Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2280
z 228
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
114/2015Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego odprowadzenia wód opadowych do rowu, Gmina Lyski ul. Polna AdamowiceOS.6341.47.201505-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Starostwo Powiatowe w RybnikuWójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt
115/2015Wydanie pozwolenia wodnoprawnego odprowadzenia wód opadowych do rowu, Gmina Lyski ul. Polna AdamowiceOS.6341.47.201505-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Starostwo Powiatowe w RybnikuStarosta Rybnicki
186/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Czerwionka-Leszczyny na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni S-1 w KsiążenicachOŚ.6341.4.201705-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Starostwo Powiatowe w RybnikuBurmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
187/2017Decyzja- pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Czerwionka-Leszczyny na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni S-1 w KsiążenicachOŚ.6341.4.201705-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Starostwo Powiatowe w RybnikuStarosta Rybnicki
188/2017Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację wyłączonych z eksploatacji studni S-1,S-2,S-4,S-5 z utworów czwartorzędowych dla PE 'Megawat" Sp. z o.o. w BełkuOŚ.6341.7.201705-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Starostwo Powiatowe w RybnikuPrzedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT sp. z o.o.
189/2017Decyzja- pozwolenie wodnoprawne na likwidację wyłączonych z eksploatacji studni S-1,S-2,S-4,S-5 z utworów czwartorzędowych dla PE 'Megawat" Sp. z o.o. w BełkuOŚ.6341.7.201705-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Starostwo Powiatowe w RybnikuStarosta Rybnicki
190/2017Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą 11 studni z utworów czwartorzędowych w Bełku dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice"OŚ.6341.8.201705-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Starostwo Powiatowe w RybnikuJastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice"
191/2017Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych za pomocą 11 studni z utworów czwartorzędowych w Bełku dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice"OŚ.6341.8.201705-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Starostwo Powiatowe w RybnikuStarosta Rybnicki
193/2017Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z istniejącej studni S-4 w Suminie z czwartorzędowo-neogeńskiego poziomu dla Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej Lyski-SuminaOŚ.6341.11.201705-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Starostwo Powiatowe w RybnikuStarosta Rybnicki
192/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącej studni S-4 w Suminie z czwartorzędowo-neogeńskiego poziomu dla Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej Lyski-SuminaOŚ.6341.11.201705-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Starostwo Powiatowe w RybnikuSpółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Lyski-Sumina
z 228