Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3702
z 371
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1043/2022decyzja zmieniająca koncesję nr 28/96/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Ropczyce-Bratkowice-Strzyżów"DGiKGe-4770-14/3428/0830-09-2022 14:5730-09-2022 14:57Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1044/2022decyzja zmieniająca koncesję nr 28/96/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Ropczyce-Bratkowice-Strzyżów"DGe-477-9/3996/0730-09-2022 14:5730-09-2022 14:57Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1045/2022decyzja zmieniająca koncesję nr 28/96/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Ropczyce-Bratkowice-Strzyżów"DGe/MS/487-3383/200530-09-2022 14:5730-09-2022 14:57Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1046/2022decyzja zmieniająca koncesję nr 28/96/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Ropczyce-Bratkowice-Strzyżów"DGe/MS/487-2076/200230-09-2022 14:5730-09-2022 14:57Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1047/2022udzielenie koncesji nr 28/96/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Ropczyce-Bratkowice-Strzyżów"30-09-2022 14:5730-09-2022 14:57Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1318/2022wygaśnięcie koncesji nr 20/2007/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Cedry Wielkie"DGK-WW.763.41.202130-09-2022 14:5730-09-2022 14:57Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
1319/2022decyzja zmieniająca koncesję nr 20/2007/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Cedry Wielkie" (część bloków koncesyjnych nr 50 i 70) położonym na terenie gmin w województwie pomorskim oraz na terenie przyległego morza terytorialnego. morskich wód wewnętrznych oraz pasa nadbrzeżnegoDGK-IV.4773.83.201930-09-2022 14:5730-09-2022 14:57Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
1320/2022decyzja zmieniająca koncesję nr 20/2007/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Cedry Wielkie" (część bloków koncesyjnych nr 50 i 70) położonym na terenie gmin w województwie pomorskim oraz na terenie przyległego morza terytorialnego. morskich wód wewnętrznych oraz pasa nadbrzeżnegoDGK-IV.4770.56.201830-09-2022 14:5730-09-2022 14:57Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1686/2022Wniosek o świadectwa dla A.oratrix.DOP-WK.6001.219.202222-09-2022 11:4622-09-2022 11:46Ministerstwo Klimatu i Środowiska*******
1687/2022Wniosek o świadectwa dla P.erithacus.DOP-WK.6001.225.202222-09-2022 11:4622-09-2022 11:46Ministerstwo Klimatu i Środowiska*******
z 371