Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 13705
z 1371
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
248/2018Decyzja z dnia 14 lutego 2018 r. znak:WPN.6401.51.2018.GJa Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu ul. Kaliska 6 reprezentowanemu przez Panią Joannę Mika Dyrektora Zakładu na niszczenie gniazd lub innych schronień oraz siedlisk, będących obszarem rozrodu i wychowu młodych gatunków ptaków objętych ochroną dla Budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chełmońskiego 2 (kawka Corvus monedula-4 pary) oraz Budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Armii Krajowej 43 N (jerzyk Apus apus, wróbel Passer domesticus, kawka Corvus monedula), w związku z planowanymi w roku 2018 lub 2019 pracami termomodernizacyjnymi i remontem kominów budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Chełmońskiego 2 (działka ewidencyjna nr 1851, obręb 4) i Armii Krajowej 43 N (działka ewidencyjna nr 8080/55 i 8080/58, obręb 4) w ŁowiczuWPN.6401.51.2018.GJa16-02-2018 07:5116-02-2018 07:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
247/2018wniosek o wydanie zezwolenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu ul. Kaliska 6 reprezentowanemu przez Panią Joannę Mika Dyrektora Zakładu na niszczenie gniazd lub innych schronień oraz siedlisk, będących obszarem rozrodu i wychowu młodych gatunków ptaków objętych ochroną dla Budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chełmońskiego 2 (kawka Corvus monedula-4 pary) oraz Budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Armii Krajowej 43 N (jerzyk Apus apus, wróbel Passer domesticus, kawka Corvus monedula), w związku z planowanymi w roku 2018 lub 2019 pracami termomodernizacyjnymi i remontem kominów budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Chełmońskiego 2 (działka ewidencyjna nr 1851, obręb 4) i Armii Krajowej 43 N (działka ewidencyjna nr 8080/55 i 8080/58, obręb 4) w Łowiczu16-02-2018 07:4116-02-2018 07:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziZakład Gospodarki Mieszakniowej w Łowiczu
246/2018Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) "Lewkówka VIII""nie dotyczy15-02-2018 10:0315-02-2018 10:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziBiuro Projektów ekologicznych EkoProjekt Robert Kowalski
245/2018Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą zewnętrzną przewidziana do realizacji na działkach o nr ewid. 691/9, 692/15, 693/15, 694/17 obręb Żłobnica w strefie Bełchatowsko-Kleszczowskiego-Parku Przemysłowo-Technologicznego w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 3 w Żłobnicy"nie dotyczy15-02-2018 09:5915-02-2018 09:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
244/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazimierzew, Gmina Zadzim"nie dotyczy15-02-2018 08:3215-02-2018 08:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziEKO-KOMPLEKS J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J
202/2018Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Bogusławki Duże, Bogusławki Małe, Boguszyce, Byszewice, Chrusty, Dziurdzioły, Garłów, Głuchówek, Kaliszki, Leopoldów, Linków, Lutkówka, Małgorzatów, Nowa Wojska, Pasieka, Wałowska, Pukinin, Stara Wojska, Stary Dwór, Ścieki, Świnice, Wilkowice, Wołucza, Zagórze, Zarzecze, Zielone, Żydomice-projekt zmiany uchwały Nr XXIII/138/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2016 r.WOOŚ.410.41.2018.AJa14-02-2018 07:5514-02-2018 07:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
203/2018Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka dla obszaru wsi Helenów, Julianów Raducki Kurzeszynek, Linków, Niwna, Pokrzywna; Rogówiec, Stara i Nowa Rossocha, Wołucza, Gaj, Nowy Kurzeszyn, Kurzeszyn oraz Rossocha-projekt zmiany uchwały Nr XLII/252/2002 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 2002 r.WOOŚ.410.40.2018.AJa14-02-2018 07:5514-02-2018 07:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
241/2018Decyzja z dnia 13 lutego 2018 r. znak:WPN.6401.53.2018.MSt zezwalająca Państwu Elżbiecie i Bogdanowi Łaskim, zam. ul. Ks. J. Popiełuszki 61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, właścicielom stawów hodowlanych, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 63 i 72/2, w miejscowości Sangrodz, gm. Ujazd, pow. tomaszowski, woj. łódzkie, na umyślne zabijanie czapli siwej Ardea cinerea, kormorana Phalacrocorax carbo oraz bobra europejskiego Castor fiber na terenie ww. obiektu stawowegoWPN.6401.53.2018.MSt14-02-2018 07:4914-02-2018 07:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
240/2018Decyzja z dnia 13 lutego 2013 r. znak: WPN.6401.37.2018.KWi zezwalająca Seisan & Senden Sp. J. M. Pluta, R. Kosyl z siedzibą w Łodzi na zniszczenie gniazda i siedliska, będącego miejscem rozrodu i wychowu młodych srok Pica pica w związku z potrzebą usunięcia drzewa rosnącego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 12/18 przy ulicy Łąkowej 3/5 w Łodzi wraz z ich gniazdemWPN.6401.37.2018.KWi14-02-2018 07:4314-02-2018 07:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
239/2018wniosek o wydanie zezwolenia Seisan & Senden Sp. J. M. Pluta, R. Kosyl z siedzibą w Łodzi na zniszczenie gniazda i siedliska, będącego miejscem rozrodu i wychowu młodych srok Pica pica w związku z potrzebą usunięcia drzewa rosnącego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 12/18 przy ulicy Łąkowej 3/5 w Łodzi wraz z ich gniazdemnie dotyczy14-02-2018 07:4014-02-2018 07:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
z 1371