Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 10880
z 1088
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
505/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.17.10.2018.AD12-10-2018 15:0112-10-2018 15:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieMarek Hanus, Zastępca Dyrektora Inwestycji Górniczych Odziału Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A. w Warszawie
781/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.420.18.8.2018.JG12-10-2018 15:0112-10-2018 15:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieMiejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
826/2018Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.17.10.2018.AD12-10-2018 15:0112-10-2018 15:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
945/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia bez oceny oddziaływania na środowiskoWOOŚ.420.17.10.2018.AD.2812-10-2018 15:0012-10-2018 15:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
944/2018Uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia.WOOŚ.4221.21.2.2018.AD12-10-2018 15:0012-10-2018 15:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
943/2018HarmonogramWSI.500.2.13.201812-10-2018 15:0012-10-2018 15:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
942/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.421.6.2018.AW12-10-2018 15:0012-10-2018 15:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieP.Halina Snopkowska
941/2018Ustalenie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.4221.2.6.2018.LK12-10-2018 15:0012-10-2018 15:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
940/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.420.16.7.2018.JG12-10-2018 15:0012-10-2018 15:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePGNIG S.A. w Warszawie, oddział w Sanoku
939/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.420.17.23.2018.JG12-10-2018 15:0012-10-2018 15:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePGNIG S.A. w Warszawie, oddział w Sanoku
z 1088