Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2191
z 220
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
182/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie na 1 szt.jesionu wyniosłego, rosnącego na działce o nr ewid.344/2 obr.Kębłowo,gm.Luzino.OS.6131.119.2017.BM19-09-2017 14:4419-09-2017 14:44Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Luzino
177/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt wiązu szypułkowego z działki 12/64 obręb 19 i 1 szt wiązu szypułkowego z działki 871, obręb 18 w Rumi.OS.6131.118.2017.BM19-09-2017 14:1419-09-2017 14:14Starostwo Powiatowe w WejherowieBurmistrz Miasta Rumi
178/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie na 1 szt.czereśni ptasiej, rosnącej na działce o nr ewid.238/17 obr.Kopalino,gm.Choczewo.OS.6131.117.2017.BM19-09-2017 14:1419-09-2017 14:14Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Choczewo
179/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie na 4 szt.klonu zwyczajnego, rosnących na działce o nr ewid.374 obr.Rozłazino,gm.Łęczyce.OS.6131.114.2017.BM19-09-2017 14:1419-09-2017 14:14Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Łęczyce
180/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie na 3 szt.topoli kanadyjskiej,6 szt. jesionu wyniosłego i 1 szt. klonu zwyczajnego, rosnących na działce o nr ewid.301 obr.Rozłazino,gm.Łęczyce.OS.6131.116.2017.BM19-09-2017 14:1419-09-2017 14:14Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Łęczyce
181/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt klonu posoplitego z działki 93, obręb 5 w Redzie.OS.6131.115.2017.BM19-09-2017 14:1419-09-2017 14:14Starostwo Powiatowe w WejherowieBurmistrz Miasta Redy
172/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie na 3 szt.buka zwyczajnego, rosnącego na działce o nr ewid.334 obr.Kębłowo,gm.Luzino.OS.6131.109.2017.BM15-09-2017 15:0615-09-2017 15:06Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
173/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie na 2 szt.topoli osika, rosnących na działce o nr ewid.88/3 obr.Tadzino,gm.Gniewino.OS.6131.110.2017.BM15-09-2017 15:0615-09-2017 15:06Starostwo Powiatowe w WejherowieGmina Gniewino
174/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie na 1 szt.brzozy brodawkowatej, rosnącej na działce o nr ewid.74/1 obr.Wysokie,gm.Łęczyce.OS.6131.111.2017.BM15-09-2017 15:0615-09-2017 15:06Starostwo Powiatowe w WejherowieGmina Gniewino
175/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt gruszy, rosnącej na działce o nr ewid.86/2 obr.Kopalino,gm.Choczewo.OS.6131.112.2017.BM15-09-2017 15:0615-09-2017 15:06Starostwo Powiatowe w WejherowieGmina Choczewo
z 220