Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3408
z 341
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
346/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji do produkcji wyrobów ceramiki budowlanejRS.6233.8.2018.JM06-11-2018 15:1006-11-2018 15:10Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
339/2018Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 629/2018 znak: AB.6740.486.2018.IB z dnia 16.08.2018r., w przedmiocie zmiany przebiegu instalacji zewnętrznych: wody, kanalizacji deszczowej, instalacji hydrantowej, elektrycznej oraz lokalizacji wiaty na opakowania i zbiornika p.poż. wraz ze zmianą parametrów zbiornika, na działkach nr ewid. 1590/3, 1594/3, 1593/1, 1592/2, 1592/1, obręb 0008, m. Wolbórz oraz na działce nr ewid. 1679/5, obręb 0009, m. Wolbórz.AB.6740.873.2018.IB19-10-2018 11:3519-10-2018 11:35Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimCentrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o.
338/2018Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę: hali magazynowej nr 11 z częściami socjalno-biurowymi, budynkiem wartowni wraz z infrastrukturą techniczną (drogami i placami wewnętrznymi, instalacjami zewnętrznymi, budynkiem pompowni ppoż. oraz zbiornikiem wody ppoż.) w ramach "Centrum Dystrybucyjno-Magazynowego P3", na działce nr ewid.1/39 obręb 0040 Wola Bykowska, gmina Grabica oraz częściach działek nr ewid. 2/9, 71, 1/40, 2/10 obręb Wola Bykowska, gmina Grabica.AB.6740.723.2018.NS10-10-2018 13:3010-10-2018 13:30Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimP3 PIOTRKÓW PARK Sp. z o.o.
337/2018Decyzja zobowiązująca do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia w zakresie emisji hałasu i emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłu wprowadzanych do powietrza przez Zakład produkcji półfabrykatów dla przemysłu meblarskiego.RS.6224.4.2017.JM03-10-2018 12:5603-10-2018 12:56Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
11/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. nr ewid. 722, obręb 0026, gm. Rozprza.RS.613.1.1.2018.GO03-10-2018 12:5503-10-2018 12:55Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimGmina Rozprza
336/2018Decyzja zobowiązująca do sporządzenia i przedłożenia Staroście Powiatu Piotrkowskiego, przeglądu ekologicznego, określającego oddziaływanie na środowisko Zakładu produkcji półfabrykatów dla przemysłu meblarskiegoRS.6224.4.2017.JM03-10-2018 12:5503-10-2018 12:55Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
335/2018Pozwolenie na budowę: hali magazynowej nr 1 - etap 3 w ramach budowy "Centrum Dystrybucyjno-Magazynowego P3 PIOTRKOW" na działkach nr ewid. 3/8, 3/10, 3/19, część działki nr ewid. 3/17, obręb 0040 Wola Bykowska, gm. Grabica.AB.6740.698.2018.NS02-10-2018 09:2502-10-2018 09:25Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
334/2018Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę: hali magazynowej nr 1 - etap 3 w ramach budowy "Centrum Dystrybucyjno-Magazynowego P3 PIOTRKOW" na działkach nr ewid. 3/8, 3/10, 3/19, część działki nr ewid. 3/17, obręb 0040 Wola Bykowska, gm. Grabica.AB.6740.698.2018.NS02-10-2018 09:2202-10-2018 09:22Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimP3 PIOTRKÓW PARK Sp. z o.o.
288/2018Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji do produkcji wyrobów ceramiki budowlanejRS.6224.3.201810-09-2018 11:5810-09-2018 11:58Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
331/2018Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Sulejowie, ul. Leśna 4.RS.6221.26.2018.RS10-09-2018 11:5810-09-2018 11:58Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimORLEN EKO Sp. z o.o.
z 341