Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1956
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
241/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt lipy drobnolistnej, rosnącej na działce o nr ewid. 130, obr.Tępcz.OS.6131.75.2016.BM25-04-2017 14:4625-04-2017 14:46Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Luzino
242/2016Decyzja OS 512/2016 zezwalająca na usunięcie 1 szt lipy drobnolistnej, rosnącej na działce o nr ewid. 130, obr.Tępcz.OS.6131.75.2016.BM25-04-2017 14:4625-04-2017 14:46Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
243/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt topoli osiki i 2 szt. brzozy brodawkowatej, rosnących na działce o nr ewid. 277/11, obr.Łęczyce.OS.6131.76.2016.BM25-04-2017 14:4625-04-2017 14:46Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Łęczyce
244/2016Decyzja na usunięcie 3 szt topoli kanadyjskiej i 2 szt. brzozy brodawkowatej, rosnących na działce o nr ewid. 277/11, obr.Łęczyce.OS.6131.76.2016.BM25-04-2017 14:4625-04-2017 14:46Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
245/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt brzoza brodawkowata, rosnących na działce o nr ewid. 543/2 w m.Potęgowo obr.Niepoczołowice.OS.6131.77.2016.BM25-04-2017 14:4625-04-2017 14:46Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Linia
246/2016Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt brzoza brodawkowata, rosnących na działce o nr ewid. 543/2 w m.Potęgowo obr.Niepoczołowice.OS.6131.77.2016.BM25-04-2017 14:4625-04-2017 14:46Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Linia
247/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt sosna zwyczajna, rosnących na działce o nr ewid. 21/5 w m.Lewinko obr.Lewino.OS.6131.78.2016.BM25-04-2017 14:4625-04-2017 14:46Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Linia
248/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt sosna zwyczajna, rosnących na działce o nr ewid. 21/5 w m.Lewinko obr.Lewino.OS.6131.78.2016.BM25-04-2017 14:4625-04-2017 14:46Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Linia
249/2016Decyzja OS 435/2016 zezwalająca na usunięcie 2 szt sosna zwyczajna, rosnących na działce o nr ewid. 21/5 w m.Lewinko obr.Lewino.OS.6131.78.2016.BM25-04-2017 14:4625-04-2017 14:46Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
250/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt olszy czarnej i 1 szt. klonu zwyczajnego, rosnących na działce o nr ewid. 279/9 obr.Strzepcz.OS.6131.79.2016.BM25-04-2017 14:4625-04-2017 14:46Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Linia
z 196