Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 173
z 18
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
18/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji pn. "Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu."NO-5027-16/2017/jw07-12-2017 14:1107-12-2017 14:11Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
16/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi z terenu Jednostki Wojskowej 4224 Wałcz, Skład MostyNO-5027-12/2017/jw23-11-2017 07:5023-11-2017 07:50Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
17/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi z terenu Jednostki Wojskowej 4224 Wałcz, Skład MostyNO-5027-14/2017/jw23-11-2017 07:5023-11-2017 07:50Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
15/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn."Modernizacja nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną na lotnisku w Świdwinie-Zadanie nr 54072".NO-5027-8/2017/jw14-11-2017 11:4014-11-2017 11:40Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie17 Terenowy Oddział Lotniskowy
2/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi z terenu lotniska w Jednostce Wojskowej 3294 w Świdwinie.NO-5027-11/2016/jw26-10-2017 09:2226-10-2017 09:22Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
14/2017Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi z terenu lotniska w Jednostce Wojskowej 3294 w ŚwidwinieNO-5027-11-19/2016/2017/jw26-10-2017 09:2226-10-2017 09:22Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
13/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie ścieków bytowych do ziemi z oczyszczalni w Górsku, działka nr 1/10, obręb ewidencyjny 0011 Królewice.NO-5027-6/2017/jw13-10-2017 07:3113-10-2017 07:31Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
3/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego Miedwie, gmina Kobylanka.NO-5027-13/2016/jw28-09-2017 12:3628-09-2017 12:36Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
12/2017Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególna korzystanie z wód - pobór wód z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej nr 4509 Bielkowo, kompleks wojskowy Miedwie.NO-5027-13-9/2016/2017/jw28-09-2017 12:3628-09-2017 12:36Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
10/2017Decyzja-pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód-wprowadzanie ścieków opadowych z terenu stacji paliw KSP-20 w Jednostce Wojskowej 1965 OlesznoNO-5027-10-16/2016/2017/jw19-09-2017 12:5319-09-2017 12:53Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z 18