Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3595
z 360
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów i stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 11 maja 2016 roku, znak: RS-V.6233.9.2016.JMGBR.6233.5.2020.JM10-08-2020 12:4010-08-2020 12:40Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimKOM-WOL Sp. z o.o.
31/2020Stwierdzenie wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 11 maja 2016 r., znak: RS-V.6233.9.2016.JM, zezwalającej na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R12. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesach odzysku: R3, R12, R13, na terenie Oczyszczalni ścieków w Wolborzu, ul. Sportowa 75 (działka nr ewid. 1106/13, obręb 3)GBR.6233.5.2020.JM10-08-2020 12:4010-08-2020 12:40Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
30/2020Zgłoszenie instalacja do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 138,62 DJP, nr ewid. działki 121/1, obręb PiekarkiGBR.6221.44.2020.JM04-08-2020 08:2104-08-2020 08:21Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
28/2020Zgłoszenie instalacji energetycznej o mocy powyżej 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Kaleń 5.GBR.6221.41.2020.JM30-07-2020 09:2730-07-2020 09:27Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
29/2020Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji służącej do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej, położonej na terenie Miasta Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego.GBR.6220.2.2020.JM30-07-2020 09:2730-07-2020 09:27Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimPGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
26/2020Zgłoszenie instalacja do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 115,92 DJP, nr ewid. działki 49, obręb BoryszówGBR.6221.42.2020.JM30-07-2020 08:3930-07-2020 08:39Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
27/2020Zgłoszenie instalacja do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 203,8 DJP, nr ewid. działki 148, 45/1, 46 obręb Gościmowice DrugieGBR.6221.43.2020.JM30-07-2020 08:3930-07-2020 08:39Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
85/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (działka nr ewid. 427 i 428, obręb Wola Moszczenicka)GBR.6233.12.2019.JM27-07-2020 10:0627-07-2020 10:06Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
25/2020Stwierdzenie wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: RS-V.6233.8.2014.JM, zmienionej decyzją z dnia 31 października 2016 roku, znak: RS.6233.22.2016.JM, zezwalającej na zbieranie odpadów. Zezwolenie na zbieranie odpadów w Woli Moszczenickiej ul. Piotrkowska 39, na terenie działek nr ewid. 427 i 428, obręb Wola Moszczenicka.GBR.6233.12.2019.JM27-07-2020 10:0627-07-2020 10:06Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
19/2020Zgłoszenie instalacji służącej do kompostowania komunalnych osadów ściekowych z której emisja nie wymaga pozwoleniaGBR.6221.31.2020.JM20-07-2020 09:4720-07-2020 09:47Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimKOM-WOL Sp. z o.o.
z 360