Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 14932
z 1494
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
466/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Anioła 4-8, Dębowej 5, Kantorówny 12-16, Niedurnego 2-2a, Niedurnego 4-4b, Oswobodzenia 36-36c i Oswobodzenia 38-38c w KatowicachWPN.6401.156.2019.TL19-04-2019 12:3119-04-2019 12:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******,Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
469/2019Decyzja zezwalająca Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”, ul. Okólna 113A, 42-218 Częstochowa na niszczenie siedlisk i ostoi kawki (Corvus monedula), jerzyka (Apus apus), wróbla (Passer domesticus) oraz nietoperzy (Chiroptera) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 80, Obrońców Westerplatte 23, 27 i 35WPN.6401.157.2019.TL19-04-2019 12:3119-04-2019 12:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
465/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Radockiego 72, 86, 112 i ul. Fredry 7-7a w KatowicachWPN.6401.149.2019.MS19-04-2019 12:2819-04-2019 12:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" w Katowicach
467/2019Decyzja zezwalająca Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Gliwicka 65, 40-853 Katowice na niszczenie siedlisk jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) poprzez wykonanie prac remontowych (termomodernizacyjnych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Anioła 4-8, Dębowej 5, Kantorówny 12-16, Niedurnego 2-2a, Niedurnego 4-4b, Oswobodzenia 36-36c i Oswobodzenia 38-38c w Katowicach; Odmowa wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk gołębia skalnego forma miejska (Columba livia forma urbana)WPN.6401.156.2019.TL19-04-2019 12:2819-04-2019 12:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
468/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 80, ul. Obrońców Westerplatte 23, 27 i 35 w CzęstochowieWPN.6401.157.2019.TL19-04-2019 12:2819-04-2019 12:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachCzęstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza Praca"
452/2019Decyzja zezwalająca Gminie Mikołów na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka (Apus apus) i kawki (Corvus monedula) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie, os. Mickiewicza 22WPN.6401.146.2019.MS18-04-2019 15:2118-04-2019 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
454/2019Decyzja zezwalająca Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego, ul. G. Andersa 25, 43-100 Tychy na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków gatunków chronionych w związku z planowaną wycinką 1 szt. klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 179 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1436/62, przy ul. G. Andersa w TychachWPN.6401.144.2019.ZB18-04-2019 15:2118-04-2019 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
455/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa rosnącego przy ul. Wyzwolenia 166I w Rudzie ŚląskiejWPN.6401.138.2019.ZB18-04-2019 15:2118-04-2019 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
458/2019Decyzja zezwalająca Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Katowicach na niszczenie siedlisk i ostoi, nor, żerni i tam zbudowanych przez osobniki bobra europejskiego (Castor fiber) oraz na ich umyślne płoszenie i niepokojenie, na rzece Przemsza w km 10+582 i cieku wodnym w km 11+300 oraz na pozostałym terenie budowy drogi ekspresowej S1 Pyrzowice – Podwarpie Odcinek II węzeł Lotnisko – Podwarpie – dobudowa drugiej jezdni, km 2+158 – 11+880WPN.6401.140.2019.ZB18-04-2019 15:2118-04-2019 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
460/2019Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 22 w Sosnowcu na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka (Apus apus) oraz wróbla (Passer domesticus) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 22 w SosnowcuWPN.6401.141.2019.ZB18-04-2019 15:2118-04-2019 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 1494