Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4767
z 477
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
135/2020OŚ.6233.2.2019.AC Decyzja cofającaOŚ.6233.2.2019.AC24-09-2020 12:5324-09-2020 12:53Starostwo Powiatowe w LęborkuStarosta Lęborski
133/2020Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej nr BT 43343 ŁEBA PLAŻA, zlokalizowanej na dz. nr 328/1 obr. 2 ŁebaOŚ.6221.11.2020.IZ21-09-2020 12:3721-09-2020 12:37Starostwo Powiatowe w LęborkuPolkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
134/2020Informacja o zmianie danych dot. instalacji wytwarzające pole elektromagnetyczne stacja bazowa telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT43338 LEBORK SILOS zlokalizowanej na dz. nr 82/2 obr. 10, gm. Lębork, powiat lęborskiOŚ.6221.12.2020.IZ21-09-2020 12:3721-09-2020 12:37Starostwo Powiatowe w LęborkuPolkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.,Axians Networks Poland Sp. z o.o. Biuro Regionalne
23/2020Wniosek o wydanie zmiany posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadówOŚ.6233.22.201404-09-2020 14:0804-09-2020 14:08Starostwo Powiatowe w LęborkuBostar Sp. z o.o.
132/2020OŚ.6233.22.2014 DecyzjaOŚ.6233.22.201404-09-2020 14:0804-09-2020 14:08Starostwo Powiatowe w LęborkuStarosta Lęborski
26/2020Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji technologicznej znajdującej się na terenie ww. zakładuOŚ.6221.1.2020.IZ01-09-2020 10:2001-09-2020 10:20Starostwo Powiatowe w LęborkuMEYN POLSKA Sp. z o.o.
119/2020Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji technologicznej znajdującej się na terenie zakładu MEYN Polska Sp. z o.o. ul. Sportowej 24 w LęborkuOŚ.6224.1.2020.IZ01-09-2020 10:2001-09-2020 10:20Starostwo Powiatowe w LęborkuStarosta Lęborski
120/2020Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne pn. radiowa stacja nadawcza Czarnówko dz. nr 1019/9, 84-351 Czarnówko (wysypisko śmieci)OŚ.6221.6.2020.IZ01-09-2020 10:2001-09-2020 10:20Starostwo Powiatowe w LęborkuGrupa RMF Sp.z o.o. Sp. k.
129/2020Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT42446 LEBORK POLNOC zlokalizowanej na dz. nr 141/5 obr. 4 Lębork, gm. LęborkOŚ.6221.9.2020.IZ01-09-2020 10:2001-09-2020 10:20Starostwo Powiatowe w LęborkuAxians Networks Poland Sp. z o.o. Biuro Regionalne,Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
130/2020Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej PEM operatora P4 Sp. z o.o. LEB0501_C 84-352 Charbrowo 52, dz. nr 123/55, gm. Wicko, pow. LęborskiOŚ.6221.7.2020.IZ01-09-2020 10:2001-09-2020 10:20Starostwo Powiatowe w LęborkuP4 Sp. z o.o.
z 477