Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 539
z 54
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa w miejscowości Stulno, gm. Wola Uhruska21-07-2023 08:0521-07-2023 08:05Starostwo Powiatowe we WłodawieStarosta Włodawski
13/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa w miejscowości Stulno, gm. Wola UhruskaWS.613.20.2021.JB21-07-2023 08:0521-07-2023 08:05Starostwo Powiatowe we WłodawieStarosta Włodawski
32/2021Postanowienie Wójta Gminy HańskG.6523.11.202121-07-2023 08:0421-07-2023 08:04Starostwo Powiatowe we Włodawie*******
4/2022Decyzja z dnia 31 stycznia 2022 r. Nr WS/613.1.2022.KP zezwalająca na usunięcie 2xszt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, na działce nr 711 obręb Orchówek, gm. Włodawa.WS.613.1.2022.KP21-07-2023 08:0321-07-2023 08:03Starostwo Powiatowe we WłodawieStarosta Włodawski
5/2022Koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża ,,ORCHÓWEK V", na działkach nr 863 i 864, w miejscowości Orchówek, gm. Włodawa.WS.6522.1.8.2018.2022.MS21-07-2023 08:0321-07-2023 08:03Starostwo Powiatowe we WłodawieStarosta Włodawski
6/2022Koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża ,,ORCHÓWEK IV" zlokalizowanego na działce nr 859 w miejscowości Orchówek, gm. Włodawa.WS.6522.1.9.2018.2022.MS21-07-2023 08:0321-07-2023 08:03Starostwo Powiatowe we WłodawieStarosta Włodawski
3/2022Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.WS.6233.1.2.2022.MS21-07-2023 08:0321-07-2023 08:03Starostwo Powiatowe we WłodawieStarosta Włodawski
7/2022Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.WS.6233.1.2.2022.MS21-07-2023 08:0321-07-2023 08:03Starostwo Powiatowe we WłodawieStarosta Włodawski
8/2022Decyzja zmieniająca za zgodą stron decyzję wydaną z up. Starosty Włodawskiego z dnia 10.11.2016r. WS.6233.7.2016.GK w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów.WS.6233.4.2016.2022.MS21-07-2023 08:0321-07-2023 08:03Starostwo Powiatowe we WłodawieStarosta Włodawski
3/2023DecyzjaMGK.6131.4.2023.KKa21-07-2023 08:0321-07-2023 08:03Starostwo Powiatowe we WłodawieStarosta Włodawski
z 54