Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 14931
z 1494
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
581/2018Decyzja, w której zezwolono na całkowite niszczenie lub usuwanie 150 tam utworzonych przez bobry europejskie na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w lokalizacjach wskazanych w decyzji, na częściowe niszczenie lub uszkadzanie 1 tamy utworzonej przez bobry europejskie na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w celu zamontowania w niej urządzeń obniżających poziom wody w powstałych rozlewiskach w lokalizacji wskazanej w decyzji, na częściowe niszczenie lub uszkadzanie 12 tam utworzonych przez bobry europejskie na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w lokalizacjach wskazanych w decyzji, na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania, na umyslne płoszenie lub niepokojenie osobników bobra europejskiego, nie zezwolono na niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie 4 tam utworzonych przez bobry europejskie na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce we wskazanych w decyzji lokalizacjach.WOPN.6401.7.14.2018.PJ.319-06-2018 12:4919-06-2018 12:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1148/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na odstrzał do 10 osobników bobra europejskiego na terenie obwodu łowieckiego nr 364 na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo Brodnica.WOPN.6401.7.48.201819-06-2018 12:4919-06-2018 12:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieNadleśnictwo Brodnica
955/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na rozbiórkę tam utworzonych przez bobra europejskiego w rowach melioracyjnych i ciekach wodnych na działkach nr: 8/6, 10/6, 20/1 obręb Opin, gmina Orneta.WSTE.6401.1.8.2018.RG19-06-2018 09:3519-06-2018 09:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
473/2018Wniosek o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na działce nr 121 obręb 0002 Pieniężno zlokalizowanej przy ul. Królewieckiej 4.WSI.515.3.2018.KPi19-06-2018 09:3519-06-2018 09:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztyniePolski Koncern Naftowy ORLEN SA
1145/2018Decyzja, w której zezwolono na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie do 4 tam utworzonych przez bobra europejskiego w rowie melioracyjnym na działce nr 8/6 obręb Opin, gmina Orneta.WSTE.6401.1.8.2018.RG19-06-2018 09:3519-06-2018 09:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1146/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków ulic Wrzosowej i Św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.WOOŚ.420.60.2018.SCH19-06-2018 09:3519-06-2018 09:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieGmina Olsztyn
1147/2018Decyzja, w której ustalono plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie działki nr 121 obręb 0002 miasto Pieniężno.WSI.512.3.2018.KPi.519-06-2018 09:3519-06-2018 09:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1144/2018Opinia sporządzona dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchacz w gminie Tolkmicko, przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WSTE.410.26.2018.BW18-06-2018 08:5618-06-2018 08:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
954/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na umyślne chwytanie, transport, przetrzymywanie, niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji, żerowania oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie tam, nor, żeremi, umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień, jak również umyślne płoszenie lub niepokojenie, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca bobra europejskiego bytującego na działkach nr 9/4 i 9/1 obręb Blanki, gmina Lidzbark Warmiński.WOPN.6401.7.40.201815-06-2018 13:5015-06-2018 13:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
1143/2018Decyzja, w której zezwolono na umyślne chwytanie, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, transport, przetrzymywanie w okresie transportu do miejsc wypuszczenia 1 rodziny bobra europejskiego, częściowe niszczenie lub uszkadzanie 1 żeremia i nor, całkowite niszczenie lub uszkadzanie 1 żeremia i nor, częściowe niszczenie lub uszkadzanie 1 tamy, całkowite niszczenie lub uszkadzanie 1 tamy, niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji, żerowania oraz umyślne płoszenie lub niepokojenie bobra europejskiego bytującego na działkach nr 9/4 i 9/1 obręb Blanki, gmina Lidzbark Warmiński.WOPN.6401.7.40.2018.PJ15-06-2018 13:5015-06-2018 13:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
z 1494