Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3531
z 354
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
61/2019Decyzja nr 208/2019 o zmianie pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego obejmującej: etap I - budowy kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków (bez przyłączy) dla Gminy Wola Krzysztoporska, na który składają się następujące części: cz.1-Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych; cz.2a-Kanalizacja sanitarna (bez przyłączy) w miejscowości Wola Krzysztoporska; cz.2b-Kanalizacja deszczowa (bez przyłączy) w miejscowości Wola Krzysztoporska i Kacprów;cz.3-Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Wola Krzysztoporska,Siomki,Krzyżanów i Glina w zakresie: - zmiany lokalizacji kanalizacji sanitarnej (cz.2a) na działkach o nr ewid. 567 i 643/1 obr.Wola Krzysztoporska,gm.Wola Krzysztoporska; - zmiany lokalizacji kanalizacji deszczowej (cz.2b) na działce o nr ewid.567 obr.Wola Krzysztoporska,gm.Wola KrzysztoporskaAB.6740.66.2019.IS17-04-2019 13:4017-04-2019 13:40Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
414/2018Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do produkcji elementów betonowych dla budownictwaRS.6224.6.2018.JM11-04-2019 13:1711-04-2019 13:17Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimH+H Polska Sp. z o.o.
59/2019Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne o nazwie PIO4487_A zlokalizowanej w m. Bilska Wola, na działce nr ewid. 79/2.RS.6221.8.201911-04-2019 13:0011-04-2019 13:00Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimP4 Sp. z o.o.
60/2019Pozwolenie na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z  instalacji do produkcji elementów betonowych dla budownictwa, prowadzonej na terenie Zakładu w Gorzkowicach, ul. Przemysłowa 40RS.6224.6.2018.JM11-04-2019 13:0011-04-2019 13:00Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
58/2019Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (BT31707) zlokalizowanej w Sieczce na działce nr ewid. 1436/1.RS.6221.5.201903-04-2019 10:1303-04-2019 10:13Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimPOLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.
410/2018Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do produkcji płyt klejonych z drewna i z materiału drewnopochodnego, płyt MDF, listew i elementów profilowych dla przemysłu meblarskiego, zlokalizowanej w WolbórzuRS.6224.5.2018.JM01-04-2019 13:5201-04-2019 13:52Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
57/2019Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 65,4 DJP, budynku paszarni, czterech silosów paszowych o ładowności 25 ton każdy, dwóch silosów zbożowych o ładowności 100 ton każdy, szczelnego zewnętrznego zbiornika na gnojowicę o pojemności 509 m3, podziemnego przejściowego zbiornika na gnojowicę o pojemności 24,84 m3 oraz zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o pojemności 7,0 m3 na działce nr ewid. 27/2, obręb Gorzkowice, gm. Gorzkowice.AB.6740.219.2019.KB01-04-2019 13:5201-04-2019 13:52Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
45/2019Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na dz.nr ewid.361/1,obr.0008-m.Sulejów,gm.SulejówRS.613.1.22.2019GO21-03-2019 08:3321-03-2019 08:33Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
44/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz.nr ewid.361/1,obr.0008-m.Sulejów,gm.SulejówRS.613.1.22.2019GO21-03-2019 08:3321-03-2019 08:33Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimUrząd Miejski w Sulejowie
43/2019Decyzja odmowna na wycinkę drzewa na dz.nr ewid.872/2,obr.0018-Moszczenica,gm.MoszczenicaRS.613.1.18.2019GO19-03-2019 14:0419-03-2019 14:04Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
z 354