Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 22056
z 2206
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
964/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 843530P Pisarzowice-Bałdowice-SłupiaWOO-II.420.139.2018.MZ19-09-2018 10:0419-09-2018 10:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Kobyla Góra
1779/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielka Wieś, gm. Siedlec, planowanego do realizacji w Wielkiej Wsi na działkach o numerach ewidencyjnych 296/3, 296/2, 292, 260, 218, 243, 187/2, 234, 242/6, 242/8WOO-II.420.223.2018.MZ19-09-2018 10:0419-09-2018 10:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuZakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.
1780/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Węglew-KraśnicaWOO-II.420.229.2018.MZ19-09-2018 10:0319-09-2018 10:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuGmina Golina
1781/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej numer 843530P Pisarzowice-Bałdowice-SłupiaWOO-II.420.139.2018.MZ19-09-2018 10:0319-09-2018 10:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
1775/2018wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie gniazd i siedlisk wróbla oraz kopciuszka w związku z remontem budynku szkołyWPN-II.6401.327.2018.AC18-09-2018 11:0918-09-2018 11:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuMiasto Poznań
1628/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ZMIANIE CZĘŚCI LASU NA UŻYTEK ROLNY, DZ.NR 128 OBR.DZIERŻĄZNA, GM.TUREKWOO-II.420.155.2018.JS18-09-2018 11:0918-09-2018 11:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu*******
1632/2018Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na ZMIANIE CZĘŚCI LASU NA UŻYTEK ROLNY, DZ.NR 128 OBR.DZIERŻĄZNA, GM.TUREKWOO-II.420.155.2018.JS18-09-2018 11:0918-09-2018 11:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
1777/2018Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamienica, gm. Kazimierz BiskupiWOO-III.410.595.2018.AK18-09-2018 11:0918-09-2018 11:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
1778/2018decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięw2zięcia polegającego na zmianie części lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na dz. nr 128, obręb Dzierżązna, gm. TurekWOO-II.420.155.2018.JS18-09-2018 11:0918-09-2018 11:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
1776/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamienica, gm. Kazimierz BiskupiWOO-III.410.595.2018.AK18-09-2018 11:0918-09-2018 11:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
z 2206