Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3098
z 310
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
32/2018Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne PIO4405_B, zlokalizowanej ul. Polna 81, 97-310 Daszówka (działka nr ewid. 36/2)RS.6221.6.2018.JM20-02-2018 14:4520-02-2018 14:45Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimP4 Sp. z o.o.
25/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr ewid. 81, obręb 0017 Sulejów.RS.613.1.8.2018.GO16-02-2018 12:5516-02-2018 12:55Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimGmina Sulejów
26/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr ewid. 81, obręb 0017 Sulejów.RS.613.1.8.2018.GO16-02-2018 12:5516-02-2018 12:55Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
27/2018Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne PIO4410_E, zlokalizowanej w Lubanowie działka nr ewid. 91/2.RS.6221.5.2018.JM16-02-2018 11:0216-02-2018 11:02Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimP4 Sp. z o.o.
28/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w Woli Krzysztoporskiej, ul. Fabryczna 1, na wydzielonej powierzchni działki nr ewid. 480/62.RS.6233.1.2018.JM16-02-2018 11:0216-02-2018 11:02Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
29/2018Wniosek o zmianę decyzji z dnia 21.12.2015 roku, znak: RS-V.6233.23.2015.JM, zezwalającej na zbieranie odpadów.RS.6233.2.2018.JM16-02-2018 11:0216-02-2018 11:02Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimDCR Sp. z o.o.
170/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w sprawie ustalenia linii brzegu rzek: Strawy na odcinkach od km 0+000 (dz. nr ewid. 306/4) do km 1+066 (dz.nr ewid. 277) i od km 1+278 (dz. nr ewid. 269) do km 3+817 (dz. nr ewid. 116) oraz rzeki Luciąży na odcinku od km 5+585 (dz. nr ewid. 324/1 do km 6+686 (dz. nr ewid. 342).RS.6330.1.2017.JK15-02-2018 13:4415-02-2018 13:44Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimWojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
24/2018Pozwolenie wodnoprawne w sprawie ustalenia linii brzegu rzek: Strawy na odcinkach od km 0+000 (dz. nr ewid. 306/4) do km 1+066 (dz.nr ewid. 277) i od km 1+278 (dz. nr ewid. 269) do km 3+817 (dz. nr ewid. 116) oraz rzeki Luciąży na odcinku od km 5+585 (dz. nr ewid. 324/1 do km 6+686 (dz. nr ewid. 342).RS.6330.1.2017.JK15-02-2018 13:4415-02-2018 13:44Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
607/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (tj. wylotów, likwidacje rowów, likwidację wylotów, przebudowę rowów) w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku od km ok. 30+750 do hm ok. 31+700".RS.6341.2.69.2017.JK15-02-2018 13:1515-02-2018 13:15Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimZarząd Województwa Łódzkiego
23/2018Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych (tj. wylotów, likwidacje rowów, likwidację wylotów, przebudowę rowów)oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi (rowu) w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku od km ok. 30+750 do hm ok. 31+700".Rs.6341.2.69.2017.JK15-02-2018 13:1515-02-2018 13:15Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
z 310