Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 22682
z 2269
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2366/2018Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 40 ha)WOO-III.410.780.2018.PW10-12-2018 09:4810-12-2018 09:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
2358/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazówWST.6401.80.2018.MT10-12-2018 09:4810-12-2018 09:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuNadleśnictwo Trzcianka
2365/2018Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 40 ha)WOO-III.410.780.2018.PW10-12-2018 09:4710-12-2018 09:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
2364/2018zezwolenie na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierzątWST.6401.80.2018.MT10-12-2018 09:4710-12-2018 09:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2367/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr. ewid. 294 w SędzinkuWOO-III.410.790.2018.PW10-12-2018 09:4410-12-2018 09:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Duszniki
2368/2018Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr. ewid. 294 w SędzinkuWOO-III.410.790.2018.PW10-12-2018 09:4410-12-2018 09:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Duszniki
2373/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr. ewid. 412/6 w SękowieWOO-III.410.790.2018.PW10-12-2018 09:4310-12-2018 09:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Duszniki
2371/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr. ewid. 583/5, 583/7, 583/9 i 583/10 w DusznikachWOO-III.410.790.2018.PW10-12-2018 09:4310-12-2018 09:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Duszniki
2369/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr. ewid. 883/16 i 883/17 w DusznikachWOO-III.410.790.2018.PW10-12-2018 09:4310-12-2018 09:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Duszniki
2374/2018Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr. ewid. 412/6 w SękowieWOO-III.410.790.2018.PW10-12-2018 09:4210-12-2018 09:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Duszniki
z 2269