Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 12989
z 1299
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
90/2019Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów polityk w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiskoDOOŚ.TSOOŚ.410.2.2019.BW24-05-2019 09:3024-05-2019 09:30Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
89/2019Postanowienie uchylające postanowienie odmawiające wznowienia postępowania i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzeniaDOOŚ-DŚI.4210.35.2017.AS/mko.224-05-2019 09:2024-05-2019 09:20Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
88/2019Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDOA-WSzOP.6401.17.2019.IŁ17-05-2019 10:3417-05-2019 10:34Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
87/2019Decyzje wydawane w trybie art. 155 KpaDZP-WG.6520.7.2018.mk14-05-2019 11:5714-05-2019 11:57Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
86/2019Decyzje wydawane w trybie art. 155 KpaDZP-WG.6401.06.1.2019.eba.207-05-2019 09:5407-05-2019 09:54Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
85/2019Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.06.1.2019.eba.207-05-2019 09:5407-05-2019 09:54Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
84/2019Decyzje wydawane w trybie art. 155 KpaDZP-WG.6401.06.2.2019.eba.207-05-2019 09:1807-05-2019 09:18Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
83/2019Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.06.2.2019.eba.207-05-2019 09:1707-05-2019 09:17Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
82/2019Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6514.2.2019.mk06-05-2019 10:5706-05-2019 10:57Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
81/2019Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6514.2.2019.mk06-05-2019 10:5706-05-2019 10:57Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaZOO Wrocław Sp. z o.o.
z 1299