Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 14669
z 1467
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1228/2018Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Babsk, Lesiew i Zofianów, Marchaty, Ossa, Rzeczków, Wola Chojnata, Wólka Lesiewska, Nowy Chodnów, Żurawia i Dańków, na fragmencie obszaru wsi Marchaty dz. nr ewid. 362/1nie dotyczy19-07-2018 12:0619-07-2018 12:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
1229/2018Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Babsk, Lesiew i Zofianów, Marchaty, Ossa, Rzeczków, Wola Chojnata, Wólka Lesiewska, Nowy Chodnów, Żurawia i Dańków, na fragmencie obszaru wsi Marchaty dz. nr ewid. 362/119-07-2018 12:0619-07-2018 12:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
1227/2018Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch budynków inwentarskich - tuczarni o łącznej obsadzie 100,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą19-07-2018 12:0119-07-2018 12:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
1226/2018Wniosek o wydanie decyzji ustalającej projekt planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi zachodniej części działki nr ew. 64/88 zlokalizowanej przy ul. Rajmunda Rembielińskiego w Łodzinie dotyczy19-07-2018 11:1919-07-2018 11:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o.
1219/2018wniosek o wydanie zezwolenia Ogrodu Botanicznego - Wydziału Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi na umyślne przemieszczania do środowiska przyrodniczego sadzonek dzwonecznika wonnego w związku z realizacja zadania: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polskinie dotyczy19-07-2018 11:1219-07-2018 11:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziZarząd Zieleni Miejskiej - Ogród Botaniczny w Łodzi
1220/2018wniosek o wydanie zezwolenia Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na niszczenie siedliska, umyślnego płoszenia, gatunków: jerzyk, wróbel, mazurek, kawka, szpak, okonówka w związku z pracami termoizolacyjnymi budynku handlowo - usługowego przy ul. Bohaterów Września 61 w Sieradzunie dotyczy19-07-2018 11:1219-07-2018 11:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziSieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
1221/2018wniosek o wydanie zezwolenia Gminie Miastu Łódź - Zarządowi Zieleni Miejskiej w Łodzi na zniszczenie siedliska, usunięcie gniazda gatunku: pełzacz ogrodowy w związku z wycinka drzewa, rosnącego przy ul. Bratysławskiej w Łodzinie dotyczy19-07-2018 11:1219-07-2018 11:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziZarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
1222/2018wniosek o wydanie zezwolenia Gminie Miastu Piotrków Trybunalski na zniszczenia gniazda kwiczołów w związku z wycięciem drzewa - robinii akacjowej rosnącego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Tryb.nie dotyczy19-07-2018 11:1219-07-2018 11:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziZarząd Dróg i Utrzymania Miasta
1223/2018wniosek o wydanie zezwolenia Gminie Miastu Łódź - Zarządowi Zielni Miejskiej w Łodzi na zniszczenie siedliska sierpówki w związku z wycinka drzewa rosnącego przy ul. Zgierskiej 215nie dotyczy19-07-2018 11:1219-07-2018 11:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziZarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
1224/2018wniosek o wydanie zezwolenia Gminie Miastu Łódź - Zarządowi Zielni Miejskiej w Łodzi na płoszenie sroki pica pica w związku z pracami pielęgnacyjnymi drzew rosnących przy ul. Niciarnianej od al. Piłsudskiego do tunelunie dotyczy19-07-2018 11:1219-07-2018 11:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziZarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
z 1467