Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 21368
z 2137
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1095/2018Decyzja - zezwolenie na odstępstwo od zakazów - zniszczenie gniazda sierpówki na terenie ROD KłeckoWPN-II.6401.194.2018.JK18-06-2018 10:4318-06-2018 10:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
1094/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów - zniszczenie gniazda sierpówki na terenie ROD KłeckoWPN-II.6401.194.2018.JK18-06-2018 10:4218-06-2018 10:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuPolski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Świerczewskiego
1061/2018Zezwolenie na przetrzymywanie żółwia żółtolicego należącego do gatunków obcych.WPN-II.672.2.2018.AG15-06-2018 14:0515-06-2018 14:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
1080/2018Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ChodzieżyWOO-III.410.319.2018.AM15-06-2018 14:0415-06-2018 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Miasta Chodzieży
1081/2018Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ChodzieżyWOO-III.410.319.2018.AM15-06-2018 14:0415-06-2018 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Miasta Chodzieży
1082/2018Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w RawiczuWOO-III.410.321.2018.AM15-06-2018 14:0415-06-2018 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Gminy Rawicz
1083/2018Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w RawiczuWOO-III.410.321.2018.AM15-06-2018 14:0415-06-2018 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Gminy Rawicz
1060/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie żółwia żółtolicego należącego do gatunków obcych.WPN-II.672.2.2018.AG15-06-2018 14:0415-06-2018 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu*******
1053/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie gniazda i siedliska sroki.WPN-II.6401.189.2018.AG15-06-2018 14:0415-06-2018 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
1054/2018Zezwolenie na zniszczenie gniazda i siedliska sroki.WPN-II.6401.189.2018.AG15-06-2018 14:0315-06-2018 14:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
z 2137