Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3455
z 346
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
388/2018Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obejmującego: silos zbożowy o ładowności do 100 ton, budynek inwentarski do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 98 DJP /z kanałami na gnojowicę o pojemności 1269,66 m3 i paszarnią / (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie 137,9 DJP), dwa silosy paszowe o ładowności do 25 ton każdy oraz zewnętrzną instalacją elektryczną w ramach zabudowy zagrodowej w miejscowości Gościmowice Drugie 64, działka nr ewid. 78, obręb 0008 Gościmowice I, gm. Moszczenica.AB.6740.983.2018.ZK04-12-2018 11:5704-12-2018 11:57Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
389/2018Decyzja w sprawie pozwolenia na rozbudowę hali magazynowej nr 9 wraz z infrastrukturą techniczną (drogami i placami wewnętrznymi, instalacjami zewnętrznymi) w ramach budowy Centrum Dystrybucyjno-Magazynowego P3 PIOTRKÓW, na działce nr ewid.2/9, obręb 0040 Wola Bykowska, gmina Grabica.AB.6740.986.2018.NS04-12-2018 11:5704-12-2018 11:57Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
387/2018Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę nr 321/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, znak: AB.6740.203.2017.IB, w zakresie: zastąpienia dwóch podziemnych zbiorników na gaz propan - butan o poj. 4850 litrów każdy, na jeden zbiornik naziemny o pojemności 4850 litrów, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/4, obręb 0001, miasto Wolbórz.AB.6740.1035.2018.IB29-11-2018 14:3829-11-2018 14:38Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimKOM-WOL Sp. z o.o.
385/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebepieczne w Sulejowie (działka nr ewid. 46, obręb 8) w miejscu wydzielonym o powierzchni 1500 m2RS.6233.9.2018.JM29-11-2018 14:2629-11-2018 14:26Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
386/2018Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (88359N!) STANISŁAWÓW,zlokalizowanej w Stanisławowie na działce nr ewid. 163/5.RS.6221.42.2018.JM29-11-2018 14:2629-11-2018 14:26Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimOrange Polska S.A.
381/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz.nr ewid.41(pas drogowy),obr.Papieże,gm.GrabicaRS.613.1.162.2018GO23-11-2018 13:0023-11-2018 13:00Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimUrząd Gminy w Grabicy
382/2018Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na dz.nr ewid.41(pas drogowy),obr.Papieże,gm.GrabicaRS.613.1.162.2018GO23-11-2018 12:5923-11-2018 12:59Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
361/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz.nr ewid.4/2,obr.2,gm.SulejówRS.613.1.150.2018GO20-11-2018 13:2020-11-2018 13:20Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
371/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz.nr ewid.569,obr.Cieszanowice,gm.GorzkowiceRS.613.1.147.2018GO20-11-2018 13:2020-11-2018 13:20Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimUrząd Gminy Gorzkowice
342/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz.nr ewid.4/2, gm.Sulejów, obr.0002RS.613.1.160.2018.GO20-11-2018 13:2020-11-2018 13:20Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimUrząd Miejski w Sulejowie
z 346