Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 469
z 47
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2019IB-II.7820.1.2018.AAnt- wniosek o zmianę zezwolenia na realizację inwestycji pn.: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól – odcinek III, km 299+350 ÷ 316+640”, w związku z budową drogi ekspresowej S3 - decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 2/2014 z dnia 30.11.2015 r., znak: IB-II.7820.2. 2014.AAnt,w zakresie: „Budowy miejsc obsługi podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3 w km 314+300”.IB-II.7820.1.2018.AAnt28-01-2019 14:5728-01-2019 14:57Lubuski Urząd WojewódzkiGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
4/2019Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2018.AAnt.- „Budowy miejsc obsługi podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3 w km 314+300”, Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.IB-II.7820.1.2018.AAnt.28-01-2019 14:5728-01-2019 14:57Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
1/2019IB-II.7820.9.2018.AAnt Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.,,Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól - odcinek II, km 286+043 - 299+350"IB-II.7820.9.201828-01-2019 14:1728-01-2019 14:17Lubuski Urząd WojewódzkiGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
2/2019Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2018.AAnt. - Budowa miejsc obsługi Podróżnych kat. I Racula Wschód przy drodze ekspresowej S3. Ponowna ocena oddziaływania na środowidko.IB-II.7820.9.2018.AAnt14-01-2019 14:2814-01-2019 14:28Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
12/2018Decyzja Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.80.2018.AAnt - Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV zasilającej zajezdnię autobusową MZK przy ul. Chemicznej 8 w Zielonej Górze.IB-II.7840.80.2018.AAnt12-12-2018 12:0712-12-2018 12:07Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
9/2018Wniosek o pozwolenie na budowę IB-II.7840.80.2018.AAntIB-II.7840.80.2018.AAnt12-12-2018 12:0212-12-2018 12:02Lubuski Urząd WojewódzkiMiasto Zielona Góra
11/2018Decyzja Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.148.2018.AAnt Budowa mostu w km 6+021 - 6+032 rzeki Sulejówki, w ramach zamierzenia budowlanego pn.,,Rozbudowa PST-2 pod moduł REGINA dla potrzeb JW. 4408 Sulechów. Budowa przeprawy mostowej", dz. nr ew. gr. 377/2, obr. ew. 0016 Mozów.IB-II.7840.148.2018.AAnt12-12-2018 11:4712-12-2018 11:47Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
10/2018Decyzja Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.14.2018. AAnt o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 17+415 drogi wojewódzkiej nr 285 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin-Grabice-Starosiedle w miejscowości Wierzchno od km 17+350,90 do km 17+407,65 i od km 17+422,95 do km 17+459,50IB-II.7840.14.2018.AAnt06-11-2018 14:1806-11-2018 14:18Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
8/2018Decyzja Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.185.2017.AAnt.- Przebudowa mostu kolejowego przez rzekę Wartę w Gorzowie Wlkp. polegającej na budowie kładki dla pieszych wraz z dojściami.IB-II.7840.185.2017.AAnt31-07-2018 10:5631-07-2018 10:56Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
7/2018Decyzja wojewody Lubuskiego IB-II.7840.4.2018.AAnt - Przebudowa peronów tramwajowych oraz przejazdów przez torowisko tramwajowe w pasie drogi wojewódzkiej nr 132 – al. 11 Listopada oraz w pasie drogi krajowej nr 22 – ul. Podmiejska w Gorzowie Wlkp.”,IB-II.7840.4.2018.AAnt13-07-2018 09:3713-07-2018 09:37Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
z 47