Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 14270
z 1427
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
168/2021Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierzątDZP-WG.6511.2.2020.MK09-04-2021 17:2809-04-2021 17:28Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
167/2021Informacja o uzgodnieniu stanowiska w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoDOOŚ-TSOOŚ.411.11.2021.TW09-04-2021 08:1109-04-2021 08:11Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
166/2021Decyzje wydawane w trybie art. 138 KpaDOOŚ-WDŚ/ZIL.420.241.2019.KM.2908-04-2021 19:0508-04-2021 19:05Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
165/2021Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierzątDZP-WG.6520.4.2021.MK08-04-2021 16:0408-04-2021 16:04Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
160/2021Decyzje wydawane w trybie art. 138 KpaDOOŚ-WDŚ/ZOO.420.261.2019.mko/KCz/maz.2206-04-2021 19:4606-04-2021 19:46Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
159/2021Decyzje wydawane w trybie art. 138 KpaDOOŚ-WDŚZIL.420.20.2020.AW02-04-2021 14:1602-04-2021 14:16Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
93/2021Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.218.2020.WW02-04-2021 13:2002-04-2021 13:20Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
158/2021Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.56.2021.WW01-04-2021 08:1001-04-2021 08:10Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
157/2021Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.56.2021.WW01-04-2021 08:0401-04-2021 08:04Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska*******
138/2021Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.52.2021.WW31-03-2021 08:4431-03-2021 08:44Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
z 1427