Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 13171
z 1318
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1011/2018Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu na niszczenie siedlisk kawki (Corvus monedula) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Paderewskiego 30 w ZawierciuWPN.6401.335.2018.MS19-06-2018 15:2619-06-2018 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1015/2018Decyzja zezwalająca Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Klonowa 35, 40-168 Katowice na niszczenie siedlisk jerzyka (Apus apus), wróbla (Passer domesticus), kawki (Corvus monedula) i oknówki (Delichon urbicum) poprzez wykonanie prac remontowych (termomodernizacyjnych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kasprowicza 5, Tokarskiego 2, Warmińskiej 13a-13c w KatowicachWPN.6401.342.2018.TL19-06-2018 15:2619-06-2018 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1018/2018Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej bloku przy ul. A. Wajdy 2 w Będzinie na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) i modraszki (Cyanistes caeruleus) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Będzinie przy ul. A. Wajdy 2WPN.6401.345.2018.MS19-06-2018 15:2619-06-2018 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1010/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Paderewskiego 30 w ZawierciuWPN.6401.335.2018.MS19-06-2018 15:2519-06-2018 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa "HUTNIK"
1012/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Cyryla i Metodego 26a w BytomiuWPN.6401.340.2018.TL19-06-2018 15:2519-06-2018 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cyryla i Metodego 26a,Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z Bytomiu
1013/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Franciszka Smółki 1 i 1a w BytomiuWPN.6401.341.2018.TL19-06-2018 15:2519-06-2018 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa przy ul. Smółki 1, 1a w Bytomiu,Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z Bytomiu
1014/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Kasprowicza 5, ul. Tokarskiego 2 i ul. Warmińskiej 13a-13c w KatowicachWPN.6401.342.2018.TL19-06-2018 15:2519-06-2018 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachKatowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
1016/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich GórachWPN.6401.343.2018.TL19-06-2018 15:2519-06-2018 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiędzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Gorach
1017/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Wajdy 2 w BędzinieWPN.6401.345.2018.MS19-06-2018 15:2519-06-2018 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa Bloku przy ul. A. Wajdy 2 w Będzinie
747/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 13 w CzęstochowieWPN.6401.278.2018.TL19-06-2018 15:2519-06-2018 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa Krasińskiego 13 w Częstochowie
z 1318