Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 11024
z 1103
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
924/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.420.17.25.2018.JG06-12-2018 11:5706-12-2018 11:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGmina Sokołów Małopolski
936/2018Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.17.25.2018.JG.1406-12-2018 11:5706-12-2018 11:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
59/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciaWOOŚ.4260.8.8.2017.MG06-12-2018 11:5706-12-2018 11:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieMiejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
778/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.420.21.3.2018.AH06-12-2018 11:5706-12-2018 11:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGmina Frysztak
777/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.420.21.4.2018.AH06-12-2018 11:5706-12-2018 11:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGmina Frysztak
285/2014Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Fort Salis Soglio PLH180008WPN.6320.7.5.2014.AP06-12-2018 11:5706-12-2018 11:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
940/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.420.16.7.2018.JG06-12-2018 11:5706-12-2018 11:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePGNIG S.A. w Warszawie, oddział w Sanoku
789/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.420.2.9.2018.PM06-12-2018 11:5706-12-2018 11:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGmina Pilzno
876/2018Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.21.3.2018.AH06-12-2018 11:5706-12-2018 11:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
875/2018Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.21.4.2018.AH06-12-2018 11:5706-12-2018 11:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 1103