Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 473
z 48
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2019Decyzja Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.41.2019.Dhen - sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym związanych z rozbiórką, budową, przebudową i rozbudową linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do granicy województwa lubuskiego z województwem zachodniopomorskim tj. od km 105,820 do km 109,718IB-II.7840.41.2019.Dhen22-08-2019 16:3022-08-2019 16:30Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
6/2019Decyzja Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.2019.AKop -infrastruktury kolejowej tworzącej linię kolejową nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny, w związku z jej rozbiórką, budową, przebudową i rozbudową na odcinku od stacji Dobiegniew do granicy województwa lubuskiego z województwem zachodniopomorskim tj. od km 105,820 do km 109,718 z wyłączeniem sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym,IB-II.7840.2019.AKop08-08-2019 15:0408-08-2019 15:04Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
13/2018Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej IB-II.7820.15.2018.KKołIB-II.7820.15.2018.KKoł18-04-2019 14:3818-04-2019 14:38Lubuski Urząd WojewódzkiZarząd Województwa Lubuskiego
1/2019IB-II.7820.9.2018.AAnt Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.,,Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól - odcinek II, km 286+043 - 299+350"IB-II.7820.9.201802-04-2019 11:3002-04-2019 11:30Lubuski Urząd WojewódzkiGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
2/2019Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2018.AAnt. - Budowa miejsc obsługi Podróżnych kat. I Racula Wschód przy drodze ekspresowej S3. Ponowna ocena oddziaływania na środowidko.IB-II.7820.9.2018.AAnt02-04-2019 11:3002-04-2019 11:30Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
5/2019Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2018.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 29.03.2018 r. została wydana decyzja o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól – odcinek II, km 286+043 ÷ 299+350”, w związku z budową drogi ekspresowej S3 - decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 1/2014 z dnia 15.10.2015 r., znak: IB-II.7820.1.2014.JMud, w zakresie: „Budowy miejsca obsługi podróżnych kat. I Racula Wschód przy drodze ekspresowej S3 w km 293+500”, realizowanej na terenie m. Zielona Góra.IB-II.7820.9.2018.AAnt02-04-2019 11:2902-04-2019 11:29Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
3/2019IB-II.7820.1.2018.AAnt- wniosek o zmianę zezwolenia na realizację inwestycji pn.: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól – odcinek III, km 299+350 ÷ 316+640”, w związku z budową drogi ekspresowej S3 - decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 2/2014 z dnia 30.11.2015 r., znak: IB-II.7820.2. 2014.AAnt,w zakresie: „Budowy miejsc obsługi podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3 w km 314+300”.IB-II.7820.1.2018.AAnt28-01-2019 14:5728-01-2019 14:57Lubuski Urząd WojewódzkiGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
4/2019Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2018.AAnt.- „Budowy miejsc obsługi podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3 w km 314+300”, Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.IB-II.7820.1.2018.AAnt.28-01-2019 14:5728-01-2019 14:57Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
12/2018Decyzja Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.80.2018.AAnt - Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV zasilającej zajezdnię autobusową MZK przy ul. Chemicznej 8 w Zielonej Górze.IB-II.7840.80.2018.AAnt12-12-2018 12:0712-12-2018 12:07Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
9/2018Wniosek o pozwolenie na budowę IB-II.7840.80.2018.AAntIB-II.7840.80.2018.AAnt12-12-2018 12:0212-12-2018 12:02Lubuski Urząd WojewódzkiMiasto Zielona Góra
z 48