Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 23429
z 2343
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2703/2018Postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji magistralnej napowietrznej sieci ciepłowniczej 2xDN 250 na odcinku ul. Osińska – ul. Sportowa w KępnieWOO-II.420.19.2018.AM18-03-2019 15:0518-03-2019 15:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuEnergetyka Cieplna-Kępno Sp. z o.o.
2704/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji magistralnej napowietrznej sieci ciepłowniczej 2xDN 250 na odcinku ul. Osińska – ul. Sportowa w KępnieWOO-II.420.19.2018.AM18-03-2019 15:0118-03-2019 15:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuEnergetyka Cieplna-Kępno Sp. z o.o.
2707/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa ujęcia komunalnego M.Piły w rejonie osiedla Gładyszewo o dodatkową studnię nr 4WOO-II.420.87.2018.AM18-03-2019 14:4618-03-2019 14:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2709/2018Postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa ulicy w Luboniu wraz z budowa odc. ul. Uroczej, Szkolnej i rozbudowa odc. ul. PoprzecznejWOO-II.420.97.2018.AM18-03-2019 14:4418-03-2019 14:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2710/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa ulicy w Luboniu wraz z budowa odc. ul. Uroczej, Szkolnej i rozbudowa odc. ul. PoprzecznejWOO-II.420.97.2018.AM18-03-2019 14:4318-03-2019 14:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2665/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ; DZ.NR 129, 130/3, 130/4, 177/1, 177/2, 176/2, 190/2, 175/1; OBR.SZKUDŁAWOO-II.420.253.2018.EK18-03-2019 14:3118-03-2019 14:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuGmina Gołuchów
2716/2018Decyzja o środowisowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla m-ści Rybojedzko"WOO-II.420.118.2018.AM18-03-2019 14:3118-03-2019 14:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
452/2019Postanowienie o baku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości SzkudłaWOO-II.420.253.2018.EK18-03-2019 14:2818-03-2019 14:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2715/2018Postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla m-ści Rybojedzko"WOO-II.420.118.2018.AM18-03-2019 14:2818-03-2019 14:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
498/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji magistralnej napowietrznej sieci ciepłowniczej 2xDN 250 na odcinku ul. Osińska – ul. Sportowa w KępnieWOO-II.420.19.2018.AM18-03-2019 13:5118-03-2019 13:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuEnergetyka Cieplna-Kępno Sp. z o.o.
z 2343