Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 126
z 13
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2015Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków do ziemi z istniejącej oczyszczalni ścieków w Pławiu, dz. nr 86/6BS.6341.7.201519-10-2015 10:4119-10-2015 10:41Starostwo Powiatowe w Krośnie OdrzańskimUrząd Gminy Dąbie
6/2015Budowa Wylotu do rowu przydrożnego do zbiornika wsiąkowo- odparowującego w m.Osiecznica ul.Jana Pawła IIBS.6341.10.201519-10-2015 10:3319-10-2015 10:33Starostwo Powiatowe w Krośnie OdrzańskimGmina Krosno Odrzańskie
2/2015Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków do rzeki Odra w km 512+900 w związku z modernizowaną oczyszczalnią ściekówBS.6341.6.201531-03-2015 11:4431-03-2015 11:44Starostwo Powiatowe w Krośnie OdrzańskimKrośnieński Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z. o.o.
4/2015Wniosek na zmianę pozwolenia wodoprawnego BS.-6223-wp-14/05/06 na pobór wód podziemnych z ujęcia w BrzózceBS.6341.8.201531-03-2015 11:4131-03-2015 11:41Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim*******
1/2015Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z separatora z dz. nr 79 Obręb PołupinBS.6341.3.201520-03-2015 14:2120-03-2015 14:21Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim*******
24/2014Pozwolenie wodnoprawne na odbudowę jazu, pietrzenie oraz pobór wody na MEW na rzece Lubsza w km 7+650 w m. CzarnowiceBS.6341.71.201420-03-2015 14:1320-03-2015 14:13Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim*******
73/2014Wniosek na usunięcie 4 drzew na dz. nr 196/2 Jaromirowice gm. GubinBS.613.50.201416-01-2015 15:0216-01-2015 15:02Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim*******
72/2014Wniosek na usunięcie 1 drzewa z dz. nr 638/5 obręb 1 m. Krosno OdrzańskieBS.613.49.201416-01-2015 14:5916-01-2015 14:59Starostwo Powiatowe w Krośnie OdrzańskimGmina Krosno Odrzańskie
71/2014Wniosek na usunięcie 4 drzew z dz. nr 14/7 Radnica Szklarka gm. Krosno OdrzańskieBS.613.48.201416-01-2015 14:4416-01-2015 14:44Starostwo Powiatowe w Krośnie OdrzańskimGmina Krosno Odrzańskie
70/2014Wniosek na usunięcie 1 drzewa z dz. nr 114/1 obręb 7 m. GubinBS.613.47.201416-01-2015 14:4016-01-2015 14:40Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim*******
z 13