Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 15874
z 1588
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2084/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - rysia euroazjatyckiego, występującego w kompleksach leśnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.WOPN.6401.10.1.201811-12-2018 13:4111-12-2018 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieFundacja WWF Polska
2085/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunków zwierząt w związku z planowaną realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 od S8(ostrów Mazowiecka) - Łomoża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko (gr. państwa)odc. Szczuczyn do m. Raczki Zadanie nr 2: w. "Ełk Południe" - w. "Wysokie" od km 23+255 do km 42+765.WOPN.6401.283.201811-12-2018 13:4111-12-2018 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
357/2018Decyzja, w której zezwolono na chwytanie, transport, przetrzymywanie, umyślne płoszenie lub niepokojenie, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca żaby trawnej, żaby śmieszki, żaby moczarowej, żaby wodnej, żaby jeziorkowej, ropuchy szarej, ropuchy paskówki, ropuchy zielonej, traszki zwyczajnej, traszki grzebienistej, rzekotki drzewnej, kumaka nizinnego, grzebiuszki ziemnej, jaszczurki zwinki, jaszczurki żyworodnej, zaskrońca zwyczajnego, padalca, żmii zygzakowatej w związku z prowadzoną inwestycją pn. ,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań - Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego''.WOPN.6401.5.3.2018.EK11-12-2018 13:4111-12-2018 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2425/2017Decyzja, w której zezwolono na zniszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, zniszczenie gniazd i schronień oraz umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych w Bartoszycach dla jerzyka, wróbla domowego, oknówki przy ul. Poniatowskiego 16, jerzyka, wróbla domowego przy ul. Poniatowskiego 17, wróbla domowego przy ul. Poniatowskiego 18, wróbla domowego przy ul. Poniatowskiego 19, jerzyka, wróbla domowego,kawki przy ul. Poniatowskiego 20, wróbla domowego, oknówki przy ul. Poniatowskiego 21, wróbla domowego przy ul. Traugutta 20 oraz zniszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, zniszczenie schronień oraz umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień 4 osobników nietoperzy z rodzaju karlik, 3 osobników nietoperzy z rodzaju mroczek w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego 21 w Bartoszycach.WOPN.6401.234.2017.EK11-12-2018 13:4111-12-2018 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2087/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków - wróbel, kawka, gołębiowate, płomykówka oraz nietoperzy, bytujących w budynku przy ul. Zamkowej 2 w Nidzicy.WOPN.6401.284.201811-12-2018 13:4111-12-2018 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieGmina Nidzica
2088/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków - wróbel domowy, gołąb miejski, oknówka, kawka, bytujących w budynku przy ul. Lipowej 5 w Żytkiejmach.WOPN.6401.285.201811-12-2018 13:4111-12-2018 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieUrząd Gminy Dubeninki
2086/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków - kawka, jerzyk, wróbel, mazurek, bogatka, dzięcioł duży, bytujących w budynkach przy ul. Okulickiego 4-9, ul. Robotniczej 248, 250, 252, ul. Szarych Szeregów 1-2, ul. Wiejskiej 34 w Elblągu.WOPN.6401.282.201811-12-2018 13:4111-12-2018 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieSpółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo"
2089/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt w związku z planowaną realizacją inwestycji polegającą na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.WOPN.6401.286.201811-12-2018 13:4111-12-2018 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
2090/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt w związku z planowaną realizacją inwestycji polegającą na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.WOPN.6401.5.14.201811-12-2018 13:4111-12-2018 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
2091/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt w związku z planowaną realizacją inwestycji polegającą na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.WOPN.6401.5.15.201811-12-2018 13:4111-12-2018 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
z 1588