Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6469
z 647
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
25/2018Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku topola berlińska, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej, na dz. nr 74 w m. Dobrogościce, gm. Złotniki Kujawskie.OSR.613.1.22.201816-02-2018 12:5616-02-2018 12:56Starostwo Powiatowe w InowrocławiuStarosta Inowrocławski
24/2018Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 12 drzew, tj. 2 drzew gatunku topola berlińska, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 8 w m. Mierzwin, gm. Złotniki Kujawskie, 2 drzew gatunku topola berlińska, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 97 w m. Palczyn, gm. Złotniki Kujawskie, 6 drzew gatunku topola berlińska, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 85 w m. Krążkowo, gm. Złotniki Kujawskie, drzewa gatunku topola berlińska, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 74 w m. Tuczno, gm. Złotniki Kujawskie, drzewa gatunku topola berlińska, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 101/2 w m. Dąbrówka Kujawska, gm. Złotniki Kujawskie oraz 2 drzew gatunku topola berlińska, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej, na dz. nr 74 w m. Dobrogościce, gm. Złotniki Kujawskie.OSR.613.1.22.201816-02-2018 12:5616-02-2018 12:56Starostwo Powiatowe w InowrocławiuWójt Gminy Złotniki Kujawskie
26/2018Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 38 drzew rosnących na dz. nr 1/54 137/1, przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu, 130/106, przy ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu.OSR.613.1.23.201816-02-2018 12:5616-02-2018 12:56Starostwo Powiatowe w InowrocławiuPrezydent Miasta Inowrocławia
27/2018Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 77 drzew, rosnących w pasach drogowych dróg gminnych: ul. Plebanka, dz. nr 9/7, ul. Stare Miasto, dz. nr 63/4, 63/3, 158, 194, 193, 189, ul. Poprzeczna dz. nr 9/7, 124, 83, 93, ul. Przypadek, dz. nr 9/7, ul. Młyńska, na granicy dz. nr 55 i 44/1 w Inowrocławiu.OSR.613.1.24.201816-02-2018 12:5616-02-2018 12:56Starostwo Powiatowe w InowrocławiuPrezydent Miasta Inowrocławia
28/2018Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 dwupniowych drzew gatunku śliwa ałycza i 11 drzew gatunku śliwa ałycza, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Gwarków, na dz. nr 4/1 w Inowrocławiu.OSR.613.1.25.201816-02-2018 12:5616-02-2018 12:56Starostwo Powiatowe w InowrocławiuPrezydent Miasta Inowrocławia
29/2018Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 33 w m. Wegierce, gm. Pakość oraz drzewa gatunku topola kanadyjska, rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej - ul.Błonie, na dz. nr 81 w m. Pakość.OSR.613.1.26.201816-02-2018 12:5616-02-2018 12:56Starostwo Powiatowe w InowrocławiuBurmistrz Pakości
30/2018Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2401C Mokre-Krzetowo-Pakość, na dz. nr 14 w m. Mokre.OSR.613.1.27.201816-02-2018 12:5616-02-2018 12:56Starostwo Powiatowe w InowrocławiuZarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
31/2018Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku topola robusta, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 56 w m. Osiek Wielki, gm. Rojewo.OSR.613.1.28.201816-02-2018 12:5616-02-2018 12:56Starostwo Powiatowe w InowrocławiuWójt Gminy Rojewo
33/2018Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, klon jesionolistny, jesion wyniosły, topola kanadyjska rosnących na dz. nr 137/2 przy ul. Staropoznańskiej 149 w Inowrocławiu.OSR.613.1.30.201816-02-2018 12:5616-02-2018 12:56Starostwo Powiatowe w InowrocławiuInowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Inowrocławiu
728/2017Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku jabłoń domowa, rosnących na dz. nr 3/2 w m. Tarnówko, gm. Kruszwica.OSR.613.1.160.201716-02-2018 12:5516-02-2018 12:55Starostwo Powiatowe w InowrocławiuStarosta Inowrocławski
z 647