Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4237
z 424
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
72/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. Klon zwyczajny w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 114 cm mierzonego na wysokości 130 cm rosnącego na działce nr 417/3, obręb Witoszyn, drzewa gat. Robinia akacjowa w ilości 6 szt. o obwodach pni: 67 cm, 67 cm, 68 cm, 67 cm mierzonych na wysokości 130 cm, oraz drzewa gat. Klon zwyczajny w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 72 cm mierzonego na wysokości 130 cm rosnące na działce nr 415 przy ul. Zacisze w miejscowości Witoszyn, drzewa gat Wierzba płacząca w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 165 cm mierzonego na wysokości 130 cm, rosnące na działce nr 889, obręb Wymiarki.ROŚiB.613.1.46.201813-04-2018 08:0313-04-2018 08:03Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGmina Wymiarki
73/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. Lipa drobnolistna w ilości 10 szt. o obwodach pni: 240 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm, 180 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm i 260 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, rosnące w pasie drogi gminnej nr 398 w pasie drogowym drogi wewnętrznej ul. Lipowa w miejscowości Leszno Górne.ROŚiB.613.1.50.201813-04-2018 08:0313-04-2018 08:03Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGmina Szprotawa
74/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. Wierzba płacząca w ilości 2 szt. o obwodach pni: 129 cm i 124 cm mierzonych na wysokości 130 cm, rosnące w pasie drogi gminnej publicznej na działce nr 207/1 przy ul. Rzeźnickiej w Żaganiu.ROŚiB.613.1.49.201813-04-2018 08:0313-04-2018 08:03Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGmina Żagań o statusie miejskim
70/2018Zgłoszenie zmian danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneInstalacja o nazwie 4580 (61585N!) Szprotawa Miasto (PZI_SZPROTAWA_ROLNA) położona przy ul. Rolnej 2 w Szprotawie. Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi powyżej 15W oraz emitująca pole elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.ROŚiB.6221.1.13.201805-04-2018 12:2705-04-2018 12:27Starostwo Powiatowe w ŻaganiuNetWorkS! Sp. z o.o.,ORANGE POLSKA S. A.
57/2015Zgłoszenie zmian danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneInstalacja o nazwie 4580 (61585N!) Szprotawa Miasto (PZI_SZPROTAWA_ROLNA) położona przy ul. Rolnej 2 w Szprotawie. Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi powyżej 15W oraz emitująca pole elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. (6 szt. anten: Nr 1 antena – o EIRP 9522 W , Nr 2 antena – o EIRP 6732 W, Nr 3 antena – o EIRP 9522 W, Nr 4 antena – o EIRP 6732 W, Nr 5 antena – o EIRP 9522 W, Nr 6 antena – o EIRP 6732 W, 3 szt. radiolinii: Nr 1 o EIRP 1585 W, Nr 1 o EIRP 813 W, Nr 1 o EIRP 3020 W.ROŚiB.6221.1.16.201505-04-2018 12:2705-04-2018 12:27Starostwo Powiatowe w Żaganiu*******,ORANGE POLSKA S. A.
231/2015Zgłoszenie zmian danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneInstalacja o nazwie 4580 (61585N!) Szprotawa Miasto (PZI_SZPROTAWA_ROLNA) położona przy ul. Rolnej 2 w Szprotawie. Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi powyżej 15W oraz emitująca pole elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.ROŚiB.6221.1.37.201505-04-2018 12:2705-04-2018 12:27Starostwo Powiatowe w ŻaganiuORANGE POLSKA S. A.,SUNDOOR
387/2012ZMIANA DANYCH W ZAKRESIE NAZWY INSTALACJI ORAZ WIELKOSCI I RODZAJU EMISJI WZGŁOSZENIU z dnia 13.12.2011. Po naniesionych zmianach zgłoszenie brzmi następująco: Instalacja o nazwie 4580 (61585N!) Szprotawa Miasto (PZI_SZPROTAWA_ROLNA) położona przy ul. Rolnej 2 w Szprotawie. Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi powyżej 15W oraz emitująca pole elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.ROŚiB.6221.1.15.201205-04-2018 12:2705-04-2018 12:27Starostwo Powiatowe w ŻaganiuSAWAŁA HELENA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA,POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA - CENTERTEL SP. Z O.O.
451/2011ZGŁOSZENIE INSTAALCJI WYTWARZAJĄCEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ O NAZWIE ZAG3001_A POŁOŻONA PRZY ULICY FABRYCZNEJ 4-6 W MIEJSCOWOŚCI ŻAGAŃ.ROŚiB.6221.1.3.201105-04-2018 12:2705-04-2018 12:27Starostwo Powiatowe w ŻaganiuP4 SP. Z O.O.
356/2016ZGŁOSZENIE AKTUALIZACJI DANYCH INSTAALCJI WYTWARZAJĄCEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ O NAZWIE ZAG3001_A POŁOŻONA PRZY ULICY FABRYCZNEJ 4-6 W MIEJSCOWOŚCI ŻAGAŃ.ROŚiB.6221.1.26.201605-04-2018 12:2705-04-2018 12:27Starostwo Powiatowe w ŻaganiuP4 SP. Z O.O.
289/2014ZGŁOSZENIE AKTUALIZACJI INSTAALCJI WYTWARZAJĄCEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ O NAZWIE ZAG3001_A POŁOŻONA PRZY ULICY FABRYCZNEJ 4-6 W MIEJSCOWOŚCI ŻAGAŃ.ROŚiB.6221.1.1.201405-04-2018 12:2705-04-2018 12:27Starostwo Powiatowe w Żaganiu3GNS SP. Z O. O. SP. K.,P4 SP. Z O.O.
z 424