Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2699
z 270
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
65/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt.modrzewia europejskiego i topoli kanadyjskiej z terenu działki 196, obr. Sopieszyno, gm. Wejherowo.OS.613.27.2019.BM22-03-2019 14:5222-03-2019 14:52Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
66/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt.brzozy brodawkowatej z terenu działki 536, obr. Gościcino, gm. Wejherowo.OS.613.18.2019.BM22-03-2019 14:5222-03-2019 14:52Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
67/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. modrzewia europejskiego z terenu działki 1339, obr. Gościcino, gm. Wejherowo.OS.613.19.2019.BM22-03-2019 14:5222-03-2019 14:52Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
68/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. jesionu wyniosłego z terenu działki 525/52, obr. 2 Reda.OS.613.22.2019.BM22-03-2019 14:5222-03-2019 14:52Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
69/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. topoli kanadyjskiej z terenu działki 558/1, obr. 2 Reda.OS.613.20.2019.BM22-03-2019 14:5222-03-2019 14:52Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
70/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt.drzew z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Górniczej.OS.613.25.2019.BM22-03-2019 14:5222-03-2019 14:52Starostwo Powiatowe w WejherowieZarząd Cmentarza Komunalnego
71/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 207 szt.drzew z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Górniczej.OS.613.25.2019.BM22-03-2019 14:5222-03-2019 14:52Starostwo Powiatowe w WejherowieZarząd Cmentarza Komunalnego
72/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. klonu zwyczajnego z terenu działki 553/3, obr. 18 Rumia.OS.613.23.2019.BM22-03-2019 14:5222-03-2019 14:52Starostwo Powiatowe w WejherowieBurmistrz Miasta Rumi
73/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.buka zwyczajnego z terenu działki 545, obr. Niepoczołowice, gm. Linia.OS.613.26.2019.BM22-03-2019 14:5222-03-2019 14:52Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Linia
55/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt.świerka pospolitego z terenu działki 396/5, obr. Kąpino, gm. Wejherowo.OS.613.26.2019.BM21-03-2019 14:1221-03-2019 14:12Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
z 270