Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 16677
z 1668
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1226/2019Decyzja z dnia 20 sierpnia 2019 r.,znak:WPN.6400.34.2019.KWi na zbiór i pozyskanie do 3000 kg owoców rokitnika zwyczajnego Hippophaë rhamnoides z hałd na obszarze kopalni Bełchatów w gminach Kamieńsk i Kleszczów oraz do 100 kg owocników błyskoporka podkorowego (włóknouszka ukośnego) Inonotus obliquus na obszarze województwa łódzkiego.WPN.6400.34.2019.KWi23-08-2019 11:4823-08-2019 11:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1227/2019Decyzja z dnia 20 sierpnia 2019 r., znak: WPN.6401.275.2019.KWi.4, Gminie Miasto Łódź na zniszczenie gniazda i siedliska, będącego miejscem rozrodu i wychowu młodych srok Pica pica w związku z koniecznością usunięcia robinii akacjowej o obwodzie pnia 71 cm rosnącej przy ulicy Wierzbowej 6C-F Łodzi wraz z ich gniazdem ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa, jakie stwarza wyżej wspomniane drzewo.WPN.6401.275.2019.KWi.423-08-2019 11:4823-08-2019 11:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1228/2019Decyzja z dnia 20 sierpnia 2019 r.,znak:WPN.6401.274.2019.KWi.3 Gminie Miasto Łódź na zniszczenie gniazda srok Pica pica w związku z koniecznością usunięcia suchego świerka pospolitego rosnącego w pasie drogowym ulicy Powstańców Wielkopolskich 2 w Łodzi wraz z ich gniazdem ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa, jakie stwarza wyżej wspomniane drzewo.WPN.6401.274.2019.KWi.323-08-2019 11:4823-08-2019 11:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1139/2019Decyzja z dnia 26.07.2019 r., znak:WPN.6401.305.2019.KWi zezwalająca Veolia Energia Łódź S.A. na niszczenie siedlisk, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych odpoczynku, migracji lub żerowania dzięcioła dużego Dendrocopos major oraz ślimaka winniczka Helix pomatia, a także umyślne chwytanie winniczków oraz ich umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca w związku z koniecznością usunięcia drzew z miejsc przebiegu ciepłociągu z działek o nr ewid gruntów 6/3, obręb W-16 przy ulicy Pomorskiej 291a w Łodzi oraz 307 i 181/32, obręb W-12 przy ulicy Krokusowej w Łodzi.WPN.6401.283.2019.KWi23-08-2019 11:4623-08-2019 11:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1223/2019Decyzja z dnia 19/08/2019r.,znak:WPN.6401.276.2019.KWi.3 zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na umyślne płoszenie i niepokojenie w miejscach noclegu w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych jerzyków Apus apus w związku z termomodernizacją ściany szczytowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sikorskiego 4A w Tomaszowie Mazowieckim.WPN.6401.267.2019.KWi.323-08-2019 11:4623-08-2019 11:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1221/2019Decyzja z dnia 19/08/2019 r.,znak:WPN.6400.33.2019.KWi zezwalająca Burmistrzowi Żychlina na umyślne niszczenie 2 jarzębów szwedzkich Sorbus intermedia rosnących przy ulicy Plac Wolności 13 w Żychlinie.WPN.6400.33.2019.KWi21-08-2019 13:3821-08-2019 13:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1222/2019Decyzja z dnia 19/08/2019 r.znak: WPN.6401.318.2019.KWi zezwalająca Miastu Piotrków Trybunalski na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd oraz niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych 3 par sierpówek Streptopelia decaocto, w związku z koniecznością usunięcia 2 jesionów wyniosłych oraz kasztanowca w ramach przebudowy placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 mieszczącego się przy ulicy Szmidta 3 w Piotrkowie Trybunalskim.WPN.6401.318.2019.KWi21-08-2019 13:3821-08-2019 13:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1224/2019Decyzja z dnia 19/08/2019 r., znak:WPN.6401.306.2019.KWi zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Mazurska 44/46 z siedzibą w Łodzi na niszczenie siedlisk, będących obszarem rozrodu i wychowu młodych, zniszczenia, usuwania i uszkadzania gniazd oraz umyślne uniemożliwienie dostępu do schronień jerzyków Apus apus, a także ich umyślne płoszenie lub niepokojenie w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, w wyniku prac termomodernizacyjnych elewacji południowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonego przy ulicy Mazurskiej 44/46 w ŁodziWPN.6401.306.2019.KWi21-08-2019 13:3821-08-2019 13:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1225/2019Decyzja z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak:WPN.6401.316.2019.KWi zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na umyślne płoszenie i niepokojenie w miejscach noclegu w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych 5 par wróbli Passer domesticus i pary jerzyków Apus apus w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wandy Panfil 28A w Tomaszowie Mazowieckim.WPN.6401.316.2019.KWi21-08-2019 13:3821-08-2019 13:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1218/2019Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Biała Rawska na fragmentach obszarów wsi: Antoninów, Porady Górne, Wólka Lesiewska, Żurawia - projekt21-08-2019 12:3721-08-2019 12:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
z 1668