Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 10273
z 1028
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
316/2018Opinia dla projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzestrzennegoWOOŚ.410.4.181.2017.AP23-03-2018 15:2623-03-2018 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
317/2018Zezwolenie na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.WPN.6401.1.16.2018.RN.223-03-2018 15:2623-03-2018 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
311/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.1.18.2018.RN.123-03-2018 15:2623-03-2018 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
318/2018Zezwolenie na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.WPN.6401.1.18.2018.RN.223-03-2018 15:2623-03-2018 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
312/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.WPN.6401.1.19.2018.RN.123-03-2018 15:2623-03-2018 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
319/2018Zezwolenie na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.WPN.6401.1.19.2018.RN.223-03-2018 15:2623-03-2018 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
579/2017Stwierdzenie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Wiercenie otworu poszukiwawczego Moszczaniec-1 na obszarze koncesji Blok 456"WOOŚ.4235.9.2017.AR.1123-03-2018 15:2623-03-2018 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
493/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wiercenie otworu poszukiwawczego Moszczaniec - 1 na obszarze koncesji Blok 456"WOOŚ.4235.9.2017.AR23-03-2018 15:2623-03-2018 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie, Pion Wsparcia Prac Geologicznych, Dział Ochrony Środowiska
336/2018Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.WOOŚ.4235.9.2017.AD23-03-2018 15:2623-03-2018 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieInstytut Nafty i Gazu, Państwowy Instytut Badawczy
335/2018Zezwolenie na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.WPN.6401.1.22.2018.RN.123-03-2018 15:2623-03-2018 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 1028