Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 15490
z 1549
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1695/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego, bytującego w km 1+670, 2+570, 3+630 Kanału Brodowskiego, gm. Iłowo-Osada.WOPN.6401.7.60.201821-09-2018 12:1721-09-2018 12:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztyniePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Działdowie
1708/2018Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego, bytującego w Kanale Brodowskim w km 1+670, 2+570, 3+630 w obrębie Brodowo, gm. Iłowo-Osada.WOPN.6401.7.60.2018.AS21-09-2018 12:1621-09-2018 12:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1703/2018Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku porostu, występującego na drzewie rosnącym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1397N, gm. Pieniężno.WOPN.6400.152.2018.JCH21-09-2018 11:5421-09-2018 11:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1705/2018Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku porostu występującego na drzewach rosnących w ciągu publicznej drogi gminnej nr 115002N, gm. Orneta.WOPN.6400.153.2018.JCH21-09-2018 11:5421-09-2018 11:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1707/2018Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów występujących na drzewach rosnących w pasie drogi krajowej nr 16 w kilometrażu od km 216+900 do km 241+600 na odcinku Mrągowo - Mikołajki - Orzysz, gm. Mikołajki.WOPN.6400.154.2018.JCH21-09-2018 11:5421-09-2018 11:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1702/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku porostu, występującego na drzewie rosnącym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1397N, gm. Pieniężno.WOPN.6400.152.2018.JCH21-09-2018 11:5321-09-2018 11:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieZarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
1704/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku porostu występującego na drzewach rosnących w ciągu publicznej drogi gminnej nr 115002N, gm. Orneta.WOPN.6400.153.2018.JCH21-09-2018 11:5321-09-2018 11:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieUrząd Miejski w Ornecie
1706/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów występujących na drzewach rosnących w pasie drogi krajowej nr 16 w kilometrażu od km 216+900 do km 241+600 na odcinku Mrągowo - Mikołajki - Orzysz, gm. Mikołajki.WOPN.6400.154.2018.JCH21-09-2018 11:5321-09-2018 11:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Olsztynie, rejon w Giżycku
1364/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie tam bobra europejskiego bytującego we wskazanych Leśnictwach na terenie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie.WOPN.6401.7.54.201821-09-2018 10:2321-09-2018 10:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieNadleśnictwo Górowo Iławeckie
1698/2018Opinia sporządzona do projektu "Programu ochrony środowiska dla gminy Dobre Miasto na lata 2018-2021 z perspektywą na do 2025 roku" przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.111.2018.AD.121-09-2018 10:2321-09-2018 10:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
z 1549