Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 9261
z 927
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1050/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi nr 2618L w miejscowościach Dąbrowa Wronowska i Plizin" gm. Poniatowa, pow. opolski, woj. lubelskie.WOOŚ.420.112.2018.RK21-09-2018 14:1221-09-2018 14:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
789/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi nr 2618L w miejscowości Dąbrowa Wronowska i Plizin, gm. Poniatowa, pow. opolski, woj. lubelskie.WOOŚ.420.112.2018.RK21-09-2018 14:1221-09-2018 14:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Poniatowa
1051/2018Opinia dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Hrubieszów (Teresówka).WSTIII.410.75.2018.KŁ21-09-2018 13:5821-09-2018 13:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
1052/2018Postanowienie uzgadniające w odniesieniu do Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica pod dwutorową linię elektroenergetyczną 110 kV "Wierzbica - Kulik" dla części obrębów geodezyjnych: Terenin, Olchowiec, Busówno i Władysławów - Etap I.WSTII.610.6.2018.DB21-09-2018 13:4921-09-2018 13:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
1053/2018Uzgodnienie w odniesieniu do Chełmskiego Parku Krajobrazowego (ChPK) i Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (ChOChK)projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sawin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WSTII.610.7.2018.DB21-09-2018 13:4921-09-2018 13:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
739/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Biszcza".WOOŚ.420.106.2018.GM20-09-2018 14:3220-09-2018 14:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieUrząd Gminy Biszcza
1049/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Biszcza".WOOŚ.420.106.2018.GM.620-09-2018 14:3120-09-2018 14:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
237/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Tarnogród - Wola Różaniecka".WOOŚ.420.33.2018.MG20-09-2018 13:4920-09-2018 13:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LubliniePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie
1047/2018Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Tarnogród - Wola Różaniecka.WOOŚ.420.33.2018.MG20-09-2018 13:4820-09-2018 13:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
936/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Tarnogród - Wola Różaniecka.WOOŚ.420.33.2018.MG20-09-2018 13:4720-09-2018 13:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
z 927