Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3625
z 363
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
17/2021Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku, znak: RS-V.6233.18.2014.JM, wydanej Gminie Gorzkowice w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadówGBR.6233.4.2021.JM08-06-2021 10:2408-06-2021 10:24Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
21/2021Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, służącej do chowu i hodowli trzody chlewnej (207,26 DJP) działka nr ewid. 233, obręb Lutosławice RządoweGBR.6221.15.2021.JM08-06-2021 10:2408-06-2021 10:24Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
22/2021Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, służącej do chowu i hodowli trzody chlewnej (135,7 DJP) działki nr ewid. 19, 20, obręb KamocinekGBR.6221.16.2021.JM08-06-2021 10:2408-06-2021 10:24Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
23/2021Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, służącej do chowu i hodowli trzody chlewnej (150,64 DJP) na działce nr ewid. 43 obręb SirosławGBR.6221.17.2021.JM08-06-2021 10:2408-06-2021 10:24Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
14/2021Stwierdzenie wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 6 czerwca 2016 roku, znak: RS-V.6233.14.2016.JMGBR.6233.1.2021.JM07-05-2021 09:1907-05-2021 09:19Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
13/2021Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 6 czerwca 2016 roku, znak: RS-V.6233.14.2016.JMGBR.6233.1.2021.JM07-05-2021 09:1907-05-2021 09:19Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
15/2021Stwierdzenie wygaśnięcia, z urzędu, ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 7 sierpnia 2013 roku, znak: RS-V.6233.9.2013, zezwalającej na zbieranie odpadów.GBR.6233.2.2021.JM07-05-2021 09:1907-05-2021 09:19Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
16/2021Stwierdzenie wygaśnięcia, z urzędu, ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 14 marca 2014 roku, znak: RS-V.6233.21.2013.JM, wydanej Gminie Grabica w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów.GBR.6233.3.2021.JM07-05-2021 09:1907-05-2021 09:19Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
18/2021Stwierdzenie wygaśnięcia, z urzędu, ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 10 czerwca 2014 roku, znak: RS-V.6233.11.2014.JM w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów.GBR.6233.5.2021.JM07-05-2021 09:1907-05-2021 09:19Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
19/2021Stwierdzenie wygaśnięcia, z urzędu, ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku, znak: RS-V.6233.13.2014.JM, w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów.GBR.6233.6.2021.JM07-05-2021 09:1907-05-2021 09:19Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
z 363