Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 12858
z 1286
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
491/2022Projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego01-12-2022 13:3701-12-2022 13:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
492/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu przez rzekę Martwą Wisłę (Mostu Siennickiego) w ciągu ul. Siennickiej w Gdańsku"RDOŚ-Gd-WOO.420.72.2022.WR01-12-2022 11:2501-12-2022 11:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,*******
474/2022decyzja o odmowie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie lasu na użytek rolny fragmentu działki nr 31/8, obr. Cieszenie (0004) w m. Cieszenie, gm. Chmielno, pow. kartuski, woj. pomorskie”RDOŚ-Gd-WOO.420.7.2022.JP.1101-12-2022 08:0701-12-2022 08:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
286/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Infrastruktura Przyłączeniowa Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2 i 3”, składającego się z dwóch przedsięwzięć powiązanych technologicznie realizowanych przez różne podmioty, tj.: 1) „Infrastruktura Przyłączeniowa MFW Baltica B-2” realizowane przez Elektrownię Wiatrową Baltica-2 Sp. z o. o., zwane dalej „Baltica-2” lub „B-2”, 2) „Infrastruktura Przyłączeniowa MFW Baltica B-3” realizowane przez Elektrownię Wiatrową Baltica-3 Sp. z o. o., zwane dalej „Baltica-3” lub „B-3”,RDOŚ-Gd-WOO.420.47.2021.AJ.28-11-2022 08:5828-11-2022 08:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
473/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Baza O&M na potrzeby Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power".RDOŚ-Gd-WOO.420.31.2022.AJ.28-11-2022 08:5728-11-2022 08:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuBaltic Power Sp. z o.o.
472/2022Decyzja zezwalająca na odstępstwa w stosunku do chronionego gatunku porostu – zniszczenie osobników i siedliska wabnicy kielichowatej - gatunku objętego ochroną częściową, poprzez wycinkę 1 drzewa na którym się znajduje, rosnącego na dz. nr 66, obręb Liniewko Kościerskie, na terenie gminy Nowa KarczmaRDOŚ-Gd-WZG.6400.223.2022.AN23-11-2022 12:5923-11-2022 12:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
471/2022Wniosek o wydanie decyzji na odstępstwa w stosunku do chronionego gatunku porostu – zniszczenie osobników i siedliska wabnicy kielichowatej - gatunku objętego ochroną częściową, poprzez wycinkę 1 drzewa na którym się znajduje, rosnącego na dz. nr 66, obręb Liniewko Kościerskie, na terenie gminy Nowa KarczmaRDOŚ-Gd-WZG.6400.223.2022.AN23-11-2022 12:5923-11-2022 12:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuWójt Gminy Nowa Karczma
470/2022Decyzja zezwalająca na odstępstwa w stosunku do chronionego gatunku porostu – zniszczenie osobników i siedliska wabnicy kielichowatej - gatunku objętego ochroną częściową, poprzez wycinkę 1 drzewa na którym się znajduje, rosnącego na na dz. nr 610/4, obręb Grzymisław, na terenie gminy CzłuchówRDOŚ-Gd-WZG.6400.197.2022.AN23-11-2022 12:3923-11-2022 12:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
469/2022Wniosek o wydanie decyzji na odstępstwa w stosunku do chronionego gatunku porostu – zniszczenie osobników i siedliska wabnicy kielichowatej - gatunku objętego ochroną częściową, poprzez wycinkę 1 drzewa na którym się znajduje, rosnącego na na dz. nr 610/4, obręb Grzymisław, na terenie gminy CzłuchówRDOŚ-Gd-WZG.6400.197.2022.AN23-11-2022 12:3923-11-2022 12:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuZarząd Powiatu Człuchowskiego
277/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części: Część nr 2: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: Węzeł Żukowo (z węzłem) - Węzeł Gdańsk Południe (z węzłem) Rozbudowa Węzła Zespolonego Gdańsk Południe (wraz z elementami "Straszyn")RDOŚ-Gd-WOO.420.44.2022.WR23-11-2022 10:2123-11-2022 10:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk
z 1286