Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 11207
z 1121
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
101/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.WPN.6401.8.2018.ŁL01-02-2019 13:2101-02-2019 13:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieDamian Wiskowski
100/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.WPN.6401.7.2018.ŁL01-02-2019 13:2101-02-2019 13:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieDaniel Sieradzki
99/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.WPN.6400.25.2018.ŁL01-02-2019 13:2101-02-2019 13:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieNadleśnictwo Stuposiany
98/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.WPN.6400.1.2019.ŁL01-02-2019 13:2101-02-2019 13:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRafał Labus- pełnomocnik P4 Sp. z o.o.
97/2019Uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia.WOOŚ.4221.22.1.2018.AK01-02-2019 13:2101-02-2019 13:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
1073/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.420.12.15.2018.AD01-02-2019 12:5301-02-2019 12:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieWójt Gminy Harasiuki
1089/2018Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.9.6.2018.AK01-02-2019 12:5301-02-2019 12:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
41/2019Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.18.9.2018.JG.2001-02-2019 12:5301-02-2019 12:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
106/2019Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.WOOŚ.421.7.2018.AW01-02-2019 12:5301-02-2019 12:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
105/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.WPN.6401.1.7.2019.RN.101-02-2019 11:5201-02-2019 11:52Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieZarząd Dóbr Smolin s.c.
z 1121