Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 60
z 6
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2016Decyzja nr 47 z dnia 23.09.2016r., SUG.5200.38.2016, L.dz. 31592/09/2016/AF, o pozwoleniu na przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/6 kV szyb "Wacław" wraz z rozbudową infrastruktury sieciowej terenu stacji dla Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK "Mysłowice - Wesoła", ul. Kopalniana 5, 41-408 Mysłowice.SUG.5200.38.2016, L.dz. 31592/09/2016/AF,05-10-2016 09:0905-10-2016 09:09Specjalistyczny Urząd Górniczy UGBKUEDyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego
3/2016Decyzja nr 29 z dnia 30.06.2016r., SUG.5200.17.2016, L.dz. 21364/06/2016/JZ, o pozwoleniu na budowę obejmującym wykonanie robót budowlanych związanych przebudową i rozbudową stacji elektroenergetycznej 110/6 kV KRP Pieszkowice w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/6 kV KRP etap II”.SUG.5200.17.2016, L.dz. 21364/06/2016/JZ06-07-2016 10:2106-07-2016 10:21Specjalistyczny Urząd Górniczy UGBKUEDyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego
2/2016Decyzja nr 21 z dnia 9.06.2016r., SUG.5200.19.2016, L.Dz. 18816/06/2016/MC, o pozwoleniu na budowę obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na budowie układu zasilania rejonu szybu L-VI.SUG.5200.19.2016, L.Dz. 18816/06/2016/MC06-07-2016 09:2606-07-2016 09:26Specjalistyczny Urząd Górniczy UGBKUEDyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego
9/2015Decyzja nr 55 z dnia 15.12.2015r., SUG.0235.111.2015, L.dz. 36852/12/2015/JZ, o pozwoleniu na budowę obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/6 kV KRT Tarnówek.SUG.0235.111.2015, L.dz. 36852/12/2015/JZ20-01-2016 12:1920-01-2016 12:19Specjalistyczny Urząd Górniczy UGBKUEDyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego
1/2016Decyzja nr 3 z dnia 14.01.2016r., SUG.0235.108.2015, SUG.5200.3.2016, L.dz. 1258/01/2016/AF, o pozwoleniu na budowę obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie rozdzielni 110 kV GST-KPG w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą „Modernizacja stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV GST-KPG”.SUG.0235.108.2015, SUG.5200.3.2016, L.dz. 1258/01/2016/AF14-01-2016 11:4014-01-2016 11:40Specjalistyczny Urząd Górniczy UGBKUEDyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego
8/2015Decyzja nr 35 z dnia 21.05.2015r., SUG.0235.55.2015, L.dz. 14075/05/2015/MC, o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową rozdzielni 110 kV GST-KPG w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą „Modernizacja stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV GST-KPG”SUG.0235.55.2015, L.dz. 14075/05/2015/MC21-05-2015 13:0121-05-2015 13:01Specjalistyczny Urząd Górniczy UGBKUEDyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego
7/2015Decyzja nr 34 z dnia 20.05.2015r., SUG.0235.68.2015, L.dz. 14010/05/2015/AF, o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową Stacji transformatorowo - rozdzielczej 110/6 kC STR w Nadrybiu oraz przebudową rozdzielni 110 kV.SUG.0235.68.2015, L.dz. 14010/05/2015/AF21-05-2015 10:4121-05-2015 10:41Specjalistyczny Urząd Górniczy UGBKUEDyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego
5/2015Decyzja nr 21 z dnia 24.04.2015r., SUG.0235.15.2015, L.dz. 10993/04/2015/AF, o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku ogrzewania szybu 1.5 w Nadrybiu na budynek maszyny wyciągowej szybu 1.5 w Nadrybiu.SUG.0235.15.2015, L.dz. 10993/04/2015/AF24-04-2015 10:3924-04-2015 10:39Specjalistyczny Urząd Górniczy UGBKUEDyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego
6/2015Decyzja nr 22 z dnia 24.04.2015r., SUG.0235.13.2015, L.dz. 10994/04/2015/AF, o pozwoleniu na budowę budynku nadszybia szybu 1.5 w Nadrybiu.SUG.0235.13.2015, L.dz. 10994/04/2015/AF24-04-2015 10:3924-04-2015 10:39Specjalistyczny Urząd Górniczy UGBKUEDyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego
4/2015Decyzja nr 20 z dnia 24.04.2015r., SUG.0235.12.2015, L.dz. 10992/04/2015/AF, o pozwoleniu na budowę szybowej wieży wyciągowej (zastrzałowej) szybu 1.5 w Nadrybiu.SUG.0235.12.2015, L.dz. 10992/04/2015/AF24-04-2015 10:3924-04-2015 10:39Specjalistyczny Urząd Górniczy UGBKUEDyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego
z 6