Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5093
z 510
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
49/2019Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zlokalizowanej na terenie Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarosławiu Tłocznia Gazu Jarosław I i Tłocznia Gazu Jarosław II, ul. Krakowska 54, 37-500 JarosławŚR-IV.6226.1.201917-01-2020 12:4617-01-2020 12:46Starostwo Powiatowe w JarosławiuStarosta Jarosławski
226/2019Zmiana koncesjiŚR-IV.6522.23.201917-01-2020 12:4617-01-2020 12:46Starostwo Powiatowe w JarosławiuStarosta Jarosławski
225/2019Wniosek o zmianę decyzjiŚR-IV.6522.23.201917-01-2020 12:4617-01-2020 12:46Starostwo Powiatowe w JarosławiuZakład Wydobywania i Uszlachetniania oraz Sprzedaż Kruszywa S.C. ŻWIROWNIA WYSOCK
237/2019Opłata eksploatacyjna złoże SZÓWSKO AP-IIŚR-IV.6580.23.201917-01-2020 12:4617-01-2020 12:46Starostwo Powiatowe w JarosławiuStarosta Jarosławski
238/2019Umorzenie postępowania turbina m. MokraŚR-IV.6241.5.201917-01-2020 12:4617-01-2020 12:46Starostwo Powiatowe w JarosławiuStarosta Jarosławski
264/2019Zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich pod rozbudowę składowiska odpadów Młynach” na działkach nr ewid. 196/1, 196/9, 196/14 oraz części działek nr ewid. 201/4 i 206/3 w m. Młyny, gm. Radymno, powiat jarosławskiŚR-IV.6540.3.201917-01-2020 12:4517-01-2020 12:45Starostwo Powiatowe w JarosławiuStarosta Jarosławski
241/2019Zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych na wykonanie monitoringu wód podziemnych piezometry P-1 i P-2 oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych studni wspomagającej S-4 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu dla potrzeb wodociągu wiejskiego”, na działce nr ewid. 86 w m. Roźwienica i na dz. nr ewid. 707 w m. Wola Roźwienicka, gm. Roźwienica, powiat jarosławskiŚR-IV.6530.1.201917-01-2020 12:4517-01-2020 12:45Starostwo Powiatowe w JarosławiuStarosta Jarosławski
240/2019wniosek o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych na wykonanie monitoringu wód podziemnych piezometry P-1 i P-2 oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych studni wspomagającej S-4 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu dla potrzeb wodociągu wiejskiego”, na działce nr ewid. 86 w m. Roźwienica i na dz. nr ewid. 707 w m. Wola Roźwienicka, gm. Roźwienica, powiat jarosławskiŚR-IV.6530.1.201917-01-2020 12:4517-01-2020 12:45Starostwo Powiatowe w JarosławiuGmina Roźwienica
254/2019Zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych na wykonanie zastępczego otworu studziennego S-3a w ramach rozbudowy ujęcia wód podziemnych wodociągu gminnego w miejscowości Tapin, gmina Rokietnica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie”, na działce nr ewid. 887/2 w m. Tapin, gm. Rokietnica, powiat jarosławski.ŚR-IV.6530.3.201917-01-2020 12:4517-01-2020 12:45Starostwo Powiatowe w JarosławiuStarosta Jarosławski
253/2019Wniosek o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych na wykonanie zastępczego otworu studziennego S-3a w ramach rozbudowy ujęcia wód podziemnych wodociągu gminnego w miejscowości Tapin, gmina Rokietnica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie”, na działce nr ewid. 887/2 w m. Tapin, gm. Rokietnica, powiat jarosławski.ŚR-IV.6530.3.201917-01-2020 12:4517-01-2020 12:45Starostwo Powiatowe w JarosławiuGmina Rokietnica
z 510