Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7978
z 798
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
405/2022w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek (obręby: Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze) wraz z przysiółkiem Głogowiec (obręb Głogowiec) gm. Głogówek wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoWOOŚ.410.1.77.202212-08-2022 13:1112-08-2022 13:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
404/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściowąWPN.6400.2.2022.AP12-08-2022 08:0612-08-2022 08:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluGórażdże Cement S.A.
403/2022Zgłoszenie prac zgodnie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody - budowa stawu rybnego w miejscowości PiotrówkaWPN.670.112.2022.AP11-08-2022 10:4311-08-2022 10:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu*******
402/2022Decyzja zezwalająca na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochrona ścisłą lub częściową - jeżeWPN.6401.97.2022.AP11-08-2022 10:3211-08-2022 10:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
401/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową - rybyWPN.6401.98.2022.AP11-08-2022 09:2511-08-2022 09:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluZespół Opolskich Parków Krajobrazowych
400/2022Zgłoszenie prac zgodnie z art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWPN.670.111.2022.AP10-08-2022 13:2310-08-2022 13:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluHYDRO-LEW Usługi Melioracyjne Czesław Lew
368/2022Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH16000709-08-2022 15:0709-08-2022 15:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
369/2022Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH16000209-08-2022 15:0709-08-2022 15:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
396/2022Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Chrząstowic PLH16001009-08-2022 15:0709-08-2022 15:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
397/2022Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH16001209-08-2022 15:0709-08-2022 15:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
z 798