Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1977
z 198
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2021Opinia RDOŚ w Krakowie do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie "Polana", pod nazwą - MPZP Dzianisz Polana IIPP.I.6721.3.201812-07-2023 11:5612-07-2023 11:56Urząd Gminy KościeliskoPanstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem
37/2020Wystąpienie do PPIS o uzgodnienie zakresu prognozy do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie "Polana", pod nazwą - MPZP Dzianisz Polana IIPP.I.6721.3.201812-07-2023 11:5612-07-2023 11:56Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
26/2018Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie "Polana", pod nazwą - MPZP Dzianisz Polana IIPP.I.6721.3.201812-07-2023 11:5612-07-2023 11:56Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
3/2021Pismo PPIS w Zakopanem w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie "Polana", pod nazwą - MPZP Dzianisz Polana IIPP.I.6721.3.201812-07-2023 11:5612-07-2023 11:56Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
38/2020Wystąpienie do RDOŚ w Krakowie o uzgodnienie zakresu prognozy do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie "Polana", pod nazwą - MPZP Dzianisz Polana IIPP.I.6721.3.201812-07-2023 11:5612-07-2023 11:56Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
13/2021Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie "Polana", pod nazwą - MPZP Dzianisz Polana IIPP.I.6721.3.201812-07-2023 11:5612-07-2023 11:56Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
12/2022Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie "Polana", pod nazwą - MPZP Dzianisz Polana IIPP.I.6721.3.201812-07-2023 11:5612-07-2023 11:56Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
11/2021Opinia sanitarna PPIS w ZAkopanem do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie "Polana", pod nazwą - MPZP Dzianisz Polana IIPP.I.6721.3.201812-07-2023 11:5612-07-2023 11:56Urząd Gminy KościeliskoPanstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem
8/2023Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie "Polana", pod nazwą - MPZP Dzianisz Polana IIPP.I.6721.3.201812-07-2023 11:5612-07-2023 11:56Urząd Gminy KościeliskoStudio Zieleni - mgr inż. Barabara Wigier
13/2022Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie "Polana", pod nazwą - MPZP Dzianisz Polana IIPP.I.6721.3.201812-07-2023 11:5612-07-2023 11:56Urząd Gminy KościeliskoStudio Zieleni - mgr inż. Barabara Wigier
z 198