Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3558
z 356
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
88/2019Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne tj. Radiolinia OM Brzoza 18, zlokalizowanej pod adresem: Brzoza 18, 97-306 Grabica.GBR.6221.55.201911-12-2019 10:4711-12-2019 10:47Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimEmiTel Sp. z o.o.
87/2019Zgłoszenie instalacji energetycznej położonej na terenie gospodarstwa ogrodniczego.GBR.6221.49.2019.JM10-12-2019 13:5510-12-2019 13:55Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
86/2019Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z dnia 18 czerwca 2014, znak: RS-V.6233.8.2014.JM, zmienionej decyzją z dnia 31 października 2016, znak: RS.6233.22.2016.JM.GBR.6233.13.2019.JM29-11-2019 12:4729-11-2019 12:47Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
85/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (działka nr ewid. 427 i 428, obręb Wola Moszczenicka)GBR.6233.12.2019.JM29-11-2019 12:4129-11-2019 12:41Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
72/2019Zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej za pomocą wypalania, zlokalizowanej w Michałowie, ul. Południowa 47, 97-310 Moszczenica (działki nr ewid. 32/3, 34/1, 36 obręb Michałów)RS.6233.8.201822-11-2019 10:1822-11-2019 10:18Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
83/2019Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne tj. stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. PIO4485_A, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 166, obręb Marianów.GBR.6221.51.201920-11-2019 14:2320-11-2019 14:23Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimP4 Sp. z o.o.
126/2016Zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji, prowadzone w miejscowości Srock (działka nr ewid. 347/2)RS-V.6233.8.2016.JM12-11-2019 11:2912-11-2019 11:29Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
81/2019Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku, znak: RS-V.6233.8.2016.JM, zezwalającej na przetwarzanie odpadów drzewnych w instalacji, zlokalizowanej w miejscowości Srock, ul. Południowa, na działce nr ewid. 347/2, obręb Srock Rządowy, gm. Moszczenica.GBR.6233.9.2019.JM12-11-2019 11:2912-11-2019 11:29Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
82/2019Stwierdzenie wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku, znak: RS-V.6233.8.2016.JM, zezwalającej na przetwarzanie odpadów drzewnych w instalacji, zlokalizowanej w miejscowości Srock, ul. Południowa, na działce nr ewid. 347/2, obręb Srock Rządowy, gm. Moszczenica.GBR.6233.9.2019.JM12-11-2019 11:2912-11-2019 11:29Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
69/2019Wniosek o zmianę decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 3.08.2016r. znak: RS-V.6233.20.2016.JM w sprawie zbierania odpadów w Czarnocinie (działka nr ewid. 1767/3).GBR.6233.5.2019.JM05-11-2019 10:5405-11-2019 10:54Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
z 356