Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6869
z 687
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
209/2013Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania "Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na sferę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego".OŚR.6341.19.201312-11-2013 15:2012-11-2013 15:20Starostwo Powiatowe w MyszkowiePrzedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT
210/2013Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania "Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na sferę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego".OŚR.6341.20.201312-11-2013 15:2012-11-2013 15:20Starostwo Powiatowe w MyszkowiePrzedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT
212/2013Decyzja o udzieleniu Gminie Miastu Częstochowa pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót budowlanych na przekroczenie linia telekomunikacyjną rzeki Warty w ciągu ul. Mirowskiej w Częstochowie.OŚR.6341.22.201312-11-2013 15:2012-11-2013 15:20Starostwo Powiatowe w MyszkowieStarosta Myszkowski
211/2013Wniosek o wydanie Gminie Miastu Częstochowa pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót budowlanych na przekroczenie linia telekomunikacyjną rzeki Warty w ciągu ul. Mirowskiej w Częstochowie.OŚR.6341.22.201312-11-2013 15:2012-11-2013 15:20Starostwo Powiatowe w MyszkowieExpando Sp. z o.o.
214/2013Decyzja o udzieleniu Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód.OŚR.6341.23.201312-11-2013 15:2012-11-2013 15:20Starostwo Powiatowe w MyszkowieStarosta Myszkowski
213/2013Wniosek o udzielenie Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód.OŚR.6341.23.201312-11-2013 15:2012-11-2013 15:20Starostwo Powiatowe w MyszkowieAG Doradztwo i Projektowanie Andrzej Gumuła
216/2013Decyzja o udzieleniu Gminie Myszków pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegółowej R-F-3 oraz na odprowadzanie ścieków z odwodnienia ul. Żytniej.OŚR.6341.24.201312-11-2013 15:2012-11-2013 15:20Starostwo Powiatowe w MyszkowieStarosta Myszkowski
215/2013Wniosek o wydanie Gminie Myszków pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegółowej R-F-3 oraz na odprowadzanie ścieków z odwodnienia ul. Żytniej.OŚR.6341.24.201312-11-2013 15:2012-11-2013 15:20Starostwo Powiatowe w MyszkowieGmina Myszków
200/2013Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla gminy Poraj na wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ordonka, na dz. nr ewid. 127 w Poraju.OŚR.6341.14.201312-11-2013 12:4112-11-2013 12:41Starostwo Powiatowe w MyszkowieStarosta Myszkowski
199/2013Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla gminy Poraj na wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ordonka, na dz. nr ewid. 127 w Poraju.OŚR.6341.14.201312-11-2013 12:4112-11-2013 12:41Starostwo Powiatowe w MyszkowieZakład Usług technicznych "ZUT" Piotr Szleper
z 687