Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5099
z 510
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
6/2020wniosek z dnia 13.01.2020 r. złożony przez ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Arkońskiej 6 budynek A2 w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla zakładu produkcyjnego - instalacji do produkcji oddzieleń przeciwpożarowych w Dobrzeniu Wielkim przy ul.Namysłowskiej 113BOŚ.6224.2.2020.KAH10-02-2020 15:2410-02-2020 15:24Starostwo Powiatowe w OpoluASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.
5/2020Zgłoszenie instalacji do chowu zwierząt (kurników) 4 budynki inwentarskie obsada 9 900 szt. drobiu każdy (łącznie 158,4 DJP) oraz przechowywania płodów rolnych (zboża i paszy) 6 silosów paszowych o pojemności 16 Mg każdy (łącznie 96 Mg) w miejscowości Grabin przy ul.Nyskiej 91, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami 470, 469 i 468 k.m. 4, obrębu GrabinBOŚ.6221.3.2020.KAH07-02-2020 09:0507-02-2020 09:05Starostwo Powiatowe w OpoluFerma Drobiu Henryk Baron
3/2020zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej OM Tułowice/Ligota Tułowicka Ligota tułowicka 33A, 49-130 TułowiceBOŚ.6221.1.2020.KAH06-02-2020 11:2006-02-2020 11:20Starostwo Powiatowe w OpoluEMITEL S.A.
4/2020korekta informacji o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 53340 LUBNIANY (37340 KOP_LUBNIANY_CENTRUM) zlokalizowanej w M. Łubniany ul.Brynicka 3BOŚ.6221.2.2020.KAH06-02-2020 11:2006-02-2020 11:20Starostwo Powiatowe w OpoluT-MOBILE Polska S.A.
2/2020decyzja - pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze źródeł i emitorów zlokalizowanych w miejscowości Murów przy ul.Wolności 22, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami: 348/6, 346/12, 346/24, 348/2, 352/21, 352/22, 349/1, 347/8 k.m. 2, obrębu Murów.BOŚ.6224.12.2019.KAH30-01-2020 08:3730-01-2020 08:37Starostwo Powiatowe w OpoluStarosta Opolski
160/2019wniosek o koncesje na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Kosorowice VIII"BOŚ.6522.2.2019.UKK22-01-2020 11:0222-01-2020 11:02Starostwo Powiatowe w Opolu
119/2019wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacja instalacji VITROTERM -MURÓW S.ABOŚ.6220.5.2019.UKK22-01-2020 11:0122-01-2020 11:01Starostwo Powiatowe w Opolu
161/2019wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Kosorowice VI"BOŚ.6522.3.2019.UKK22-01-2020 11:0022-01-2020 11:00Starostwo Powiatowe w Opolu
1/2020zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Kosorowice VI"BOŚ.6522.3.2019.UKK22-01-2020 10:5922-01-2020 10:59Starostwo Powiatowe w Opolu
159/2019pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacja instalacji VITROTERM -MURÓW S.ABOŚ.6220.5.2019.UKK22-01-2020 10:5622-01-2020 10:56Starostwo Powiatowe w Opolu
z 510