Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 10065
z 1007
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
334/2023Wniosek Burmistrza Tłuszcza z dnia 07.10.2023 r., znak: WOŚ.6131.246.2023, o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 drzew gat. brzoza rosnących na działce nr ew. 47, obręb Mokra Wieś, gmina Tłuszcz, w pasie drogi gminnej ul. Jerzego Wesołowskiego.16-01-2024 15:3016-01-2024 15:30Starostwo Powiatu WołomińskiegoBurmistrz Tłuszcza
336/2023Decyzja na usunięcie 1 drzewa gat. topola kanadyjska o obwodzie pnia 243 cm rosnącego na działce nr ew. 853, obręb Kukawki, gmina Jadów, w pasie drogi gminnej ul. Piaskowej.16-01-2024 15:3016-01-2024 15:30Starostwo Powiatu WołomińskiegoStarosta Wołomiński
335/2023Wniosek Kierownika Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jadów z dnia 03.11.2023 r., znak: GSR.6131.242.2023.MW, o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. topola kanadyjska o obwodzie pnia 243 cm rosnącego na działce nr ew. 853, obręb Kukawki, gmina Jadów, w pasie drogi gminnej ul. Piaskowej.16-01-2024 15:3016-01-2024 15:30Starostwo Powiatu WołomińskiegoBurmistrz Miasta i Gminy Jadów
338/2023Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gat. brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 97 cm oraz 1 drzewa gat. wiąz polny o obwodzie pnia 85 cm, rosnących na działce ew. nr 112, obręb 29 w Wołominie.16-01-2024 15:3016-01-2024 15:30Starostwo Powiatu WołomińskiegoStarosta Wołomiński
337/2023Wniosek Zastępcy Burmistrza Wołomina, znak: WGK.7021.7.53.2023, o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku: brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 97 cm oraz wiąz polny o obwodzie pnia 85 cm, rosnących na działce ew. nr 112, obręb 29 w Wołominie.16-01-2024 15:3016-01-2024 15:30Starostwo Powiatu WołomińskiegoBurmistrz Wołomina
340/2023Zezwolenie na usunięcie 13 drzew rosnących na terenie działki ew. nr 73/2, obręb Krawcowizna, gmina Strachówka, w pasie drogowym drogi gminnej bez nazwy.16-01-2024 15:3016-01-2024 15:30Starostwo Powiatu WołomińskiegoStarosta Wołomiński
339/2023Wniosek Sekretarza Gminy Strachówka z dnia 18.09.2023 r., , o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 13 drzew rosnących na terenie działki ew. nr 73/2, obręb Krawcowizna, gmina Strachówka.16-01-2024 15:3016-01-2024 15:30Starostwo Powiatu WołomińskiegoWójt Gminy Strachówka
342/2023Zezwolenie na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie działek ew. nr 370/2, 364/17, obręb Szczepanek, gmina Tłuszcz, w pasie drogowym drogi gminnej.16-01-2024 15:3016-01-2024 15:30Starostwo Powiatu WołomińskiegoStarosta Wołomiński
341/2023Wniosek Burmistrza Tłuszcza z dnia 12.09.2023 r., znak: WOŚ.6131.210.2023, o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie działek ew. nr 370/2, 364/17, obręb Szczepanek, gmina Tłuszcz.16-01-2024 15:3016-01-2024 15:30Starostwo Powiatu WołomińskiegoBurmistrz Tłuszcza
344/2023­Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gat. topola szara o obwodach pni 410 cm, 419 cm, rosnących na terenie działki nr ew. 183, Wólka Dąbrowicka, gmina Poświętne, ­ 2 drzew gat. topola szara o obwodach pni 183 cm, 320 cm, rosnących na terenie działki nr ew. 215, Wólka Dąbrowicka, gmina Poświętne, w terminie do 30.10.2023 r.16-01-2024 15:3016-01-2024 15:30Starostwo Powiatu WołomińskiegoStarosta Wołomiński
z 1007