Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 13890
z 1389
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
760/2023decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na działce nr 547/4 obręb Huta, gmina Brusy, powiat chojnicki”.RDOŚ-Gd-WOO.420.55.2023.MŚB.1005-12-2023 15:0205-12-2023 15:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
759/2023wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na działce nr 547/4 obręb Huta, gmina Brusy, powiat chojnicki”RDOŚ-Gd-WOO.420.55.2023.MŚB.05-12-2023 13:5505-12-2023 13:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku*******
757/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak W761-043-GCI-SR-ACH-23 z dnia 15.09.2023 r., złożony przez Inwestora – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o., działającego przez pełnomocnika, Pana Patryka Delągowskiego z Green Cities Infrastrukture Sp. z o. o., „Modernizacja linii kolejowej nr 250”.05-12-2023 13:5405-12-2023 13:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuPKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
758/2023Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 250”.RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2023.IBA.705-12-2023 13:5305-12-2023 13:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
751/2023Wniosek o wydanie decyzji na odstępstwa w stosunku do chronionych gatunków grzybówRDOŚ-Gd-WZG.6400.160.2023.NJ04-12-2023 08:1604-12-2023 08:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuZarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie
749/2023Wniosek o wydanie decyzji na odstępstwa w stosunku do chronionych gatunków roślinRDOŚ-Gd-WZG.6400.152.2023.NJ04-12-2023 08:1604-12-2023 08:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuTransprojekt Gdański Sp. z o.o.
752/2023Decyzja zezwalająca na odstępstwa w stosunku do chronionych gatunków grzybówRDOŚ-Gd-WZG.6400.160.2023.NJ.204-12-2023 08:1604-12-2023 08:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
747/2023Wniosek o wydanie decyzji na odstępstwa w stosunku do chronionych gatunków grzybówRDOŚ-Gd-WZG.6400.146.2023.NJ04-12-2023 08:1504-12-2023 08:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk
750/2023Decyzja zezwalająca na odstępstwa na umyślne zrywane i zbiór mszaków i glonów gatunków objętych ochroną oraz przetrzymywanie i posiadanie okazów gatunków, w związku z inwentaryzacją przyrodniczą na potrzeby realizacji projektu: Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla projektu pn. „Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk Grudziądz – Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz – Gdańsk”, na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieRDOŚ-Gd-WZG.6400.152.2023.NJ.204-12-2023 08:1504-12-2023 08:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
746/2023Decyzja zezwalająca na odstępstwa na umyślne niszczenie okazów i siedlisk roślin gatunku: brodawkowiec czysty (Pseudoscleropodium purum), widłoząb kędzierzawy (Dicranum polysetum), fałdownik nastroszony (Rhytidiadelphus squarrosus), w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo. Etap I Skórcz-Mirotki”.RDOŚ-Gd-WZG.6400.128.2023.NJ.204-12-2023 08:1404-12-2023 08:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
z 1389