Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 35708
z 3571
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2012/2023Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 92/4 w obrębie Siemianowo, gm. ŁubowoWOO-III.411.427.2023.AK05-12-2023 15:3505-12-2023 15:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2019/2023Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 165/4 w obrębie LednogóraWOO-III.411.428.2023.AK05-12-2023 15:3405-12-2023 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2020/2023Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Rościnno, gm. SkokiWOO-III.411.431.2023.AK05-12-2023 15:3405-12-2023 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2021/2023Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 288/1 i 288/2 w obrębie Lednogóra, gm. ŁubowoWOO-III.411.432.2023.AK05-12-2023 15:3405-12-2023 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2023/2023Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 267/1, obręb Żelice, gmina WągrowiecWOO-I.4222.1.2023.BM05-12-2023 15:3305-12-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuEkoPolska Mojzesowicz sp.k.
2024/2023Postanowienie uzgadniające, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 267/1, obręb Żelice, gmina WągrowiecWOO-I.4222.1.2023.BM05-12-2023 15:3305-12-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2001/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża KOŚCIAN S.WOO-II.420.44.2022.MZ05-12-2023 15:2905-12-2023 15:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
2551/2022Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża KOŚCIAN SWOO-II.420.44.2022.MZ05-12-2023 15:2905-12-2023 15:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuDatabout Sp. z o,o.
2025/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Kościan S"WOO-II.420.44.2022.MZ05-12-2023 15:2905-12-2023 15:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
1783/2023Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.WST.6401.396.2023.MK04-12-2023 11:5704-12-2023 11:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
z 3571