Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 10539
z 1054
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
502/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.17.7.2018.JG22-06-2018 09:1622-06-2018 09:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
438/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.24.1.2018.PW22-06-2018 09:1622-06-2018 09:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGmina Ustrzyki Dolne
509/2018Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.17.7.2018.JG.1022-06-2018 09:1622-06-2018 09:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
1074/2016Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 200 kW i o powierzchni do 0,5 ha każda na dz. 132 w m. Bratkówka. Łączna moc farm: do 400 kW, łączna powierzchnia farm: do 0,9571 ha.WOOŚ.4242.6.2.2016.AT22-06-2018 09:1622-06-2018 09:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
486/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.WOOŚ.420.9.5.2018.BK22-06-2018 09:1622-06-2018 09:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGmina Narol
487/2018Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.WOOŚ.420.16.4.2018.BK22-06-2018 09:1622-06-2018 09:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowiepełnomocnik Rafał Leń "BARTOM" Projektowanie, Nadzory, Kontrole Techniczne w Zakresie Dróg i Mostów - Gmina Wielopole Skrzyńskie
529/2018Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.24.1.2018.PW22-06-2018 09:1622-06-2018 09:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
557/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.47.2018.JSz.122-06-2018 09:1622-06-2018 09:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
1108/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciaWOOŚ.4260.7.7.2017.KR22-06-2018 09:1622-06-2018 09:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
254/2018Uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.4200.2.2017.AH22-06-2018 09:1622-06-2018 09:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 1054