Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 14146
z 1415
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1986/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Rolnej 20 a-c w KatowicachWPN.6401.582.2018.MS06-12-2018 15:2106-12-2018 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Wspólna Praca"
1990/2018Opinia do projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy OlsztynWOOŚ.410.509.2018.AOK06-12-2018 15:2106-12-2018 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1991/2018Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna (etap I) w gminie KłobuckWOOŚ.410.507.2018.AOK06-12-2018 15:2106-12-2018 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1992/2018Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poręba w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów - TrzebiniaWOOŚ.410.524.2018.AOK06-12-2018 15:2106-12-2018 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1993/2018Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Woźniki w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów – TrzebiniaWOOŚ.410.510.2018.AOK06-12-2018 15:2106-12-2018 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1994/2018Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr VII-46/2003 z dnia 26 czerwca 2003r.WOOŚ.410.527.2018.PB06-12-2018 15:2106-12-2018 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1995/2018Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ul. Baranowej, odcinków ul. 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria, m. UstrońWOOŚ.410.506.2018.AB06-12-2018 15:2106-12-2018 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1996/2018Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski MłynWOOŚ.410.535.2018.BM06-12-2018 15:2106-12-2018 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1997/2018Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)WOOŚ.410.534.2018.PB06-12-2018 15:2106-12-2018 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1998/2018Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w TychachWOOŚ.410.520.2018.AOK06-12-2018 15:2106-12-2018 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 1415