Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3604
z 361
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
37/2020Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznych położonych na terenie Zakładu w Kisielach 40, gm. Rozprza (działka nr ewid. 45, obręb Kisiele).GBR.6224.1.2020.JM27-01-2021 09:4027-01-2021 09:40Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimRozsada Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2/2021Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji energetycznych położonych w miejscowości Kisiele 40GBR.6224.1.2020.JM27-01-2021 09:4027-01-2021 09:40Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
29/2020Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji służącej do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej, położonej na terenie Miasta Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego.GBR.6220.2.2020.JM27-01-2021 09:0727-01-2021 09:07Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimPGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
1/2021Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z użytkowaniem instalacji do dystrybucji energii elektrycznej, zlokalizowanej na terenie powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrków Trybunalski.GBR.6220.2.2020.JM27-01-2021 09:0727-01-2021 09:07Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
10/2020Wniosek o zmianę decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku, znak: RS-V.6233.14.2014.JMGBR.6233.6.2020.JM15-12-2020 14:2215-12-2020 14:22Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
38/2020Zmiana decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., znak: RS-V.6233.14.2014.JM,zezwalającej na zbieranie odpadów w miejscowości Sulejów, ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 33.GBR.6233.6.2020.JM15-12-2020 14:2215-12-2020 14:22Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
36/2020Zgłoszenie instalacji energetycznej o mocy powyżej 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Baby, ul. Wolborska 92GBR.6221.52.2020.JM11-12-2020 12:0011-12-2020 12:00Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
35/2020Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji służącej do diagnostyki, napraw, remontów pojazdów i maszyn, zlokalizowanej w miejscowości Majków Duży 74, 97-371 Wola Krzysztoporska.GBR.6220.5.2020.JM11-12-2020 12:0011-12-2020 12:00Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimVOITH TURBO Sp. z o.o.
28/2020Zgłoszenie instalacji energetycznej o mocy powyżej 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Kaleń 5.GBR.6221.41.2020.JM22-10-2020 10:5222-10-2020 10:52Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
32/2020Decyzja w sprawie ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MWGBR.6221.41.2020.JM22-10-2020 10:5222-10-2020 10:52Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
z 361