Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 13603
z 1361
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
67/2020Dokument zawierający informacje o projekcie dokumentu opracowywanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki realizacji mogą oddziaływać na środowisko na jej terytorium.DOOŚ-TSOOŚ.442.2.7.2019.PSz14-02-2020 15:2314-02-2020 15:23Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaMinistry of the Environment
66/2020Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.DZP-WG.6401.5.2020.EB14-02-2020 14:3214-02-2020 14:32Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
65/2020Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.5.2020.EB14-02-2020 14:2314-02-2020 14:23Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska*******
64/2020Postanowienia w sprawie zażalenia na postanowienie rdoś w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000DOA-ZPPOH.43.25.2019.KW.113-02-2020 11:1413-02-2020 11:14Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
63/2020Postanowienia w sprawie zażalenia na postanowienie rdoś w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000DOA-ZPPOH.43.14.2019.KW.213-02-2020 11:0413-02-2020 11:04Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
62/2020Postanowienia w sprawie zażalenia na postanowienie rdoś w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000DOA-ZPPOH.43.31.2019.KW.113-02-2020 10:5413-02-2020 10:54Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
61/2020Postanowienia w sprawie zażalenia na postanowienie rdoś w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000DOA-ZPPOH.43.23.2019.KW.113-02-2020 10:4213-02-2020 10:42Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
60/2020Postanowienia w sprawie zażalenia na postanowienie rdoś w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000DOA-ZPPOH.43.15.2019.KW.213-02-2020 10:3113-02-2020 10:31Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
59/2020Postanowienia w sprawie zażalenia na postanowienie rdoś w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000DOA-ZPPOH.43.10.2019.KW.213-02-2020 09:5813-02-2020 09:58Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
58/2020Postanowienia w sprawie zażalenia na postanowienie rdoś w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000DOA-ZPPOH.43.22.2019.KW.113-02-2020 09:4513-02-2020 09:45Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
z 1361