Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 24684
z 2469
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1442/2019Decyzja- zezwolenie na odstępstwo od zakazów- przetrzymywania, posiadania, chowu, transportu, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny 8 par szczygła oraz ich potomstwa- do 32 os. rocznie w miejscowości Psary MałeWPN-II.6401.218.2019.KL16-08-2019 11:5916-08-2019 11:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
1444/2019Decyzja- zezwolenie na odstępstwo od zakazów- chwytania, chwilowego przetrzymywania, umyślnego płoszenia, i niepokojenia, fotografowania i filmowania lub obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie nietoperzy na terenie gminy Ostrzeszów i Kobyla Góra.WPN-II.6401.252.2019.KL16-08-2019 11:5916-08-2019 11:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
1446/2019Decyzja- zezwolenie na odstępstwo od zakazów- zniszczenie gniazd i siedlisk kwiczoła oraz sierpówki w związku z wycinką drzew nr 4, 19, 26 rosnących w pasie drogi nr 11 w Ostrzeszowie na działce o nr ewid. 1640/13, obr. Ostrzeszów, gm. OstrzeszówWPN-II.6401.244.2019.AG16-08-2019 11:5916-08-2019 11:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
1448/2019Decyzja- zezwolenie na odstępstwo od zakazów-przetrzymywanie i chów osobnika raroga w celach hodowlanych, edukacyjnych, sokolniczych, ochrony obiektów za pomocą zwierząt szponiastych oraz zapewnienia odpowiedniej liczby osobników wychowanych w niewoli do reintrodukcji w miejscowości MosinaWPN-II.6401.263.2019.AG16-08-2019 11:5916-08-2019 11:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
1481/2019Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Ogrodowej i Gajowej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki.WOO-III.410.384.2019.ET16-08-2019 11:5616-08-2019 11:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Obornik
1480/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Ogrodowej i Gajowej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki.WOO-III.410.384.2019.ET16-08-2019 11:5616-08-2019 11:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Obornik
1479/2019Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej - część II.WOO-III.410.377.2019.AM16-08-2019 11:5616-08-2019 11:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Miasta Koła
1478/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej - część II.WOO-III.410.377.2019.AM16-08-2019 11:5616-08-2019 11:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Miasta Koła
165/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m^3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Chwaliszew, gm.Krotoszyn, pow.krotoszyński, woj.wielkopolskie".WOO-II.420.3.2019.MZ16-08-2019 11:5416-08-2019 11:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
1487/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości ChwaliszewWOO-II.420.3.2019.MZ16-08-2019 11:5416-08-2019 11:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
z 2469