Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3009
z 301
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
Infoos/6134-1/27649A/2016Wniosek Urzędu Miasta w Nowej Soli o nałozenie kary dla ENEA S.A. Oddzial w Zielonej Górze za wycinkę i uszkodzenie drzew.OŚ.6134-31/2005/1192/2006/1901-02-2016 00:0001-02-2016 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Miejski w Nowej Soli      
Infoos/7633-1/27723A/2016Wniosek o wydanie opinii o potrzebie sporządzenia raportu o oddzialywaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowa wytworni mas bitumicznych o wydajności 160T/h, zlokalizowanych na dzialkach ewidencyjnych nr 1366/5 i 1366/6 w obrębie miejscowości Nowe Żabno".OŚ.7633-52/2006/95301-02-2016 00:0001-02-2016 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy Nowa Sól      
Infoos/7633-1/27785A/2016Wniosek Wójta Gminy Nowa Sól w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa wytworni mas bitumicznych o wydajności 160T/h na działkach ew. nr 1366/5 i 1366/6 w obrębie miejscowości Nowe Żabno.OŚ.7633-73/2006/123001-02-2016 00:0001-02-2016 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy Nowa Sól      
Infoos/7633-2/27917A/2016Zapytanie czy inwestycja polegająca na: budowie sieci wodociągowej o dlugości 75 m z przyłączami do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dzialkach nr ew. 37, 265/3, 38/4 i 38/6 w miejscowości Zakęcie zlicza się do mogących znaczaco oddzialywać na środowisko i czy istnieje konieczność sporządzenia raportu o oddzialywniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z ustaleniem jego ewentualnego zakresu.OŚ.7633-91/2006/146101-02-2016 00:0001-02-2016 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy w Otyniu      
Infoos/6134-1/27443A/2016wydanie zezwolenia na usunięcie dwoch sztuk drzew - akacja, o obw. 142 i 85 cm, rosnących na działce nr 289 w obrębie miasta Nowe Miasteczko, stanowiącej wlasność Gminy nowe Miasteczko - mienie komunalne.OŚ.6134-62/2006/136901-02-2016 00:0001-02-2016 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliBurmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko      
Infoos/6134-1/29382A/2016Prośba o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku kasztan o obwodzie pnia zmierzonym na wysokości 130 cm wynoszacym 224cm, rosnącego bezpośrednio przy budynku Urzędu Gminy w Otyniu (ul. Rynek 1) na dzialce nr ew. 389/1 w otyniu, stanowiącej wlasność Gminy Otyń.OŚ.6134-86/2006/1714/101-02-2016 00:0001-02-2016 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy w Otyniu      
Infoos/6134-2/52061A/2016Prosba o wydanie zezwolenia na wycinke drzew rosnacych na działkach" nr 417, droga gminna nr 101509F i Nr 433, droga gminnanr 101532FBŚ.XIII.6134-28/0801-02-2016 00:0001-02-2016 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Miejski w Kożuchowie      
Infoos/6134-2/52062A/2016Prosba o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 415/2 w Broniszowie, w ciagu drofi gminnej nr 002409F oraz znajdujących się na działce nr 25, stanowiącej publiczna drogę gminną nr 002410F relacji Radwanów - do drogi wojewódzkiej nr 283.BŚ.XIII.6134-27/0901-02-2016 00:0001-02-2016 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Miejski w Kożuchowie      
Infoos/6134-2/52063A/2016Prosba o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 421/1 obręb ŁugiBŚ.XIII.6134-29/0901-02-2016 00:0001-02-2016 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy w Otyniu      
Infoos/6134-3/52064A/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce nr 746 KW nr 20348, obręb Nowe MiasteczkoBŚ.XIII.6134-32/0901-02-2016 00:0001-02-2016 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Miejski Nowe Miasteczko      
z 301