Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3412
z 342
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2019Wniosek o uzgodnienie działań naprawczych w powierzchni ziemi, działka nr 86/2 Pyrzycenie dotyczy16-04-2019 12:2516-04-2019 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
6/2019Decyzja o ustaleniu planu remediaci dla działki nr 86/2 przy ul. Szczecińskiej 30 w Pyrzycach.WONS-NS.511.1.2019.AS16-04-2019 12:2516-04-2019 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
4/2019Zgłoszenie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody13-03-2019 15:2313-03-2019 15:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieSweco Consulting sp. z o.o.
3/2019Zgłoszenie z art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWOPN-OG.670.4.2019.PW01-03-2019 11:5801-03-2019 11:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieNadzór Wodny w Pile
2/2019Zgłoszenie z art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWOPN-OG.670.3.2019.PW01-03-2019 11:4601-03-2019 11:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieNadleśnictwo Resko
1/2019Zgłoszenie z art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWOPN-OG.670.2.2019.PW22-02-2019 13:1522-02-2019 13:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieNadleśnictwo Gryfice
21/2018Decyzja - ustalenie planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi dz. nr 145/4 obręb 0014 Warszów w Świnoujściu.WONS-NS.515.4.2018.AS02-08-2018 13:2202-08-2018 13:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie*******
20/2018Ponowne zgłoszenie działań na podstawie art. 118 UOP na rzece Świniec (Świniarka) w km 0+000-11+600 gmina Wałcz, powiat wałeckiWOPN-ON.670.76.2018.BO22-06-2018 10:1122-06-2018 10:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczeciniePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile
19/2018Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na refulacji urobku z dna kanału Klucz - Ustowo na długości ok. 2,7 km, gm. Gryfino i gm. KołbaskowoWOPN-ON.670.52.2018.BO22-06-2018 10:1122-06-2018 10:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieSweco Consulting sp. z o.o.
10/2018Zgłoszenie prowadzenia prac utrzymaniowych na – Rzeka Dobra w km 5+300-8+300 i 16+000-19+500 obr. Wierzbięcin, gm. Nowogard, obr. Krzemienna, Anielino, Wojtaszyce gm. Dobra.WOPN-ON.670.43.2018.BO22-06-2018 10:1122-06-2018 10:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczeciniePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gryficach
z 342