Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3218
z 322
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
150/2018Decyzja nr 312/2018 o wydanie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie 140 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 700 m3, zewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 850 m3, silosu paszowego o ładowności 26 ton oraz wagi samochodowej na działce nr ewid. 26/2, obręb Bogusławice, gm. Wolbórz.AB.6740.159.2018.IB16-05-2018 10:5616-05-2018 10:56Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
149/2018Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie 140 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 700 m3, zewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 850 m3, silosu paszowego o ładowności 26 ton oraz wagi samochodowej na działce nr ewid. 26/2, obręb Bogusławice, gm. Wolbórz.AB.6740.159.2018.IB16-05-2018 10:5616-05-2018 10:56Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
148/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr ewid. 153/3, ob. 0011, gm. Grabica.RS.613.1.63.2018.GO15-05-2018 14:2415-05-2018 14:24Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
147/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr ewid. 153/3, ob. 0011, gm. Grabica.RS.613.1.63.2018.GO15-05-2018 14:2415-05-2018 14:24Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimUrząd Gminy w Grabicy
146/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr ewid. 153/3, ob. 0011, gm. Grabica.RS.613.1.62.2018.GO15-05-2018 12:2315-05-2018 12:23Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
145/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr ewid. 153/3, ob. 0011, gm. Grabica.RS.613.1.62.2018.GO15-05-2018 12:2315-05-2018 12:23Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimUrząd Gminy w Grabicy
144/2018Decyzja odmowna na usunięcie drzew na dz. nr ewid. 1252, ob. 0021, gm. Rozprza.RS.613.1.56.2018.GO14-05-2018 10:5914-05-2018 10:59Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
143/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr ewid. 1252, ob. 0021, gm. Rozprza.RS.613.1.56.2018.GO14-05-2018 10:5914-05-2018 10:59Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimUrząd Gminy w Rozprzy
132/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na dz. nr ewid. 1.171/2, ob. 0017, gm. Sulejów.RS.613.1.34.2018.GO10-05-2018 11:2210-05-2018 11:22Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
131/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr ewid. 1.171/2, ob. 0017, gm. Sulejów.RS.613.1.34.2018.GO10-05-2018 11:2210-05-2018 11:22Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimUrząd Miejski w Sulejowie
z 322