Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 14067
z 1407
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
269/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie tam, fotografowanie, filmowanie, obserwację mogącą powodować płoszenie lub niepokojenie bobra europejskiego na działce nr 4/5 obręb Bądle, gmina Górowo Iławieckie.WSTE.6401.1.5.201823-02-2018 15:1623-02-2018 15:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
270/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie tam utworzonych przez bobra europejskiego na działkach nr: 192, 176, 202 obręb 0055 Woryny, gmina Górowo Iławieckie.WSTE.6401.1.6.201823-02-2018 15:1623-02-2018 15:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
271/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie 5 tam utworzonych przez bobra europejskiego w oddz. 350b Leśnictwa Stępniewo, gmina Młynary.WSTE.6401.1.42018.AS23-02-2018 15:1623-02-2018 15:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieNadleśnictwo Młynary
273/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd i innych schronień, jak również umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień na działce nr 68/5 obręb nr 8 miasta Lidzbark Warmiński (ul. Przystaniowa 13).WOPN.6401.45.201823-02-2018 15:1623-02-2018 15:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieGmina Miejska Lidzbark Warmiński
272/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd i innych schronień, jak również umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień na działkach nr: 77, 68/3, 78 obręb nr 8 miasta Lidzbark Warmiński (ul. Przystaniowa 9, 11, 15).WOPN.6401.44.201823-02-2018 15:1623-02-2018 15:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieWspólnota Mieszkaniowa w Lidzbarku Warmińskim
274/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd i innych schronień, jak również umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień na działkach nr: 138, 139 obręb nr 7 miasta Lidzbark Warmiński (ul. Kasprowicza 9-11).WOPN.6401.46.201823-02-2018 15:1623-02-2018 15:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieWspólnota Mieszkaniowa ul. Kasprowicza w Lidzbarku Warmińskim
275/2018Zgłoszenie zamiaru wykonania prac utrzymaniowych polegających na usunięciu trzcinowiska i niwelacji terenu nadrzecznego (ok. 50 m linii brzegowej) na działce nr 59/3 we wsi Kurki, gmina Olsztynek.WOPN.670.1.2.2018.AKi23-02-2018 15:1623-02-2018 15:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
276/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd i innych schronień, jak również umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień na działkach nr: 144, 145, 146, 147, 148 obręb nr 7 miasta Lidzbark Warmiński (ul. Kasprowicza 12, 14, 16, 18 oraz ul. Prosta 15).WOPN.6401.42.201823-02-2018 15:1623-02-2018 15:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieWspólnota Mieszkaniowa ul. Kasprowicza w Lidzbarku Warmińskim
278/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na umyślne chwytanie, przetrzymywanie, umyślne płoszenie lub niepokojenie, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca żaby trawnej, żaby zielonej, żaby moczarowej, żaby jeziorkowej, żaby śmieszki, żaby wodnej, ropuchy szarej, ropuchy zielonej, kumaka nizinnego, traszki zwyczajnej, traszki grzebienistej, grzebiuszki ziemnej, rzekotki drzewnej w związku zamontowaniem barier wzdłuż pobocza drogi powiatowej nr 1773N na wysokości rezerwatu przyrody ,,Krutynia''.WOPN.6401.5.6.201823-02-2018 15:1623-02-2018 15:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieMazurski Park Krajobrazowy
277/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, chwytanie, chwilowe przetrzymywanie, transport i umyślne płoszenie żaby trawnej, żaby zielonej, żaby moczarowej, ropuchy szarej, ropuchy paskówki, ropuchy zielonej, traszki zwyczajnej, traszki grzebienistej, rzekotki drzewnej, kumaka nizinnego, grzebiuszki ziemnej i larw powyższych gatunków oraz jaszczurki zwinki, żyworodnej, zaskrońca, padalca, żmii zygzakowatej w związku z prowadzoną inwestycją pn. ,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań - Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego w Ostródzie''.WOPN.6401.5.3.201823-02-2018 15:1623-02-2018 15:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieBudimex SA
z 1407