Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3679
z 368
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
21/2022Zgłoszenie instalacji chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 137, 20 DJP, zlokalizowanej w Lutosławicach Szlacheckich 1, działka nr ewid. 112, obręb 0019 Lutosławice Szlacheckie, gmina GrabicaGBR.6221.20.2022.JM02-06-2022 14:1902-06-2022 14:19Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
13/2020Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do produkcji elementów betonowych, zlokalizowanej w Gorzkowicach ul. Przemysłowa 40.GBR.6224.5.2019.JM17-05-2022 15:1317-05-2022 15:13Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
20/2022Wniosek o zmianę decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 12.03.2020 r., znak: GBR.6224.5.2019.JM w sprawie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji do produkcji elementów betonowych, prowadzonej przez Consolis Polska Sp. z o.o.GBR.6224.1.2022.JM17-05-2022 15:1317-05-2022 15:13Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimConsolis Polska Sp. z o.o.
18/2022Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne PIO3315A zlokalizowanej pod adresem: Sulejów, działka nr ewid. 257, obręb 0007, gmina SulejówGBR.6221.17.2022.JM10-05-2022 09:3810-05-2022 09:38Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimP4 Sp. z o.o.
47/2021Zgłoszenie instalacji energetycznych, innych i instalacji do przeładunku i magazynowania paliw płynnych, eksploatowanych na terenie obiektów DC1 zlokalizowanych w Woli Bykowskiej 34.GBR.6221.44.2021.JM10-05-2022 09:3810-05-2022 09:38Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimP3 PIOTRKÓW PARK Sp. z o.o.
19/2022Decyzja w sprawie ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji średnich źródeł spalania paliw tj.: • agregatu prądotwórczego GD1260 z dwoma silnikami spalinowymi Diesla o nominalnej mocy cieplnej każdy po 1,072 MW, • agregatu prądotwórczego GD825, z silnikiem spalinowym Diesla o nominalnej mocy cieplnej 1,138 MW, zlokalizowanych na terenie obiektu DC1 w Woli Bykowskiej 34, 97-306 Grabica.GBR.6221.44.2022.JM10-05-2022 09:3810-05-2022 09:38Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
2/2022Decyzja w sprawie ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji energetycznej układu kogeneracyjnego firmy AB typu Ecomax 27, z silnikiem o mocy mechanicznej 2,745 MW i nominalnej mocy cieplnej 5,992 MW, położonego na terenie Zakładu produkcji rozsad warzyw w obiektach szklarniowych w Piaskach 32 A, 97-371 Wola Krzysztoporska.GBR.6221.1.2022.JM28-04-2022 14:2028-04-2022 14:20Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
1/2022Zgłoszenie instalacji energetycznej układu kogeneracyjnego firmy AB typu Ecomax 27, z silnikiem o mocy mechanicznej 2,745 MW i nominalnej mocy cieplnej 5,992 MW, położonego na terenie Zakładu produkcji rozsad warzyw w obiektach szklarniowych w Piaskach 32 A, 97-371 Wola KrzysztoporskaGBR.6221.1.2022.JM28-04-2022 14:2028-04-2022 14:20Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimGrupa Producentów Rozsad Krasoń Sp. z o.o.
3/2022Zgłoszenie instalacji chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 129,5 DJP, zlokalizowanej w Komornikach 22, działka nr ewid. 162/1, 163/1, gmina WolbórzGBR.6221.4.2022.JM28-04-2022 14:2028-04-2022 14:20Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
4/2022Zgłoszenie instalacji chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 193/83 DJP, zlokalizowanej w Komornikach 22, działka nr ewid. 163/2, 164, gmina WolbórzGBR.6221.3.2022.JM28-04-2022 14:2028-04-2022 14:20Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
z 368