Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1876
z 188
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
63/2019Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie Kir i Gronia – MPZP KIRY IV. Podanie do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie Kir i Gronia – MPZP KIRY IV podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów w okresie ich wyłożenia do wglądu publicznego.PP.I.6721.7.201420-02-2020 11:1420-02-2020 11:14Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
62/2019Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie Kir i Gronia – MPZP KIRY IV. Podanie do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie Kir i Gronia – MPZP KIRY IV podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów w okresie ich wyłożenia do wglądu publicznego.PP.I.6721.7.201420-02-2020 11:1220-02-2020 11:12Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
61/2019Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Polana Biały Potok V wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Podanie do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Biały Potok V, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów w okresie ich wyłożenia do wglądu publicznego.PP.I.6721.3.201520-02-2020 10:0120-02-2020 10:01Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
60/2019Projekt mpzp środkowej części obszaru Polany Biały Potok we wsi Witów w Gminie Kościelisko - pod nazwą Polana Biały Potok VPP.I.6721.3.201519-02-2020 15:4719-02-2020 15:47Urząd Gminy KościeliskoPracownia EKO-GEO PLAN,Wójt Gminy Kościelisko
59/2019Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem do projektu mpzp dla środkowej części Polany Biały Potok, we wsi Witów w gminie Kościelisko – pod nazwą Polana Biały Potok VPP.I.6721.3.201519-02-2020 15:2819-02-2020 15:28Urząd Gminy KościeliskoPanstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem
58/2019Ponowna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie do projektu mpzp dla środkowej części Polany Biały Potok, we wsi Witów w gminie Kościelisko – pod nazwą Polana Biały Potok VPP.I.6721.3.201519-02-2020 15:2319-02-2020 15:23Urząd Gminy KościeliskoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
57/2019Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem do projektu mpzp dla środkowej części Polany Biały Potok, we wsi Witów w gminie Kościelisko – pod nazwą Polana Biały Potok VPP.I.6721.3.201519-02-2020 15:1319-02-2020 15:13Urząd Gminy KościeliskoPanstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem
56/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie do projektu mpzp dla środkowej części Polany Biały Potok, we wsi Witów w gminie Kościelisko – pod nazwą Polana Biały Potok VPP.I.6721.3.201519-02-2020 15:0719-02-2020 15:07Urząd Gminy KościeliskoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
55/2019Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu mpzp dla środkowej części Polany Biały Potok, we wsi Witów w gminie Kościelisko – Biały Potok VPP.I.6721.3.201513-02-2020 15:4913-02-2020 15:49Urząd Gminy KościeliskoPracownia EKO-GEO PLAN
54/2019ekofizjografia Kościelisko - mpzp Polana Biały Potok VPP.I.6721.3.201506-02-2020 10:1806-02-2020 10:18Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
z 188