Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 16725
z 1673
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
552/2019Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków - pliszka siwa, szpak, peszka zwyczajna, kawka oraz nietoperzy - borowiec wielki, karlik drobny, nocek, bytujących w budynkach A i C przy Alei Wojska Polskiego 37 w Olsztynie.WOPN.6401.47.201918-03-2019 13:5918-03-2019 13:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieSamodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
562/2019Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego, bytującego na działce w msc. Czerwonka, gm. Biskupiec.WOPN.6401.7.25.201918-03-2019 13:5918-03-2019 13:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
517/2019Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego, bytującego na działce 3064/2 obręb Słonecznik, gm. Morąg (oddział 64f Leśnictwa Perskie Nadleśnictwa Miłomłyn).WOPN.6401.7.22.201918-03-2019 13:5918-03-2019 13:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieNadleśnictwo Miłomłyn
584/2019Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego, bytującego na działkach w msc. Bądle, gm. Górowo Iławeckie oraz Bezledy, gm. Bartoszyce.WOPN.6401.7.16.2019.ASM18-03-2019 13:5918-03-2019 13:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
802/2019Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt - żaba trawna, jeż wschodni, wiewiórka pospolita, kret, ryjówka aksamitna, występujących na terenie zabytkowego parku w Jegławkach, gmina Srokowo.WOPN.6401.24.2019.ED.218-03-2019 13:5718-03-2019 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
803/2019Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku ptaka - kawki, występującego na działce nr 81/9 obręb Nidzica 4, ul. Mickiewicza 23 w Nidzicy.WOPN.6401.70.201918-03-2019 13:5718-03-2019 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieZespół Opieki Zdrowotnej
804/2019Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt w związku z realizacją inwentaryzacji przyrodniczej wzdłuż drogi powiatowej Borki Wielkie - Kobułty, gm. Biskupiec.WOPN.6401.69.201918-03-2019 13:5718-03-2019 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieAvesNature Karol Kustusch
805/2019Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego, bytującego na działce w msc. Czerwonka, gm. Biskupiec.WOPN.6401.7.25.2019.ASM.318-03-2019 13:5718-03-2019 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
806/2019Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego, bytującego na działce 3064/2 obręb Słonecznik, gm. Morąg (oddział 64f Leśnictwa Perskie Nadleśnictwa Miłomłyn).WOPN.6401.7.22.2019.ASM.218-03-2019 13:5718-03-2019 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
807/2019Opinia sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dąbrówka w gm. Orneta, przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WSTE.410.4.2019.BW18-03-2019 13:5718-03-2019 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
z 1673