Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5941
z 595
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
634/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściowąWPN.6400.11.2018.AP13-12-2018 11:2013-12-2018 11:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluGórażdże Cement S.A. Chorula
633/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 KV GPZ Radzikowice wraz z liniami 110 kV".WOOŚ.420.1.43.2018.EB12-12-2018 14:2712-12-2018 14:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu*******
632/2018Opinia do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.1.109.2018.ER.12-12-2018 12:4912-12-2018 12:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
631/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. cyt."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach".WOOŚ.420.1.29.2018.EB.712-12-2018 12:1612-12-2018 12:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
630/2018Opinia do projektu dokumentu pn.: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz geotermię na obszarze gminy Nysa.WOOŚ.410.2.21.201811-12-2018 15:0211-12-2018 15:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
629/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia ooś11-12-2018 09:5311-12-2018 09:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
628/2018Decyzja zezwalająca na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochrona ścisłą lub częściowąWPN.6401.145.2018.AJ07-12-2018 08:2607-12-2018 08:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
627/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściowąWPN.6401.145.2018.AJ07-12-2018 08:2407-12-2018 08:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluNadleśnictwo Brzeg
626/2018Decyzja zezwalająca na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochrona ścisłą lub częściowąWPN.6401.143.2018.AJ06-12-2018 15:3006-12-2018 15:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
624/2018Opinia mpzp w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.1.110.2018.ER06-12-2018 14:4806-12-2018 14:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
z 595