Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4456
z 446
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
307/2017Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych w oczyszczalni biologicznej ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków położonej na działce nr 399 w Witoszynie , Gmina Wymiarki do rowu melioracyjnego położonego na działce nr 407 w Witoszynie w ilości: Qśrd = 0,4 m3/d, Qmaxh = 0,0418 m3/h, Qmaxr = 189,9 m3/rokROŚiB.6341.12.201721-09-2018 12:4221-09-2018 12:42Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
311/2017Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w sieć kanalizacji deszczowej ze: 1.1. zlewni nr 1 odprowadzającej wody opadowe i roztopowe pochodzące z połaci dachowej budynku socjalno-biurowego poprzez zbiornik rozsączający do ziemi na działkę nr 548/2 w Wiechlicach, Gmina Szprotawa w ilości : Qmaxh = 153,13 m3/h, Qśrd = 13,01 m3/d, Q roczne = 5 983 m3/rok 1.2. zlewni nr 2 odprowadzającej wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych i terenów zielonych czyszczonych w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku poprzez zbiornik rozsączający do ziemi nr 548/3 w Wiechlicach, Gmina Szprotawa w ilości : Qmaxh = 150,41 m3/h, Qśrd = 12,78 m3/d, Q roczne = 5 877 m3/rokROŚiB.6341.38.201721-09-2018 12:4221-09-2018 12:42Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
313/2017Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych do zabiegów agrotechnicznych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na działce nr 81/41 w Henrykowie, Gmina Szprotawa składającego się z jednej studni głębinowej nr 2 o współrzędnych geograficznych - N: 51°34’09.8” E: 15°33’48.6”, zasobach eksploatacyjnych Q= 54,0 m3/h przy S=1,7 m i promieniu leja depresji R= 188,8 m zatwierdzonych decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze znak: BUA-IV-423/54/73 z dnia 11.06.1973r. w ilości: Qśr.d. = 12,0 m3/d Qmaxrok = 480 m3/rROŚiB.6341.33.201721-09-2018 12:4221-09-2018 12:42Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
306/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego . na odprowadzanie oczyszczonych w oczyszczalni biologicznej ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków położonej na działce nr 399 w Witoszynie , Gmina Wymiarki do rowu melioracyjnego położonego na działce nr 407 w Witoszynie w ilości: Qśrd = 0,4 m3/d, Qmaxh = 0,0418 m3/h, Qmaxr = 189,9 m3/rokROŚiB.6341.12.201721-09-2018 12:4221-09-2018 12:42Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGmina Wymiarki
309/2017Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi gminnej położonej na działkach nr 1906/3, 1618 przy ul. Żarskiej w Żaganiu do rzeki Czerna Wielka w km 1+710 i 1+714 w ilości : a) km 1+710 Qmaxh = 31,01 m3/h, Qśrd = 4,29 m3/d, Q roczne = 1566 m3/rok b) km 1+714 Qmaxh = 33,68 m3/h, Qśrd = 4,66 m3/d, Q roczne = 1701 m3/rokROŚiB.6341.30.201721-09-2018 12:4221-09-2018 12:42Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
310/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w sieć kanalizacji deszczowej ze: 1.1. zlewni nr 1 odprowadzającej wody opadowe i roztopowe pochodzące z połaci dachowej budynku socjalno-biurowego poprzez zbiornik rozsączający do ziemi na działkę nr 548/2 w Wiechlicach, Gmina Szprotawa w ilości : Qmaxh = 153,13 m3/h, Qśrd = 13,01 m3/d, Q roczne = 5 983 m3/rok 1.2. zlewni nr 2 odprowadzającej wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych i terenów zielonych czyszczonych w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku poprzez zbiornik rozsączający do ziemi nr 548/3 w Wiechlicach, Gmina Szprotawa w ilości : Qmaxh = 150,41 m3/h, Qśrd = 12,78 m3/d, Q roczne = 5 877 m3/rokROŚiB.6341.38.201721-09-2018 12:4221-09-2018 12:42Starostwo Powiatowe w ŻaganiuTETERA PROJEKTOWANIE PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.,NORD SYSTEMY NAPĘDOWE SP. Z O.O.
312/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych do zabiegów agrotechnicznych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na działce nr 81/41 w Henrykowie, Gmina Szprotawa składającego się z jednej studni głębinowej nr 2 o współrzędnych geograficznych - N: 51°34’09.8” E: 15°33’48.6”, zasobach eksploatacyjnych Q= 54,0 m3/h przy S=1,7 m i promieniu leja depresji R= 188,8 m zatwierdzonych decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze znak: BUA-IV-423/54/73 z dnia 11.06.1973r. w ilości: Qśr.d. = 12,0 m3/d Qmaxrok = 480 m3/rROŚiB.6341.33.201721-09-2018 12:4221-09-2018 12:42Starostwo Powiatowe w Żaganiu*******
315/2017Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych z biologicznej oczyszczalni ścieków położonej na działce nr 545/1 w Jabłonowie istniejącym wylotem położonym na działce nr 647 w Jabłonowie z rur PVC o średnicy 110mm i współrzędnych geograficznych N: 51°40’52.2” E: 15°24’30.8” do rzeki Jabłonów w km 1+661 w ilości: Qmaxrok = 474,5 m3/rROŚiB.6341.18.201721-09-2018 12:4221-09-2018 12:42Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
54/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych do układu skrzynek rozsączania ścieków na terenie działki nr 173 obręb 27 przy ul. Wyszyńskiego 19 w Zielonej Górze.B17226/17/LW/10121-09-2018 12:4221-09-2018 12:42Starostwo Powiatowe w ŻaganiuPAWEŁ SKRZYPCZAK SKANSKA S.A.
319/2017Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody powierzchniowej z rzeki Czernica z wykorzystaniem istniejącego piętrzenia na jazie w km 1+500 za pomocą doprowadzalnika i betonowej studni czerpalnej Ø 1,0 m i h =2,5 m Iłowa o współrzędnych geograficznych N:51°30’47.9”, E: 15°11’47.5” dla potrzeb istniejącej deszczowni półstałej „ Czyżówek –Iłowa „ – szkółki krzewów ozdobnych położonej na działkach ewidencyjnych nr 27/9 obręb Czyżówek oraz działkach nr 64/18, 87, 88, 89 i 90 obręb Iłowa w okresie wegetacyjnym ( kwiecień-wrzesień ) w ilości : Qmaxh= 29,3 m3/h, Qśr.d. = 57,15 m3/d, Qr = 1 743,1 m3 /rok. Przy zachowaniu w rzece Czernica przepływu nienaruszalnego ( biologicznego ) Qn=0,125 m3/s.ROŚiB.6341.21.201721-09-2018 12:4221-09-2018 12:42Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
z 446