacyjno - kąpielowychOŚ.I.6220.4.201825-06-2019 14:2325-06-2019 14:23Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
8/2019Opinia RDOŚ dotycząca konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu kopaliny za pomocą istniejącego otworu wiertniczego Chochołów PI-I w miejscowości Witów dla celów rekreacyjno - kąpielowychOŚ.I.6220.4.201825-06-2019 14:2325-06-2019 14:23Urząd Gminy KościeliskoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
7/2019Opinia Sanitarna stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi dla przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu kopaliny za pomocą istniejącego otworu wiertniczego Chochołów PI-I w miejscowości Witów dla celów rekreacyjno - kąpielowycOŚ.I.6220.4.201825-06-2019 14:2325-06-2019 14:23Urząd Gminy KościeliskoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem
6/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu kopaliny za pomocą istniejącego otworu wiertniczego Chochołów PI-I w miejscowości Witów dla celów rekreacyjno - kąpielowych na działce o nr ew. 10 w obrębie 402 WitówOŚ.I.6220.4.201825-06-2019 14:2225-06-2019 14:22Urząd Gminy KościeliskoChochołowkie Termy Sp. z.o.o.
4/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "53069_Kościelisko" na dz. ew. 2709/4 w Kościelisku, wraz z kartą informacyjną przedsięwzięciaOŚ.6220.1.201924-06-2019 12:3824-06-2019 12:38Urząd Gminy KościeliskoT-Mobile Polska S. A.
5/2019Decyzji Wójta Gminy Kościelisko o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "53069_Kościelisko" na dz. ew. 2709/4 w KościeliskuOŚ.6220.1.201924-06-2019 11:4524-06-2019 11:45Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
124/2016Uchwała Rady Gminy Kościelisko z dnia 11.08.2016 r. nr XX/154/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KościeliskoPP.I.6720.4.201619-06-2019 13:2119-06-2019 13:21Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
37/2017Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KościeliskoPP.I.6720.4.201619-06-2019 13:2119-06-2019 13:21Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
24/2018Uchwała Rady Gminy Kościelisko z dnia 24.05.2018 r. nr XXXVI/269/18 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kościelisko z dnia 11.08.2016 r. nr XX/154/16 dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KościeliskoPP.I.6720.4.201619-06-2019 13:2119-06-2019 13:21Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
236/2016RDOŚ w Krakowie: uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KościeliskoPP.I.6720.4.201619-06-2019 13:2119-06-2019 13:21Urząd Gminy KościeliskoRDOŚ w Krakowie
z 183