Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5281
z 529
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
49/2019Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę oraz poprawę funkcjonalności przedsiębiorstwa EKO-OKNA S.A. w Kornicach - zadanie 3.2.SA.6740.6.16.1.201929-04-2019 14:0929-04-2019 14:09Starostwo Powiatowe w Raciborzu"EKO-OKNA" S.A.
50/2019Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla przedsiębiorstwa EKO-OKNA S.A. Kornice-zadanie 3.2. Budowa uzbrojenia terenu planowanej hali produkcyjno - magazynowej nr5 wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, układem drogowym oraz obiektami pomocniczymi.SA.6740.6.16.7.201929-04-2019 14:0929-04-2019 14:09Starostwo Powiatowe w RaciborzuStarosta Raciborski
48/2019Decyzja zatwierdzjąca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę oraz poprawę funkcjonalności przedsiębiorstwa EKO-Okna S.A. -zadanie 5. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączmi, infrastrukturą techniczną, układem drogowym oraz obiektami pomocniczymi na dział 60/2 przy ul. Spółdzielczej w Kornicach.SA.6740.6.15.7.2019.26-04-2019 12:4926-04-2019 12:49Starostwo Powiatowe w RaciborzuStarosta Raciborski
47/2019Wniosek o pozwolenie na rozbudowę oraz poprawę funkcjonalności przedsiębiorstwa EKO-Okna S.A. - Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączmi, infrastrukturą techniczną, układem drogowym oraz obiektami pomocniczymi na dział 60/2.SA.6740.6.15.1.201926-04-2019 12:4926-04-2019 12:49Starostwo Powiatowe w Raciborzu"EKO-OKNA" S.A.
46/2019Decyzja Nr 103/19/SE udzialająca SGL Graphite Solutions Polska Sp.z o.o. pozwolenia zintegrowanegoSE.V.6222.4.201717-04-2019 13:0617-04-2019 13:06Starostwo Powiatowe w RaciborzuStarosta Raciborski
83/2018Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. dotyczacego instalacji do grafitowania półproduktu HCC zlokalizowanej przy ul. Piastowskiej 29SE.V.6222.4.201717-04-2019 13:0517-04-2019 13:05Starostwo Powiatowe w RaciborzuPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o. o.
44/2019Wniosek dot. wydania zezwolenia na usunięcie 10 drzew zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej oraz 1 drzewa przy ul. Kozielskiej_Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.SE.IV.613.39.201915-04-2019 14:4115-04-2019 14:41Starostwo Powiatowe w RaciborzuMiejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej
45/2019Wniosek dot. wydania zezwolenia na usunięcie 1 żywotnika zlokalizowanego w Borucinie przy ul. Kopernika 20, dz. Nr 232/133 k. m. 8_Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach.SE.IV.613.40.201915-04-2019 14:4115-04-2019 14:41Starostwo Powiatowe w RaciborzuMiejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach
228/2018Wniosek dot. usunięcia 18 topól kanadyjskich zlokalizowanych w Raciborzu, przy ul. Urbana 5 A, na terenie LKS STUDZIENNA, dz. Nr 906/157 i 160 stanowiących własność Gminy Racibórz.SE.IV.613.132.201815-04-2019 14:3015-04-2019 14:30Starostwo Powiatowe w RaciborzuLudowy Klub Sportowy "Studzienna"
32/2019Wniosek dot. wydania zezwolenia na usunięcie 5 drzew zlokalizowanych w Raciborzu przy ul. Rybnickiej, na nieruchomościach Nr 537/62 oraz 547/62 stanowiących własność Gminy Racibórz.SE.IV.613.30.201915-04-2019 14:2915-04-2019 14:29Starostwo Powiatowe w RaciborzuZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
z 529