Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 9177
z 918
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
660/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowotnej”RDOŚ-Gd-WOO.420.124.2018.WR19-09-2018 13:4019-09-2018 13:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,*******
1210/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny o łącznej powierzchni 1,07 ha, na działce nr 733 obręb ewidencyjny Rytel, gmina Czersk, powiat chojnicki”RDOŚ-Gd-WOO.422.10.2017.MBC19-09-2018 12:0419-09-2018 12:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuZenon Gierszewski
659/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "zmianie lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa. na użytek rolny na działkach nr 58/4 i 10 obręb geodezyjny Tuchlino, gmina Sierakowice, powiat kartuski"RDOŚ-Gd-WOO.420.80.2018.NB.ES.219-09-2018 08:5419-09-2018 08:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuJózef Wnuk-Lipiński
658/2018Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Wiatrowa Nowa Wieś Lęborska II”RDOŚ-Gd-WOO.420.4.2016.KPA.IG.ES.4018-09-2018 12:5218-09-2018 12:52Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
656/2018Decyzja o umorzeniu jako bezprzedmiotowe postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Świbno – budowa przystani żeglarskiej”RDOŚ-Gd-WOO.4207.24.2017.MBC.ES.718-09-2018 12:3118-09-2018 12:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
657/2018Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia „Elektrownia Wiatrowa Nowa Wieś Lęborska II”RDOŚ-Gd-WOO.420.4.2016.KPA.IG.ES.4318-09-2018 12:3118-09-2018 12:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
649/2018wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa parkingu przy ul. Promowej w m. Gniew wraz z niezbędną infrastrukturą”, planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 14/2, 10/2, 13 obręb ewid. 221402_4.0019 Gniew, ark. 15, jednostka ewidencyjna Gniew-M, na terenie gminy Gniew, w powiecie tczewskim.RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2018.JP17-09-2018 14:0217-09-2018 14:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuBurmistrz Miasta i Gminy Gniew
654/2018Wniosek o wydanie decyzji na odstępstwa w stosunku do chronionych gatunków zwierząt - zniszczenie siedliska pachnicy dębowej i przeniesienie w inne miejsce (4 lipy drobnolistne), dz. nr 3, obręb Gisiel, droga powiatowa ne 3133G Myślice-Gisiel, gm. Stary DzierzgońRDOŚ-Gd-WZG.6401.173.2018.AN17-09-2018 12:2117-09-2018 12:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku*******
652/2018Wniosek o wydanie decyzji na odstępstwa w stosunku do chronionych gatunków porostów – wabnica kielichowata poprzez usunięcie 1 drzewa, na którym się znajduje, rosnącego na dz. nr 670/2, obręb Międzybórz gm. RzeczenicaRDOŚ-Gd-WZG.6400.144.2018.AN17-09-2018 12:0817-09-2018 12:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuWójt Gminy Rzeczenica
651/2018postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 107012G Jęczewo – Lisewo wraz z budową chodnikaRDOS-GD-WOO.4207.172.2017.AP/AM.1117-09-2018 09:4917-09-2018 09:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
z 918