Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1869
z 187
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
140/2019Decyzja umarzająca Gminie Wyszków w całości należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr SR.613.2.25.1.2015 z dnia 14 kwietnia 2015r., za usunięcie z działek nr: 204, 198/1, 197/1, 1167/1 w Wyszkowie drzew pod warunkiem posadzenia za usunięte drzewa drzew w liczbie nie mniejszej niż usuwane i krzewów o powierzchni nie mniejszej niż usuwane na działkach nr 1330/1, 1329/1, 3700/8 w Wyszkowie, będących własnością gminy Wyszków.SR.613.99.201916-11-2021 13:4916-11-2021 13:49Starostwo Powiatowe w WyszkowieStarosta Powiatu Wyszkowskiego
138/2019Decyzja umarzająca Gminie Zabrodzie w całości należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr SR.613.2.9.2016 z dnia 13 kwietnia 2016r., za usunięcie z działki nr 94 w Mostówce 7 sztuk drzew pod warunkiem posadzenia za usunięte drzewa drzew w liczbie nie mniejszej niż 7 sztuk na działkach nr 337/8 i 338/1 w Zabrodziu, będących własnością gminy Zabrodzie.SR.613.101.201916-11-2021 13:4916-11-2021 13:49Starostwo Powiatowe w WyszkowieStarosta Powiatu Wyszkowskiego
1/2020Decyzja umarzająca Gminie Zabrodzie w całości należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr SR.613.2.36.2016 z dnia 17 czerwca 2016r., za usunięcie z działki nr 337/4 w Zabrodziu, 2 sztuk drzew i krzewów, pod warunkiem posadzenia za usunięte drzewa drzew w liczbie nie mniejszej niż 2 sztuki i krzewów na działkach nr 337/4 w Zabrodziu, będącej własnością gminy Zabrodzie.SR.613.102.201916-11-2021 13:4916-11-2021 13:49Starostwo Powiatowe w WyszkowieStarosta Powiatu Wyszkowskiego
158/2019decyzja dla Gminy Somianka zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości należącej do Gminy SomiankaSR.613.106.201916-11-2021 13:4916-11-2021 13:49Starostwo Powiatowe w WyszkowieStarosta Powiatu Wyszkowskiego
153/2019wniosek Wójta Gminy Somianka o wydanie w drodze decyzji zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na gruncie należącym do Gminy SomiankaSR.613.105.201916-11-2021 13:4916-11-2021 13:49Starostwo Powiatowe w WyszkowieWójt Gminy Somianka
143/2019decyzja dla Gminy Wyszków zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości należącej do Gminy WyszkówSR.613.110.201916-11-2021 13:4916-11-2021 13:49Starostwo Powiatowe w WyszkowieStarosta Powiatu Wyszkowskiego
150/2019decyzja dla Gminy Wyszków zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości należącej do Gminy WyszkówSR.613.94.201916-11-2021 13:4916-11-2021 13:49Starostwo Powiatowe w WyszkowieStarosta Powiatu Wyszkowskiego
142/2019Decyzja odmownaSR.613.90.201916-11-2021 13:4916-11-2021 13:49Starostwo Powiatowe w WyszkowieStarosta Powiatu Wyszkowskiego
146/2019decyzja dla Gminy Zabrodzie zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości należącej do Gminy ZabrodzieSR.613.103.201916-11-2021 13:4916-11-2021 13:49Starostwo Powiatowe w WyszkowieStarosta Powiatu Wyszkowskiego
139/2019Decyzja umarzająca Gminie Wyszków w całości należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr SR.613.2.25.2015 z dnia 20 maja 20158r., za usunięcie drzew z granicy działki 2415 w Wyszkowie i działki 46/7 w Rybienku Nowym będących własnością Gminy Wyszków pod warunkiem posadzenia za usunięte drzewa drzew w liczbie nie mniejszej niż usuwane na działce nr 1331 w Wyszkowie, będących własnością gminy Wyszków.SR.613.100.201916-11-2021 13:4916-11-2021 13:49Starostwo Powiatowe w WyszkowieStarosta Powiatu Wyszkowskiego
z 187