Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 12917
z 1292
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
18/2019Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.08.27.2018.bp18-01-2019 14:1418-01-2019 14:14Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
17/2019Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.08.27.2018.bp18-01-2019 14:0118-01-2019 14:01Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska*******
16/2019Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.dzp-wg.6401.08.28.2018.bp18-01-2019 09:2818-01-2019 09:28Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
15/2019Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.dzp-wg.6401.08.28.2018.bp18-01-2019 09:2618-01-2019 09:26Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska"Sirio-Pol" Sp. z o.o.
14/2019Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.dzp-wg.6401.06.27.2018.bp17-01-2019 16:0017-01-2019 16:00Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
13/2019Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.dzp-wg.6401.06.27.2018.bp17-01-2019 15:5817-01-2019 15:58Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaZachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
5/2019Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.06.15.2018.bp10-01-2019 12:2910-01-2019 12:29Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaNadleśnictwo Krynki
12/2019Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.DZP-WG.6401.03.1.2019.dł10-01-2019 12:2510-01-2019 12:25Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
11/2019Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.DZP-WG.6401.03.1.2019.dł10-01-2019 12:2210-01-2019 12:22Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaMorski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
9/2019Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów polityk w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiskoDOOŚ.TSOOŚ.410.14.2018.BW08-01-2019 11:4808-01-2019 11:48Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
z 1292