Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 9743
z 975
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
268/2019przekazany wg właściwości, pismem Prezydenta Miasta Wejherowa znak WIGKiOŚ.1511.2.2019.TB z dnia 07.03.2019 r., wniosek bez numeru z dnia 01.03.2019 r. złożonego przez Pana Tomasza Mrówczyńskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych Tartacznej i Przemysłowej w Wejherowie”.18-03-2019 14:1118-03-2019 14:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
816/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych leżących przy Autostradzie A1 w Swarożynie, gm. Tczew”RDOŚ-Gd-WOO.420.119.2018.WR.718-03-2019 13:5718-03-2019 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
601/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych leżących przy Autostradzie A1 w Swarożynie, gm. Tczew”RDOŚ-Gd-WOO.420.119.2018.WR18-03-2019 13:5618-03-2019 13:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuGmina Tczew
267/2019przekazany wg właściwości, pismem Prezydenta Miasta Gdyni znak ROD.6220.8.2019.ER z dnia 04.03.2019 r., wniosek bez numeru z dnia 30.01.2019 r. złożonego przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci ciepłowniczej wysokiego parametru zasilającej w ciepło dzielnice Gdyni Chwarzno- Wiczlino”.RDOŚ-Gd-WOO.420.32.2019.KLP18-03-2019 13:5618-03-2019 13:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuOPEC Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
990/2018Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych leżących przy Autostradzie A1 w Swarożynie, gm. Tczew”RDOŚ-Gd-WOO.420.119.2018.WR.1318-03-2019 13:5518-03-2019 13:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
994/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej Ugoszcz – Grand na dz. ewid. nr 192, 668, 371, 422, 153/11, 21, 27, 41, 86, 115, 100, 67, 97, 76, 116/3 obręb Ugoszcz oraz 116/4, 117/3 obręb Kłączno, gm. Studzienice18-03-2019 13:1718-03-2019 13:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuWójt Gminy Studzienice
234/2019Projekt zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Gogolewko"18-03-2019 09:0318-03-2019 09:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
266/2019Zgłoszenie w trybie art. 118RDOŚ-Gd-WOC.670.81.201914-03-2019 11:0114-03-2019 11:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku
265/2019Decyzja sprzeciwu na działania zgłoszone na podstawie art. 118 uopRDOŚ-Gd-WOC.670.60.201914-03-2019 09:3214-03-2019 09:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
991/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w miejscowości Rybno i Strzebielinko”RDOŚ- Gd-WOO.420.52.2018.ASP13-03-2019 11:2113-03-2019 11:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuGniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Kostkowo
z 975