Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8905
z 891
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
244/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni S2 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych, dla zaopatrzenia w wodę wodociągu wiejskiego w Śniadówce.WOOŚ.420.28.2018.BT20-06-2018 09:1820-06-2018 09:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Baranów
618/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni S2 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych, dla zaopatrzenia w wodę wodociągu wiejskiego w Śniadówce.WOOŚ.420.28.2018.BT20-06-2018 09:1820-06-2018 09:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
697/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni S2 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych, dla zaopatrzenia w wodę wodociągu wiejskiego w Śniadówce.WOOŚ.420.28.2018.BT20-06-2018 09:1720-06-2018 09:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
1561/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa oraz budowa drogi gminnej 107159L w miejscowości Jabłonna - Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi - gmina Jabłonna".WOOŚ.4260.318.2017.LP19-06-2018 13:1519-06-2018 13:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Jabłonna
582/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa oraz budowa drogi gminnej 107159L w miejscowości Jabłonna - Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi - gmina Jabłonna".WOOŚ.4260.318.2017.LP19-06-2018 13:1519-06-2018 13:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
696/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa oraz budowa drogi gminnej 107159L w miejscowości Jabłonna - Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi - gmina Jabłonna".WOOŚ.4260.318.2017.LP19-06-2018 13:1519-06-2018 13:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
394/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji uzdatnia wody (SUW) w miejscowości Wola Okrzejska wraz z infrastrukturą towarzyszącą".WOOŚ.420.48.2018.SM19-06-2018 13:1019-06-2018 13:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Krzywda
695/2018Postanowienie stwierdzające bark potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie-Zaburze".WOOŚ.420.10.2018.SM19-06-2018 13:1019-06-2018 13:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
694/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji uzdatnia wody (SUW) w miejscowości Wola Okrzejska wraz z infrastrukturą towarzyszącą".WOOŚ.420.48.2018.SM19-06-2018 13:1019-06-2018 13:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
112/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie-Zaburze".WOOŚ.420.10.2018.SM19-06-2018 13:1019-06-2018 13:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Radecznica
z 891