Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4881
z 489
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
13/2021Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzajacej PEM LEB0701_B operatora P4 Sp. z o.o. ul. 84-352 Szczenurze, dz. nr 150/6 gm.Wicko, pow. lęborskiOŚ.6221.13.2021.IZ11-06-2021 11:5711-06-2021 11:57Starostwo Powiatowe w LęborkuP4 Sp. z o.o.
12/2021Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej PEM Nr 31824(N!41824) GSl_LEBORK_ABRAHAMA13 zlokalizowanej przy ul. Abrahama 13 w Lęborku, gm. Lębork, pow. LęborskiOŚ.6221.12.2021.IZ31-05-2021 12:1131-05-2021 12:11Starostwo Powiatowe w LęborkuT-Mobile Polska S.A.,MOBI- TELEKOM Adam Macioch
10/2021Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej nr BT43343 Łeba Plaża, zlokalizowanej w Łebie przy ul. Morskiej 1, dz. nr 328/1, obr. 2 gm. Łeba, powiat lęborskiOŚ.6221.11.2021.IZ28-04-2021 12:3528-04-2021 12:35Starostwo Powiatowe w LęborkuPolkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.,Herkules S.A.
8/2021Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej PEM LEB0501_C operatora P4 Sp. z o.o. ul. 84-352 Charbrowo 52, dz. nr 123/55 obr. Wicko, pow. lęborskiOŚ.6221.9.2021.IZ27-04-2021 14:3627-04-2021 14:36Starostwo Powiatowe w LęborkuP4 Sp. z o.o.
9/2021Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej nr BT44722 OSOWO LĘBORSKIE, zlokalizowanej na dz. nr 102/2L, obr. Osowo Lęborskie, powiat lęborskiOŚ.6221.10.2021.IZ27-04-2021 14:3627-04-2021 14:36Starostwo Powiatowe w LęborkuPolkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.,Axians Networks Poland Sp. z o.o. Biuro Regionalne
7/2021Wniosek o zmianę ostatecznej decyzji Starosty Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 29.09.2010r. (z późn. zm.)-pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wyrobów ziemniaczanychOŚ.IV.7644-30/1022-04-2021 08:4322-04-2021 08:43Starostwo Powiatowe w LęborkuFARM FRITES POLAND S.A.
229/2020Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie drzew.OŚ.613.109.2020.EWW21-04-2021 13:3821-04-2021 13:38Starostwo Powiatowe w LęborkuStarosta Lęborski
228/2020Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.OŚ.613.109.2020.EWW21-04-2021 13:3821-04-2021 13:38Starostwo Powiatowe w LęborkuWójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
230/2020Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.OŚ.613.110.2020.EWW21-04-2021 13:3821-04-2021 13:38Starostwo Powiatowe w LęborkuWójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
231/2020Decyzja odmawiająca wydania zgody na usunięcie drzew.OŚ.613.110.2020.EWW21-04-2021 13:3821-04-2021 13:38Starostwo Powiatowe w LęborkuStarosta Lęborski
z 489