Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 10694
z 1070
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
400/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.5.2.2018.PW16-08-2018 09:4216-08-2018 09:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePełnomocnik Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej P. Zbigniew Kotulski
498/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.13.6.2018.PM16-08-2018 09:4216-08-2018 09:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGmina Przemyśl
533/2018Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.5.2.2018.PW16-08-2018 09:4116-08-2018 09:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
408/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.20.5.2018.PM16-08-2018 09:4116-08-2018 09:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePełnomocnik Dorota Knieć - Miejski Zakład Komunalny sp. z o .o
892/2016Wniosek o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych w powierzchni ziemi w części działki nr 2009 w m. Moderówka.WSI.511.3.3.2016.KS16-08-2018 09:4116-08-2018 09:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku
651/2018Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.WOOŚ.420.13.6.2018.PM16-08-2018 09:4116-08-2018 09:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
759/2018Zgłoszenie podjęcia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody dla działania w obrębie Zbiornika RzeszówWPN.670.69.2018.JSz16-08-2018 09:4116-08-2018 09:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
755/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.17.17.2018.JG16-08-2018 09:4116-08-2018 09:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGmina Głogów Małopolski
754/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.17.18.2018.JG16-08-2018 09:4116-08-2018 09:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGmina Głogów Małopolski
758/2018Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.WOOŚ.420.17.17.2018.JG.1116-08-2018 09:4116-08-2018 09:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 1070