Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 12396
z 1240
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
270/2018Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Wilcza, w tym fragment terenu górniczego „Szczygłowice”WOOŚ.410.39.2018.PB23-02-2018 14:5623-02-2018 14:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
271/2018Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej StanicaWOOŚ.410.40.2018.PB23-02-2018 14:5623-02-2018 14:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
272/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 14 w Tarnowskich GórachWPN.6401.133.2018.MS23-02-2018 14:5623-02-2018 14:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa "CHEMIK" z sidzibą w Tarnowskich Górach
273/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z wycinką drzew przy ul. Naftowej i ul. Okulickiego w SosnowcuWPN.6401.134.2018.MS23-02-2018 14:5623-02-2018 14:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachUrząd Miejski w Sosnowcu
274/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z wycinką drzew pomiędzy ul. Pszczyńską i Gwarków w GliwicachWPN.6401.135.2018.MS23-02-2018 14:5623-02-2018 14:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpec-Bruk Sp. z o.o. sp.k.,Rafał Seemann plus8 pl. s.c. R. Górczyński, Ł. Pluta, R.Seemann
275/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na na zbiór nasion przytulia krakowska i cibora żółta na potrzeby realizacji zadania pn. "Zachowanie ex situ zasobów, genowych gatunków roślin, objętych ochroną, zagrożonych wyginięciem" w ramach "Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035"WPN.6400.3.2018.MS23-02-2018 14:5623-02-2018 14:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca
2229/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę osobników formy dzikiej ptaków gatunków: szczygieł zwyczajny , szczygieł syberyjski, kulczyk zwyczajny , makolągwa zwyczajna, czyżyk, czeczotka tundrowaWPN.6401.621.2017.TL22-02-2018 15:0722-02-2018 15:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
267/2018Decyzja zezwalająca na chów osobników formy dzikiej następujących gatunków i ich potomstwa: szczygieł (Carduelis carduelis) – 4 os., szczygieł syberyjski (Carduelis carduelis major) – 4 os., kulczyk (Serinus serinus) - 2 os., makolągwa (Linaria cannabina) – 4 os., czyż (Spinus spinus) – 2 os., czeczotka tundrowa (Acanthis hornemanni) – 2 os.WPN.6401.621.2017.TL.122-02-2018 15:0722-02-2018 15:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
150/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę szczygłów syberyjskich i gilów zwyczajnychWPN.6401.77.2018.TL22-02-2018 15:0722-02-2018 15:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
268/2018Decyzja zezwalająca na chów oraz na transport na terenie województwa śląskiego, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznę, osobników formy dzikiej następujących gatunków i ich potomstwa: szczygieł syberyjski (Carduelis carduelis major) – 42 os., gil zwyczajny (Pyrrhula pyrrhula) - 9 os.WPN.6401.77.2018.TL22-02-2018 15:0722-02-2018 15:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 1240