Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3311
z 332
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
65/2020Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych: „Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i podłoża na całej długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km rzeki 21+300 – 27+900 w msc. Mielec”.N-VIII.7820.3.2.202016-10-2020 13:1916-10-2020 13:19Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
64/2020decyzja o pozwoleniu na budowę – „„Budowa zbiornika suchego nr 1 na terenie Leśnictwa Wolica na działkach ewidencyjnych 2598 i 2600 obręb 0006 Dębica – jednostka ewidencyjna 180301_1 Dębica” dla zadania pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę zbiorników suchych, wychwytywaczy rumoszu oraz zbiornika wodnego na terenie Nadleśnictwa Dębica” Część 1 – zbiornik suchy w oddz. 20 Leśnictwa Wolica,I-V.7840.11.2.202012-10-2020 13:2712-10-2020 13:27Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieWojewoda Podkarpacki
63/2020Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa od km 64+918,00 do km 65+075,00 w m-ci Majdan”.N-VIII.7820.1.13.202008-10-2020 08:4908-10-2020 08:49Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieZarząd Województwa Podkarpackiego
62/2020Wniosek o ZRID „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 894 w miejscowości Hoczew"N-VIII.7820.1.10.202006-10-2020 14:3406-10-2020 14:34Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieZarząd Województwa Podkarpackiego
61/2020Wniosek o pozwolenie na budowę – „Budowa zbiornika suchego nr 1 na terenie Leśnictwa Wolica na działkach ewidencyjnych 2598 i 2600 obręb 0006 Dębica – jednostka ewidencyjna 180301_1 Dębica” dla zadania pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę zbiorników suchych, wychwytywaczy rumoszu oraz zbiornika wodnego na terenie Nadleśnictwa Dębica” Część 1 – zbiornik suchy w oddz. 20 Leśnictwa Wolica,I-V.7840.11.2.202006-10-2020 09:5606-10-2020 09:56Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowiePaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica
48/2020decyzja o pozwoleniu na budowę – „Odbudowa i przebudowa wału powodziowego wzdłuż lewego brzegu rzeki Czarna (Grabinka) na odcinku 104,28 m (km 13+677-13+781) wraz ze zmianą wysokości oraz utwardzeniem”, na działkach o nr ewid. 770/3, 770/9, 770/11 w obrębie 0003 Czarna, jedn. ewid. 180303_2 CzarnaI-V.7840.11.1.202029-09-2020 08:4929-09-2020 08:49Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieWojewoda Podkarpacki
47/2020Wniosek o pozwolenie na budowę – „Odbudowa i przebudowa wału powodziowego wzdłuż lewego brzegu rzeki Czarna (Grabinka) na odcinku 104,28 m (km 13+677-13+781) wraz ze zmianą wysokości oraz utwardzeniem”, na działkach o nr ewid. 770/3, 770/9, 770/11 w obrębie 0003 Czarna, jedn. ewid. 180303_2 Czarna,I-V.7840.11.1.202029-09-2020 08:4929-09-2020 08:49Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieGmina Czarna
41/2020Wniosek o pozwolenie na budowę – 1. Przekroczenie poprzeczne Autostrady A4 w km 593+272 na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni) – Jarosław (węzeł Jarosław Wierzbna) od km 581+250.00 do km 621+930.00 na działce o nr ew. 879/1 w miejscowości Wola Mała, gmina Czarna, 2. Przekroczenie poprzeczne Drogi Krajowej DK 94 w km 613+740 relacji Zgorzelec- Korczowa na działce o nr ew. 3977 w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut, projektowaną drugą nitką magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała, gmina Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut wraz z połączeniami z istniejącą siecią”,I-V.7840.1.23.202017-09-2020 14:2817-09-2020 14:28Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieŁańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
46/2020o wydaniu decyzji Nr 17/20 z dnia 14.09.2020 r., znak: I-V.7840.1.24.2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr DW 881 relacji Sokołów Młp.- Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w km 22+611 na działce o nr ew. 2079/5 w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut (ul. Kraszewskiego) projektowaną drugą nitką magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała, gmina Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut wraz z połączeniami z istniejącą siecią”.I-V.7840.1.23.202017-09-2020 14:2817-09-2020 14:28Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieWojewoda Podkarpacki
42/2020Wniosek o pozwolenie na budowę – „Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr DW 881 relacji Sokołów Młp.- Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w km 22+611 na działce o nr ew. 2079/5 w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut (ul. Kraszewskiego) projektowaną drugą nitką magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała, gmina Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut wraz z połączeniami z istniejącą siecią”I-V.7840.1.24.202017-09-2020 14:0017-09-2020 14:00Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieŁańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
z 332