Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 13673
z 1368
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
137/2019Postanowienie o braku ooś dla „Przebudowy wraz z rozbudową istniejącego systemu ciepłowniczego – sieci magistralnej 2 x Dn600 od komory 1 PKXIII do komory 1 PK16 w rejonie ulicy Wielickiej w Krakowie”OO.420.2.105.2018.MSl15-03-2019 15:5515-03-2019 15:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
272/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla „Rozbudowy (zwiększenie wydajności) instalacji do wtórnego wytopu aluminium i innych odpadów zawierających aluminium o zdolności produkcyjnej powyżej 20 Mg/dobę (...)"OO.4221.6.2019.MSl15-03-2019 15:5515-03-2019 15:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieKonrad Paweł Turzański - Małopolskiee Biuro Konsultingowo-Marketingowe Ochrona Środowiska s.c.
270/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tam bobrowychST-I.6401.14.2019.MA15-03-2019 15:5515-03-2019 15:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie Nadzór Wodny Bochnia
1996/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Przebudowy wraz z rozbudową istniejącego systemu ciepłowniczego – sieci magistralnej 2 x Dn600 od komory 1 PKXIII do komory 1 PK16 w rejonie ulicy Wielickiej w Krakowie”OO.420.2.105.2018.MSl15-03-2019 15:5515-03-2019 15:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie„ESCO” SP. Z O.O
271/2019Postanowienie uzgadniające pozytywnie dla „Rozbudowy (zwiększenie wydajności) instalacji do wtórnego wytopu aluminium i innych odpadów zawierających aluminium o zdolności produkcyjnej powyżej 20 Mg/dobę (...)"OO.4221.6.2019.MSl15-03-2019 15:5515-03-2019 15:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
273/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Rozbudowy drogi gminnej Łazany - Zabłocie nr 560005K od km 1+ 710 do km 2+970 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Trąbki i Zabłocie”OO.420.2.11.2019.MSl15-03-2019 15:5515-03-2019 15:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieMateusz Hołub, ILON Pracownia Projektowa
184/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na odstrzał bobrów w obrębie rowu Świebodzkiego i Kanału Zyblikiewicza II w miejscowości BolesławST-I.6401.9.2019.MA13-03-2019 14:3913-03-2019 14:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieUrząd Gminy Bolesław
185/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na transport, przetrzymywanie i posiadanie spreparowanej skóry rysiaST-I.6401.10.2019.MA13-03-2019 14:3913-03-2019 14:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
267/2019Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Budowa ścieżek rowerowych przy drodze powiatowej nr 1385K Jasło-Ryglice-TuchówST-I.670.10.2019.MB13-03-2019 14:3813-03-2019 14:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePrzedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „Azymut”
268/2019Decyzja - Zezwolenie na ostrzał (zabicie) wyłącznie przy użyciu myśliwskiej broni palnej: 10 osobników bobra europejskiego (Castor fiber) bytujących w obrębie: rowu Świebodzkiego oraz Kanału Zyblikiewicz II w miejscowości Bolesław, gmina BolesławST-I.6401.9.2019.MA13-03-2019 14:3813-03-2019 14:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 1368