Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 9559
z 956
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1350/2018Opinia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ŁabunieWSTIII.410.119.2018.KŁ13-12-2018 09:2413-12-2018 09:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
772/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin- Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika: Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł "Konopnica" obecnie "Lublin Węglin" - bez węzła) - węzeł "Niedrzwica D." obecnie "Niedrzwica Duża" z węzłem, długości ok. 12 kmWOOŚ.420.110.2018.LP13-12-2018 09:2213-12-2018 09:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieAldesa Construcciones Polska Sp. z o.o Biuro Budowy S-19 Lublin
1016/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i zamknięciu kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białej Podlaskiej".WOOŚ.4260.185.2017.GM13-12-2018 09:2213-12-2018 09:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieBialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.o.
1349/2018Postanowienia stwierdzające brak potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika: Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł "Konopnica" obecnie "Lublin Węglin" - bez węzła) - węzeł "Niedrzwica D." obecnie "Niedrzwica Duża" z węzłem , długości ok. 12 km - planowanego przedsięwzięcia pn. : "Budowa fragmentów dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej, dróg zbiorczych, zjazdów, przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia, linii wysokiego napięcia 110 kV oraz przebudowa fragmentów rowów drogowych w związku z realizacją zadania j.w. stanowiące wyjścia poza granicę decyzji środowiskowej z dnia 17 grudnia 2013 r. znak: WOOŚ.4200.4.2011.LP".WOOŚ.420.110.2018.LP13-12-2018 09:2113-12-2018 09:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
1351/2018Decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i zamknięciu kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białej Podlaskiej".WOOŚ.4260.185.2017.GM.2113-12-2018 09:2113-12-2018 09:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
1348/2018Opinia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susiec.WSTIII.410.117.2018.KŁ13-12-2018 09:2113-12-2018 09:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
1347/2018Decyzja - umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.WSI.510.6.2016.MZ.2613-12-2018 07:4313-12-2018 07:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
1346/2018Opinia dotycząca projektu "Strategii Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2018 -2023" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.215.2018.KKO12-12-2018 14:5612-12-2018 14:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
1344/2018Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj.WSTIII.610.36.2018.KŁ11-12-2018 14:4111-12-2018 14:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
1345/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną tj. gawrona.WPN.6401.166.2018.MPR11-12-2018 14:3911-12-2018 14:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieCentrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
z 956