Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3386
z 339
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
517/2017Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów względem prawnie chronionych gatunków zwierząt - to znaczy umyślnego zabijania 40 sztuk bobra europejskiego Castor fiber oraz niszczenia 12 szt. tam i 2 szt. żeremi na działkach ewid. nr 652/3, 154/1, 153/1, 66/1, 41/3, 122/3, 28/1, 2/4 obrębu Rzeczyca, w gminie Tuczno przez okres 4 lat.WOPN-OG.6401.01.47.2017.MR24-10-2017 11:0624-10-2017 11:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie*******
514/2017wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót dla Przebudowy modernizacji wieży przeciwpożarowej dz.nr 8144/2 ob.0013 Czechyń gm.WałczWOPN-ON.670.500.2017.MD18-10-2017 11:4918-10-2017 11:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieAllpino Telecom Iwona Cholc
509/2017zgłoszenie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dz nr 25 ob ŻabówkoWOPN-ON.670.502.2017.MD18-10-2017 11:4318-10-2017 11:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieNadleśnictwo Nowogard
510/2017zgłoszenie prowadzenia prac utrzymaniowych na ciekach OT w KoszalinieWOPN-ON.670.503.2017.MD18-10-2017 11:4318-10-2017 11:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieZachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
511/2017zgłoszenie prowadzenie prac utrzymaniowych na ciekach i kanałach - rzeka Mała InaWOPN-ON.670.504.2017.MD18-10-2017 11:4318-10-2017 11:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieZachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
512/2017zgłoszenie prowadzenie prac utrzymaniowych na ciekach i kanałach - rzeka KrąpielWOPN-ON.670.505.2017.MD18-10-2017 11:4318-10-2017 11:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieZachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
513/2017zgłoszenie prac utrzymaniowych na rzece Stramniczka w km 0+350 - 2+780WOPN-ON.670.506.2017.MD18-10-2017 11:4318-10-2017 11:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieZachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
508/2017zgłoszenie prowadzenia działań obejmujących roboty ziemne w ramach zadania polegającego na pogłębieniu południowej części zatoki jeziora Bielsko dz.nr 1 ob.Biały Bór 06 , dz.nr 4/20 , 11, 19 ob.Biały Bór 07WOPN-ON.670.501.2017.MD18-10-2017 11:4318-10-2017 11:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieAllpino Telecom Iwona Cholc
507/2017Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów względem prawnie chronionych gatunków zwierząt - to znaczy umyślnego zabijania 40 sztuk bobra europejskiego Castor fiber oraz niszczenia 12 szt. tam i 2 szt. żeremi na działkach ewid. nr 652/3, 154/1, 153/1, 66/1, 41/3, 122/3, 28/1, 2/4 obrębu Rzeczyca, w gminie Tuczno przez okres 4 lat.WOPN-OG.6401.01.47.2017/MR11-10-2017 10:1811-10-2017 10:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie*******
506/2017Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów - to znaczy umyślnego zabijania 10 osobników bobra europejskiego Castor fiber oraz niszczenia ich tam - w liczbie 15 szt. - na działkach ewid. nr 604 i 605 obrębu Trzcinna, w gminie Nowogródek Pomorski przez okres 5 lat.WOPN-OG.6401.01.46.2017.MR06-10-2017 15:4906-10-2017 15:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
z 339