Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 9984
z 999
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
369/2019Zezwolenie na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunku objętego ochroną tj. bobra europejskiego.WPN.6401.5.23.2019.JA18-03-2019 14:2218-03-2019 14:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
296/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną tj.bobra europejskiego.WPN.6401.5.23.2019.JA18-03-2019 14:2118-03-2019 14:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieUrząd Gminy Rybczewice
1268/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Remont drogi gminnej nr 105714L w miejscowości Kozice Dolne Kolonia, gm. Piaski".WOOŚ.420.143.2018.KK18-03-2019 11:5218-03-2019 11:52Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
973/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Remont drogi gminnej nr 105714L w miejscowości Kozice Dolne Kolonia, gm. Piaski".WOOŚ.420.143.2018.KK18-03-2019 11:2818-03-2019 11:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Piaski
367/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Nr 101254L w miejscowości Dubica i Horodyszcze od km 0+003.7 do km 2+789.0, gmina Wisznice".WOOŚ.420.49.2019.GM18-03-2019 11:2418-03-2019 11:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieWójt Gminy Wisznice
368/2019Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Remont drogi gminnej nr 105714L w miejscowości Kozice Dolne Kolonia, gm. Piaski".WOOŚ.420.143.2018.KK18-03-2019 11:2418-03-2019 11:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
365/2019Uzgodnienie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WSTII.610.3.2019.DB18-03-2019 09:3518-03-2019 09:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
366/2019Uzgodnienie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WSTII.410.8.2019.DB18-03-2019 09:3518-03-2019 09:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
364/2019Opinia dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice.WSTIII.410.16.2019.KŁ18-03-2019 09:3518-03-2019 09:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
363/2019Uzgodnienie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów.WSTIII.610.7.2019.KŁ18-03-2019 09:3518-03-2019 09:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
z 999