Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3577
z 358
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
92/2019Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do produkcji elementów betonowych.GBR.6224.5.2019.JM12-03-2020 13:3112-03-2020 13:31Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimConsolis Polska Sp. z o.o.
13/2020Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do produkcji elementów betonowych, zlokalizowanej w Gorzkowicach ul. Przemysłowa 40.GBR.6224.5.2019.JM12-03-2020 13:3112-03-2020 13:31Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
7/2020Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z dnia 21 grudnia 2015 roku, znak: RS-V.6233.23.2015.JM, zmienionej decyzją z dnia 23 lutego 2018 roku, znak: RS.6233.2.2018.JM.GBR.6233.4.2020.JM10-03-2020 09:1710-03-2020 09:17Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimDCR Sp. z o.o.
8/2020Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Łodzkiego z dnia 19 grudnia 2013 roku, znak: RŚVI.7244.1.32.2013.AB w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadówGBR.6233.3.2020.JM10-03-2020 09:1710-03-2020 09:17Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
9/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów i stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 11 maja 2016 roku, znak: RS-V.6233.9.2016.JMGBR.6233.5.2020.JM10-03-2020 09:1710-03-2020 09:17Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimKOM-WOL Sp. z o.o.
10/2020Wniosek o zmianę decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku, znak: RS-V.6233.14.2014.JMGBR.6233.6.2020.JM10-03-2020 09:1710-03-2020 09:17Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
11/2020Wniosek o zmianę decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 17 lipca 2014 roku, znak: RS-V.6233.20.2014.JMGBR.6233.7.2020.JM10-03-2020 09:1710-03-2020 09:17Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
12/2020Wniosek o zmianę decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 10 września 2015 roku, znak: RS-V.6233.18.2015.JMGBR.6233.8.2020.JM10-03-2020 09:1710-03-2020 09:17Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
94/2019Stwierdzenie wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 2 października 2017 roku, znak: RS.6233.24.2017.JM, zezwalającej na zbieranie odpadów w miejscowości Sulejów(działka nr ewid. 232, obręb 9)GBR.6233.11.2019.JM25-02-2020 14:3325-02-2020 14:33Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
93/2019Wniosek w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 2 października 2017 roku, znak: RS.6233.24.2017.JM, zezwalającej na zbieranie odpadów w miejscowości Sulejów(działka nr ewid. 232, obręb 9)GBR.6233.11.2019.JM25-02-2020 14:3325-02-2020 14:33Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimMiejski Zakład Komunalny w Sulejowie
z 358