Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 218
z 22
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
25/2024Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoUG.IOŚ.6733.1.202401-03-2024 08:1801-03-2024 08:18Gmina MasłowiceGmina Masłowice
24/2024Decyzja o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej "PV Strzelce Małe"UG.IOŚ.6730.63.202329-02-2024 13:2329-02-2024 13:23Gmina MasłowiceWójt Gminy Masłowice
57/2023Opinia RDOŚ w Łodzi co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowiskoUG.IOŚ.6220.4.202316-02-2024 12:1016-02-2024 12:10Gmina MasłowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
40/2023Opinia PPIS w Radomsku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoUG.IOŚ.6220.4.202316-02-2024 12:1016-02-2024 12:10Gmina MasłowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku
56/2023Opinia PPIS w Radomsku co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowiskoUG.IOŚ.6220.4.202316-02-2024 12:1016-02-2024 12:10Gmina MasłowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku
88/20232 Uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Masłowice"UG.IOŚ.6220.4.202316-02-2024 12:1016-02-2024 12:10Gmina MasłowiceSTALBUDOM Sp. z o. o.
34/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaUG.IOŚ.6220.4.202316-02-2024 12:1016-02-2024 12:10Gmina MasłowiceSTALBUDOM Sp. z o. o.
47/20231 Uzupełnienie do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości MasłowiceUG.IOŚ.6220.4.202316-02-2024 12:1016-02-2024 12:10Gmina MasłowiceSTALBUDOM Sp. z o. o.
39/2023Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości MasłowiceUG.IOŚ.6220.4.202316-02-2024 12:0916-02-2024 12:09Gmina MasłowiceSTALBUDOM Sp. z o. o.
3/2024Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Masłowice w formule zaprojektuj i wybuduj"UG.IOŚ.6220.4.202316-02-2024 12:0916-02-2024 12:09Gmina MasłowicePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
z 22