Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 471
z 48
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
13/2018Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej IB-II.7820.15.2018.KKołIB-II.7820.15.2018.KKoł18-04-2019 14:3818-04-2019 14:38Lubuski Urząd WojewódzkiZarząd Województwa Lubuskiego
1/2019IB-II.7820.9.2018.AAnt Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.,,Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól - odcinek II, km 286+043 - 299+350"IB-II.7820.9.201802-04-2019 11:3002-04-2019 11:30Lubuski Urząd WojewódzkiGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
2/2019Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2018.AAnt. - Budowa miejsc obsługi Podróżnych kat. I Racula Wschód przy drodze ekspresowej S3. Ponowna ocena oddziaływania na środowidko.IB-II.7820.9.2018.AAnt02-04-2019 11:3002-04-2019 11:30Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
5/2019Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2018.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 29.03.2018 r. została wydana decyzja o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól – odcinek II, km 286+043 ÷ 299+350”, w związku z budową drogi ekspresowej S3 - decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 1/2014 z dnia 15.10.2015 r., znak: IB-II.7820.1.2014.JMud, w zakresie: „Budowy miejsca obsługi podróżnych kat. I Racula Wschód przy drodze ekspresowej S3 w km 293+500”, realizowanej na terenie m. Zielona Góra.IB-II.7820.9.2018.AAnt02-04-2019 11:2902-04-2019 11:29Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
3/2019IB-II.7820.1.2018.AAnt- wniosek o zmianę zezwolenia na realizację inwestycji pn.: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól – odcinek III, km 299+350 ÷ 316+640”, w związku z budową drogi ekspresowej S3 - decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 2/2014 z dnia 30.11.2015 r., znak: IB-II.7820.2. 2014.AAnt,w zakresie: „Budowy miejsc obsługi podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3 w km 314+300”.IB-II.7820.1.2018.AAnt28-01-2019 14:5728-01-2019 14:57Lubuski Urząd WojewódzkiGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
4/2019Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2018.AAnt.- „Budowy miejsc obsługi podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3 w km 314+300”, Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.IB-II.7820.1.2018.AAnt.28-01-2019 14:5728-01-2019 14:57Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
12/2018Decyzja Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.80.2018.AAnt - Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV zasilającej zajezdnię autobusową MZK przy ul. Chemicznej 8 w Zielonej Górze.IB-II.7840.80.2018.AAnt12-12-2018 12:0712-12-2018 12:07Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
9/2018Wniosek o pozwolenie na budowę IB-II.7840.80.2018.AAntIB-II.7840.80.2018.AAnt12-12-2018 12:0212-12-2018 12:02Lubuski Urząd WojewódzkiMiasto Zielona Góra
11/2018Decyzja Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.148.2018.AAnt Budowa mostu w km 6+021 - 6+032 rzeki Sulejówki, w ramach zamierzenia budowlanego pn.,,Rozbudowa PST-2 pod moduł REGINA dla potrzeb JW. 4408 Sulechów. Budowa przeprawy mostowej", dz. nr ew. gr. 377/2, obr. ew. 0016 Mozów.IB-II.7840.148.2018.AAnt12-12-2018 11:4712-12-2018 11:47Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
10/2018Decyzja Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.14.2018. AAnt o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 17+415 drogi wojewódzkiej nr 285 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin-Grabice-Starosiedle w miejscowości Wierzchno od km 17+350,90 do km 17+407,65 i od km 17+422,95 do km 17+459,50IB-II.7840.14.2018.AAnt06-11-2018 14:1806-11-2018 14:18Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
z 48