Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5354
z 536
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
106/2019Wniosek dot. usunięcia trzech drzew zlokalizowanych w Pogrzebieniu, na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Pamiątki 25, na dz. Nr 293/46 k. m. 3 stanowiącej własność Gminy Kornowac, w użyczeniu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pogrzebieniu.SE.IV.613.67.201907-08-2019 14:3207-08-2019 14:32Starostwo Powiatowe w RaciborzuZespół Szkolno - Przedszkolny
122/2019Decyzja Starosty Raciborskiego Nr 192/19/SE z 22 lipca 2019 r. zezwalająca na usunięcie trzech drzew zlokalizowanych w Pogrzebieniu, na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Pamiątki 25, dz. Nr 293/46 k. m. 3.SE.IV.613.67.201907-08-2019 14:3207-08-2019 14:32Starostwo Powiatowe w RaciborzuStarosta Raciborski
110/2019Wniosek dot. usunięcia ośmiu drzew przy ul. Szkolnej 5 w Pietrowicach Wielkich, dz. Nr 1468 oraz 1476 k. m. 13.SE.IV.613.72.201907-08-2019 14:3207-08-2019 14:32Starostwo Powiatowe w RaciborzuGmina Pietrowice Wielkie
123/2019Decyzja Starosty Raciborskiego Nr 201/19/SE z 7 sierpnia 2019 r. zezwalająca na usunięcie 7 drzew zlokalizowanych w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5, na dz. Nr 1476 i 1468 k. m. 13, stanowiących własność Gminy Pietrowice Wielkie.SE.IV.613.72.201907-08-2019 14:3207-08-2019 14:32Starostwo Powiatowe w RaciborzuStarosta Raciborski
100/2019Wniosek dot. usunięcia 9 drzew zlokalizowanych w Raciborzu, na terenach zieleni miejskiej - Skwer Sybiraków, Park Zamkowy, Park Roth.SE.IV.613.64.201907-08-2019 13:3707-08-2019 13:37Starostwo Powiatowe w RaciborzuGmina Racibórz
121/2019Decyzja Starosty Raciborskiego Nr 195/19/SE z 29 lipca 2019 r. zezwalająca na usunięcie ośmiu drzew zlokalizowanych w Raciborzu, na terenach zieleni miejskiej ul. Podwale, Bema, Brzozowa i Zamkowa.SE.IV.613.64.201907-08-2019 13:3707-08-2019 13:37Starostwo Powiatowe w RaciborzuStarosta Raciborski
70/2019Wniosek dot. usunięcia jednej lipy drobnolistnej przy ul. Bończyka w Raciborzu, dz. Nr 4937/180 k. m. 4.SE.IV.613.42.201907-08-2019 13:1307-08-2019 13:13Starostwo Powiatowe w RaciborzuWioletta Śliwińska-Pełnomocnik Gminy Racibórz (Wioletta Śliwińska)
118/2019Decyzja Starosty Raciborskiego Nr 193/19/SE z 22 lipca 2019 r.zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gat. lipa drobnolistna zlokalizowanego w Raciborzu, przy ul. Bończyka, dz. Nr 4937/180 k. m. 4.SE.IV.613.42.201907-08-2019 13:1307-08-2019 13:13Starostwo Powiatowe w RaciborzuStarosta Raciborski
93/2019Wniosek dot. usunięcia 1 drzewa gat. dąb szypułkowy zlokalizowanego w Kornowacu, przy ul. Kolonia 50 e, dz. Nr 242/94 k. m. 6 stanowiąca własność Gminy Kornowac.SE.IV.613.56.201907-08-2019 13:1307-08-2019 13:13Starostwo Powiatowe w RaciborzuGmina Kornowac
119/2019Decyzja Starosty Raciborskiego Nr 194/19/SE z 29 lipca 2019 r.zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gat. dąb szypułkowy zlokalizowanego w Kornowacu, w pasie drogowym ul. Kolonia, dz. Nr 242/94 k. m. 6.SE.IV.613.56.201907-08-2019 13:1307-08-2019 13:13Starostwo Powiatowe w RaciborzuStarosta Raciborski
z 536