Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 15178
z 1518
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
129/2022Decyzje wydawane w trybie art. 155 KpaDZP-WG.6520.2.2018.MK30-11-2022 13:4030-11-2022 13:40Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
543/2022Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.168.2022.AS29-11-2022 14:3629-11-2022 14:36Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaInstytut Badawczy Leśnictwa
614/2022Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.168.2022.AS29-11-2022 14:3629-11-2022 14:36Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
355/2019Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.01.18.2019.eb29-11-2022 08:4329-11-2022 08:43Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaSweco Consulting Sp. z o.o.
356/2019Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.01.18.2019.eb29-11-2022 08:4329-11-2022 08:43Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
444/2021Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.01.18.2019.2021.AS29-11-2022 08:4329-11-2022 08:43Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
613/2022Decyzje wydawane w trybie art. 155 KpaDZP-WG.6401.01.18.2019.2021.2022.TŁ29-11-2022 08:4329-11-2022 08:43Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
612/2022Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do inwazyjnego gatunku obcego (IGO) stwarzającego zagrożenie dla UniiDZP-WG.672.171.2022.MK29-11-2022 08:0229-11-2022 08:02Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
611/2022Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do inwazyjnego gatunku obcego (IGO) stwarzającego zagrożenie dla UniiDZP-WG.672.174.2022.MK29-11-2022 07:5129-11-2022 07:51Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
610/2022Informacja o uzgodnieniu stanowiska w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoDOOŚ-TSOOŚ.411.2.2022.TW/MKG29-11-2022 07:2929-11-2022 07:29Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
z 1518