Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 24
z 3
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
15/2014Rejestr poważnych awarii 2005 r.05-08-2015 09:0805-08-2015 09:08Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaDepartament Przeciwdziałania Poważnym Awariom GIOŚ
16/2014Rejestr poważnych awarii w 2003 roku05-08-2015 09:0705-08-2015 09:07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaDepartament Przeciwdziałania Poważnym Awariom GIOŚ
10/2014Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii w 2010 r.05-08-2015 09:0705-08-2015 09:07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaDepartament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ
11/2014Rejestr zdarzeń o znamionach poważnych awarii w 2009 r05-08-2015 09:0705-08-2015 09:07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaDepartament Przeciwdziałania Poważnym Awariom GIOŚ
12/2014Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii w 2008 r.05-08-2015 09:0705-08-2015 09:07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaDepartament Przeciwdziałania Poważnym Awariom GIOŚ
13/2014Rejestr poważnych awarii w 2007 r.05-08-2015 09:0705-08-2015 09:07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaDepartament Przeciwdziałania Poważnym Awariom GIOŚ
14/2014Rejestr poważnych awarii 2006 r.05-08-2015 09:0705-08-2015 09:07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaDepartament Przeciwdziałania Poważnym Awariom GIOŚ
2/2014Rejestr poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – 2011 r.05-08-2015 09:0705-08-2015 09:07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaDepartament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ
3/2015Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii w 2013 r.05-08-2015 09:0705-08-2015 09:07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaDepartament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ
1/2014Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii w 2012 r.05-08-2015 09:0705-08-2015 09:07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaDepartament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ
z 3