Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 14332
z 1434
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
446/2019Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniachDOOŚ-WDŚ/ZOO.420.47.2018.AŁ.822-07-2021 09:1022-07-2021 09:10Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
229/2021Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.147.2021.TŁ20-07-2021 10:2920-07-2021 10:29Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
228/2021Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.147.2021.TŁ20-07-2021 08:5420-07-2021 08:54Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaInstytut Ochrony Przyrody PAN
227/2021Informacja o uzgodnieniu stanowiska w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoDOOŚ-TSOOŚ.411.20.2021.aba20-07-2021 07:5920-07-2021 07:59Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
225/2021Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.145.2021.EB16-07-2021 14:1016-07-2021 14:10Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska*******
226/2021Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.145.2021.EB15-07-2021 13:0815-07-2021 13:08Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
203/2021Decyzje wydawane w trybie art. 138 KpaDOOŚ-WDŚ/ZOO.420.226.2019.EW/KB/JSz.912-07-2021 15:4912-07-2021 15:49Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
224/2021Postanowienia wydawane w trybie art. 113 KpaDOOŚ-WDŚ/ZOO.420.226.2019.EW/KB/JSz.1212-07-2021 15:4912-07-2021 15:49Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
154/2018Powiadomienie o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przekazane państwu, na którego terytorium przedsięwzięcie to może oddziaływać.DOOŚ-tos. 440.5.2017.az112-07-2021 14:1712-07-2021 14:17Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
223/2021Postanowienia w sprawie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzjiDOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.4412-07-2021 14:1712-07-2021 14:17Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
z 1434