Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3598
z 360
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
28/2020Zgłoszenie instalacji energetycznej o mocy powyżej 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Kaleń 5.GBR.6221.41.2020.JM22-10-2020 10:5222-10-2020 10:52Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
32/2020Decyzja w sprawie ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MWGBR.6221.41.2020.JM22-10-2020 10:5222-10-2020 10:52Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
34/2020Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z użytkowaniem instalacji służącej do diagnostyki, napraw, remontów pojazdów i maszyn, zlokalizowanej w miejscowości Majków Duży 74, 97-371 Wola Krzysztoporska.GBR.6220.3.2020.JM22-10-2020 10:5222-10-2020 10:52Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimVOITH TURBO Sp. z o.o.
33/2020Zgłoszenie instalacja do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 206,36 DJP, nr ewid. działek 57, 58, 59, 60/1 obręb 0008 Gościmowice IGBR.6221.48.2020.JM22-10-2020 10:5222-10-2020 10:52Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
9/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów i stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 11 maja 2016 roku, znak: RS-V.6233.9.2016.JMGBR.6233.5.2020.JM10-08-2020 12:4010-08-2020 12:40Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimKOM-WOL Sp. z o.o.
31/2020Stwierdzenie wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 11 maja 2016 r., znak: RS-V.6233.9.2016.JM, zezwalającej na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R12. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesach odzysku: R3, R12, R13, na terenie Oczyszczalni ścieków w Wolborzu, ul. Sportowa 75 (działka nr ewid. 1106/13, obręb 3)GBR.6233.5.2020.JM10-08-2020 12:4010-08-2020 12:40Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
30/2020Zgłoszenie instalacja do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 138,62 DJP, nr ewid. działki 121/1, obręb PiekarkiGBR.6221.44.2020.JM04-08-2020 08:2104-08-2020 08:21Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
29/2020Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji służącej do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej, położonej na terenie Miasta Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego.GBR.6220.2.2020.JM30-07-2020 09:2730-07-2020 09:27Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimPGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
26/2020Zgłoszenie instalacja do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 115,92 DJP, nr ewid. działki 49, obręb BoryszówGBR.6221.42.2020.JM30-07-2020 08:3930-07-2020 08:39Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
27/2020Zgłoszenie instalacja do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 203,8 DJP, nr ewid. działki 148, 45/1, 46 obręb Gościmowice DrugieGBR.6221.43.2020.JM30-07-2020 08:3930-07-2020 08:39Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
z 360