Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3401
z 341
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
288/2018Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji do produkcji wyrobów ceramiki budowlanejRS.6224.3.201810-09-2018 11:5810-09-2018 11:58Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
331/2018Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Sulejowie, ul. Leśna 4.RS.6221.26.2018.RS10-09-2018 11:5810-09-2018 11:58Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimORLEN EKO Sp. z o.o.
332/2018Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Rozprzy, ul. Piotrkowska 28/30.RS.6221.30.2018.JM10-09-2018 11:5810-09-2018 11:58Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimORLEN EKO Sp. z o.o.
333/2018Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, zlokalizowanej w Trzepnicy (działka nr ewid. 48).RS.6221.36.2018.JM10-09-2018 11:5810-09-2018 11:58Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimP4 Sp. z o.o.
184/2018Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego: dwa budynki inwentarskie - chlewnie o obsadzie po 75,6 DJP/ z kanałami na gnojowicę w budynkach, dwie baterie po 2 szt. silosów paszowych o ład. po 31,1 ton każdy na działkach nr ewid. 166 i 167, ob. 0009 Gościmowice IIAB.6740.407.2018.ZK05-09-2018 09:0505-09-2018 09:05Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
330/2018Decyzja nr 696/2018 o pozwoleniu na budowę obejmująca: dwa budynki inwentarskie - chlewnie o obsadzie po 75,6 DJP/ z kanałami na gnojowicę w budynkach o poj. 1000m3 w każdym budynku/, dwie baterie po 2 szt. silosów paszowych o ład. po 31,1 ton każdy(całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie203,7 DJP) na działkach nr ewid. 166 i 167, ob. 0009 Gościmowice II.AB.6740.407.2018.ZK05-09-2018 09:0505-09-2018 09:05Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
329/2018Wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie 126 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 1980,0 m3 wraz z infrastrukturą techniczną w tym: 2 silosy paszowe o ładowności do 24 ton każdy, zbiornik przepompowy na gnojowicę o poj. 85,0 m3, zbiornik na ścieki socjalne o poj. 10,0 m3 na działce nr ewid. 103, ob. Wola Niechcicka Stara.AB.6740.728.2018.KB04-09-2018 10:1704-09-2018 10:17Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
328/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr ewid. 44/4, ob. Gorzkowice.RS.613.1.128.2018.GO03-09-2018 13:2403-09-2018 13:24Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
327/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr ewid. 44/4, ob. Gorzkowice.RS.613.1.128.2018.GO03-09-2018 13:2403-09-2018 13:24Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimGmina Gorzkowice
326/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr ewid. 540/4, ob. 0033 Wola Niechcicka Stara.RS.613.1.124.2018.GO03-09-2018 12:0503-09-2018 12:05Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
z 341