Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3541
z 355
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
346/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji do produkcji wyrobów ceramiki budowlanejRS.6233.8.2018.JM10-10-2019 11:3910-10-2019 11:39Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
72/2019Zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej za pomocą wypalania, zlokalizowanej w Michałowie, ul. Południowa 47, 97-310 Moszczenica (działki nr ewid. 32/3, 34/1, 36 obręb Michałów)RS.6233.8.201810-10-2019 11:3910-10-2019 11:39Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
270/2016Zezwolenie na przetwarzanie odpadów w miejscowości Parzniewice Małe, na działce nr ewid. 95, gmina Wola KrzysztoporskaRS-V.6233.13.2016.JM24-07-2019 08:4924-07-2019 08:49Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
71/2019Decyzja w sprawie wygaśnięcia decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku, znak: RS-V.6233.13.2016.JM, zezwalającej na przetwarzanie odpadów w procesie R10, na terenie wyrobiska po eksploatacji piasku, zlokalizowanego w Parzniewicach Małych, działka nr ewid. 95.GBR.6233.4.2019.JM24-07-2019 08:4924-07-2019 08:49Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
69/2019Wniosek o zmianę decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 3.08.2016r. znak: RS-V.6233.20.2016.JM w sprawie zbierania odpadów w Czarnocinie (działka nr ewid. 1767/3).GBR.6233.5.2019.JM16-07-2019 08:3816-07-2019 08:38Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
70/2019Wniosek o zmianę decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia25.06.2015r. znak: RS-V.6220.2.2015.JM w sprawie wytwarzania i przetwarzania odpadów w Rusocinach (działka nr ewid. 395).GBR.6220.1.2019.JM16-07-2019 08:3816-07-2019 08:38Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
415/2018Zgłoszenie instalacji do przeładunku i magazynowania paliw płynnych położonej w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 2.RS.6221.27.201829-05-2019 12:1229-05-2019 12:12Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
416/2018Zgłoszenie instalacji do przeładunku i magazynowania paliw płynnych z LPG położonej w Rozprzy, ul. Legionów Polskich 40A.RS.6221.28.201829-05-2019 12:1229-05-2019 12:12Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimSTAR OIL Sp. z o.o. sp. k.
68/2019Zgłoszenie instalacji enegrgetycznej o mocy 5MW, zlikalizowanej w Kosowie, ul. Główna 197, gm. MoszczenicaRS.6221.40.2018.JM29-05-2019 10:0529-05-2019 10:05Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
65/2019Zgłoszenie instalacji do magazynowania oleju napędowego (zbiornik o poj. 5m3), zlokalizowanej w Sulejowie na działce nr ewid. 128/2, obręb 7.GBR.6221.11.2019.JM23-05-2019 10:4923-05-2019 10:49Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
z 355