Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5275
z 528
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2023Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej PEM 9232 (41828N!) MASZEWO WIEZA (GSL_CEWICE_MASZEWOLEBORS) Maszewo, ul. Fabryczna 3, operatora Orange Polska S.A.OŚ.6221.2.2023.IZ22-05-2023 10:3422-05-2023 10:34Starostwo Powiatowe w LęborkuOrange Polska S.A.
3/2023Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o.o. LEB0004_A ul. Kaszubska 30, 84-300 Lębork, gm. Lębork, pow. lęborskiOŚ.6221.5.2023.IZ22-05-2023 10:3422-05-2023 10:34Starostwo Powiatowe w LęborkuP4 Sp. z o.o.
184/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.OŚ.613.82.2022.EWW30-03-2023 14:3930-03-2023 14:39Starostwo Powiatowe w LęborkuStarosta Lęborski
183/2022Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa.OŚ.613.82.2022.EWW30-03-2023 14:3930-03-2023 14:39Starostwo Powiatowe w LęborkuBurmistrz Miasta Lęborka
186/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.OŚ.613.83.2022.EWW30-03-2023 14:3930-03-2023 14:39Starostwo Powiatowe w LęborkuStarosta Lęborski
185/2022Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.OŚ.613.83.2022.EWW30-03-2023 14:3930-03-2023 14:39Starostwo Powiatowe w LęborkuBurmistrz Miasta Łeby
144/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.OŚ.613.69.2022.EWW30-03-2023 13:0430-03-2023 13:04Starostwo Powiatowe w LęborkuStarosta Lęborski
143/2022Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew.OŚ.613.69.2022.EWW30-03-2023 13:0430-03-2023 13:04Starostwo Powiatowe w LęborkuBurmistrz Miasta Łeby
146/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.OŚ.613.71.2022.EWW30-03-2023 13:0430-03-2023 13:04Starostwo Powiatowe w LęborkuStarosta Lęborski
145/2022Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa.OŚ.613.71.2022.EWW30-03-2023 13:0430-03-2023 13:04Starostwo Powiatowe w LęborkuBurmistrz Miasta Lęborka
z 528