Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 9371
z 938
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
845/2018decyzja o braku konieczności oos dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczki obręb ewidencyjny Kaczki gm. Trąbki Wielkie”. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach nr: 6, 7/1, 10/1, 15, 16, 19/2, 19/3, 21, 22, 24/1, 24/2, 26/3, 27/1, obręb Kaczki"13-12-2018 09:4913-12-2018 09:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
844/2018postanowienie o braku ooś dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Przyborzycach. Działka nr 346, obręb Świątkowo 0013, jednostka ewidencyjna Bytów - Obszar Wiejski13-12-2018 09:1513-12-2018 09:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
843/2018postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny na obszar Natura 2000 Orle PLH 220019RDOŚ-Gd-WOC.43.83.2018.MJ.312-12-2018 12:2412-12-2018 12:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
840/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa parkingu przy ulicy Promowej w m. Gniew wraz z niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego na działkach o nr 10/2, 13, 14/2 obręb Gniew, powiat tczewski, województwo pomorskie,RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2018.JP.512-12-2018 11:3812-12-2018 11:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
828/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w rejonie ul. Spółdzielczej w Lęborku”, realizowanego na działkach nr ewid. 63/6, 63/7, 63/65, 63/63, 63/62, 63/61, 63/60, 63/59, 63/58, 63/66, 63/57, 63/56, 63/55, 63/54, 63/53, 63/52, 63/51, 63/11, 63/9, 63/8, 77, 79, 63/31, 63/15, 8, 63/12, 19, 76, 1, 64 obręb 5, miasto Lębork11-12-2018 12:0111-12-2018 12:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
839/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny o łącznej powierzchni 57,702 ha, na działkach nr 7/1, 23/4, 23/5, 169 obręb ewidencyjny Kamnica, gmina Miastko, powiat bytowski”RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2018.WR10-12-2018 14:5210-12-2018 14:52Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku*******
838/2018Zgłoszenie w trybie art. 118RDOŚ-Gd-WOC.670.143.2018.AER10-12-2018 10:2210-12-2018 10:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuNadleśnictwo Kościerzyna
835/2018decyzja o braku konieczności ooś dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaguszewo obręb ewidencyjny Klępiny gm. Trąbki Wielkie"06-12-2018 10:2606-12-2018 10:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
834/2018decyzja o braku konieczności oos dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa ulicy Osiedlowej w Starogardzie Gdańskim"06-12-2018 09:3106-12-2018 09:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
1221/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w miejscowości Kębłowo Nowowiejskie, Łowcze, Nowa Wieś Lęborska”RDOŚ-Gd-WOO.4207.182.2017.WR.1905-12-2018 13:4805-12-2018 13:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
z 938