Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8373
z 838
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
177/2018Zezwolenie na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną tj. kawki, mazurka, oknówki, wróbla.WPN.6401.22.2018.MPR20-02-2018 11:2520-02-2018 11:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
75/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną tj. wróbla, mazurka, oknówki i kawki.WPN.6401.22.2018.MPR20-02-2018 11:2520-02-2018 11:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Łaszczów
178/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. puchaczaWPN.6401.3.6.2018.MPR20-02-2018 11:2520-02-2018 11:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieDane wnioskodawcy w aktach sprawy
173/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną tj. gawronów.WPN.6401.36.2018.MPR19-02-2018 07:3119-02-2018 07:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieSzpital Neuropsychiatryczny im. Prof Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
174/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. gawronów.WPN.6401.37.2018.MPR19-02-2018 07:3119-02-2018 07:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieBurmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski
172/2018Zezwolenie na przetrzymywanie zwierzęcia gatunku obcego tj. żółwia zółtolicego.WPN.672.3.2018.MPR16-02-2018 07:3016-02-2018 07:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
125/2018Wniosek o zezwolenia na przetrzymywanie zwierzęcia gatunku obcego tj. żółwia ozdobnego żółtolicego.WPN.672.3.2018.MPR16-02-2018 07:3016-02-2018 07:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieDane wnioskodawcy w aktach sprawy
158/2018Opinia do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.226.2017.MH15-02-2018 14:1915-02-2018 14:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
164/2018Opinia do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków oraz prognozy oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.220.2017.MH15-02-2018 14:1915-02-2018 14:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
169/2018Opinia dotycząca Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.210.2017.MH15-02-2018 14:1815-02-2018 14:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
z 838