Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1180
z 118
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
38/2024Wniosek Burmistrza Wąbrzeźna o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 drzew z gatunku brzoza brodawkowata (betula pendula) rosnących na działce nr 631/9, obręb 2 przy ul. Żurawiej w Wąbrzeźnie.WR.613.14.2024.EC11-04-2024 09:3211-04-2024 09:32Starostwo Powiatowe w WąbrzeźnieBurmistrz Wąbrzeźna
21/2024Wniosek Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27.02.2024 r., znak: WOŚ.6131.43.2024 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 110 drzew z gatunku sosna zwyczajna i 6 drzew z gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działkach nr 277 i 288, obręb Wałycz, gmina Ryńsk.WR.613.9.2024.EC11-04-2024 08:5011-04-2024 08:50Starostwo Powiatowe w WąbrzeźnieWójt Gminy Ryńsk
37/2024Decyzja Starosty Wąbrzeskiego zezwalająca Wójtowi Gminy Ryńsk na usunięcie 110 drzew z gatunku sosna zwyczajna i 6 drzew z gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działkach nr 277 i 288, obręb Wałycz, gmina Ryńsk.WR.613.9.4.2024.EC11-04-2024 08:5011-04-2024 08:50Starostwo Powiatowe w WąbrzeźnieStarosta Wąbrzeski
20/2024Wniosek Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27.02.2024 r., znak: WOŚ.6131.44.2024 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 drzew z gatunku olcha czarna i 1 drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr 316, obręb Małe Radowiska, gmina Ryńsk.WR.613.8.2024.EC11-04-2024 08:2911-04-2024 08:29Starostwo Powiatowe w WąbrzeźnieWójt Gminy Ryńsk
36/2024Decyzja Starosty Wąbrzeskiego zezwalająca Wójtowi Gminy Ryńsk na usunięcie 12 drzew z gatunku olcha czarna i 1 drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr 316, obręb Małe Radowiska, gmina Ryńsk.WR.613.8.4.2024.EC11-04-2024 08:2911-04-2024 08:29Starostwo Powiatowe w WąbrzeźnieStarosta Wąbrzeski
18/2024Wniosek Wójta Gminy Płużnica z dnia 07.02.2024 r. znak: GPI.6131.7.2024.WSz w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z gatunku modrzew europejski rosnących na działce nr 53, w miejscowości Czaple, gmina Płużnica.WR.613.6.2024.EC11-04-2024 08:2511-04-2024 08:25Starostwo Powiatowe w WąbrzeźnieWójt Gminy Płużnica
35/2024Decyzja Starosty Wąbrzeskiego zezwalająca Wójtowi Gminy Płużnica na usunięcie 7 szt. drzew z gatunku modrzew europejski (larix decidua) rosnących na działce nr 53, w miejscowości Czaple, gmina Płużnica.WR.613.6.6.2024.EC11-04-2024 08:2511-04-2024 08:25Starostwo Powiatowe w WąbrzeźnieStarosta Wąbrzeski
16/2024Wniosek Wójta Gminy Dębowa Łąka znak: RG.6131.4.2024 z dnia 05.02.2024 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku jesion wyniosły fraxinus excelsior L., rosnącego na działce nr 163, obręb Lipnica, gmina Dębowa Łąka.WR.613.5.2024.EC11-04-2024 08:2011-04-2024 08:20Starostwo Powiatowe w WąbrzeźnieWójt Gminy Dębowa Łąka
34/2024Decyzja Starosty Wąbrzeskiego zezwalająca Wójtowi Gminy Dębowa Łąka na usunięcie 1 drzewa z gatunku jesion wyniosły fraxinus excelsior L., rosnącego na działce nr 163, obręb Lipnica, gmina Dębowa Łąka.WR.613.5.6.2024.EC11-04-2024 08:2011-04-2024 08:20Starostwo Powiatowe w WąbrzeźnieStarosta Wąbrzeski
15/2024Wniosek Burmistrza Wąbrzeźna znak: GK.7021.14.2024E.R-M z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku świerk kłujący picea pungens rosnącego na działce nr 543/3, obręb 2 przy ul. Pawiej w Wąbrzeźnie.WR.613.4.2024.EC11-04-2024 08:1511-04-2024 08:15Starostwo Powiatowe w WąbrzeźnieBurmistrz Wąbrzeźna
z 118