Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6368
z 637
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
240/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachWOO-I.4233.4.2017.AM17-04-2019 15:2817-04-2019 15:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
151/2018Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoWOO-I.4233.4.2017.AM17-04-2019 15:2817-04-2019 15:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
534/2018Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoWOO-I.4233.4.2017.AM17-04-2019 15:2817-04-2019 15:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
1012/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWOO-I.4233.4.2017.AM17-04-2019 15:2717-04-2019 15:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
239/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWOO-I.420.20.2019.MK17-04-2019 12:0117-04-2019 12:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachGmina Tarłów
238/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWOO-I.420.19.2019.KW17-04-2019 11:3117-04-2019 11:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachGmina Oksa
237/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną częściowąWSI.6401.43.2019.MN15-04-2019 12:5115-04-2019 12:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach
236/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną częściowąWSI.6401.42.2019.MN15-04-2019 12:4615-04-2019 12:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu
223/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną częściowąWSI.6401.39.2019.MN15-04-2019 12:2715-04-2019 12:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie
235/2019Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną częściowąWSI.6401.39.2019.MN15-04-2019 12:2715-04-2019 12:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
z 637