Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3611
z 362
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2021Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028GBR.602.1.2020.JM08-04-2021 10:1108-04-2021 10:11Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
8/2021Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028GBR.602.1.2020.JM08-04-2021 10:1108-04-2021 10:11Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
7/2021Decyzja ustalająca wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji energetycznej, tj.: kotła parowego Zębiec typu SWC o nominalnej mocy cieplnej 1,400 MW oraz kotła parowego PCO-60/A o nominalnej mocy cieplnej 1,000 MW, użytkowanej na terenie gospodarstwa w Babach, ul. Wolborska 94.GBR.6221.3.2021.JM01-04-2021 11:0601-04-2021 11:06Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
6/2021Zgłoszenie instalacji energetycznej o mocy powyżej 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Baby, ul. Wolborska 94GBR.6221.3.2021.JM01-04-2021 11:0601-04-2021 11:06Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
5/2021Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, służącej do chowu i hodowli trzody chlewnej,działka 53, Papieże 19.GBR.6221.5.2021.JM25-02-2021 10:2125-02-2021 10:21Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
36/2020Zgłoszenie instalacji energetycznej o mocy powyżej 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Baby, ul. Wolborska 92GBR.6221.52.2020.JM23-02-2021 14:0023-02-2021 14:00Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
4/2021Decyzja ustalająca wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji energetycznej, tj. kotła parowego Zębiec o nominalnej mocy cieplnej 1,400 MW,użytkowanego na terenie gospodarstwa w Babach, ul. Wolborska 92.GBR.6221.52.2020.JM23-02-2021 14:0023-02-2021 14:00Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
3/2021Decyzja ustalająca wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji energetycznej, tj. kotła wodnego prod. WEISS o nominalnej mocy cieplnej 1,951 MW,użytkowanego w Wolborzu ul. Kitowicza 28.GBR.6221.21.2019.JM28-01-2021 14:2328-01-2021 14:23Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
37/2020Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznych położonych na terenie Zakładu w Kisielach 40, gm. Rozprza (działka nr ewid. 45, obręb Kisiele).GBR.6224.1.2020.JM27-01-2021 09:4027-01-2021 09:40Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimRozsada Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2/2021Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji energetycznych położonych w miejscowości Kisiele 40GBR.6224.1.2020.JM27-01-2021 09:4027-01-2021 09:40Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
z 362