Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2633489
z 263349
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
432/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Działania związane z realizacją przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr1678 K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości PodsarnieOP-II.670.96.2021.PWa13-04-2021 18:3413-04-2021 18:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieF.U.H. RENOWA Pan Krzysztof Waniczek
425/2021Decyzja - Zezwolenie na chów, przetrzymywanie i posiadanie okazów ptaków należących do gatunków: szczygieł (Carduelis carduelis), szczygieł syberyjski (Carduelis carduelis major), makolągwa zwyczajna (Linaria cannabina), szczygieł szarogłowy (Carduelis carduelis caniceps), gil (Pyrrhula pyrrhula), dzwoniec (Chloris chloris), czyż zwyczajny (Spinus spinus), zięba (Fringilla coelebs), grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra), krzyżodziób modrzewiowy (Loxia leucoptera), kos (Turdus merula), śpiewak (Turdus philomelos), jer (Fringilla montifringilla), kulczyk (Serinus serinus), czeczotka (Acanthis flammea), dziwonia (Erythrina erythrina) oraz drozd obrożny (Turdus torquatus) oraz ich transport na terenie województwa małopolskiego, a także zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznęOP-I.6401.85.2021.GZ13-04-2021 18:2713-04-2021 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
424/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na chów, przetrzymywanie i posiadanie okazów ptaków należących do gatunków: szczygieł (Carduelis carduelis), szczygieł syberyjski (Carduelis carduelis major), makolągwa zwyczajna (Linaria cannabina), szczygieł szarogłowy (Carduelis carduelis caniceps), gil (Pyrrhula pyrrhula), dzwoniec (Chloris chloris), czyż zwyczajny (Spinus spinus), zięba (Fringilla coelebs), grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra), krzyżodziób modrzewiowy (Loxia leucoptera), kos (Turdus merula), śpiewak (Turdus philomelos), jer (Fringilla montifringilla), kulczyk (Serinus serinus), czeczotka (Acanthis flammea), dziwonia (Erythrina erythrina) oraz drozd obrożny (Turdus torquatus) oraz ich transport na terenie województwa małopolskiego, a także zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznęOP-I.6401.85.2021.GZ13-04-2021 18:2713-04-2021 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
426/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na chów, przetrzymywanie i posiadanie okazów ptaków należących do gatunków: szczygieł (Carduelis carduelis), szczygieł syberyjski (Carduelis carduelis major), makolągwa zwyczajna (Linaria cannabina), szczygieł szarogłowy (Carduelis carduelis caniceps), gil (Pyrrhula pyrrhula), czyż zwyczajny (Spinus spinus), krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra), krzyżodziób modrzewiowy (Loxia leucoptera), kulczyk (Serinus serinus) i czeczotka (Acanthis flammea) oraz ich transport na terenie województwa małopolskiego, a także zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznęOP-I.6401.86.2021.GZ13-04-2021 18:2713-04-2021 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
429/2021Decyzja - Zezwolenie na zniszczenie, usuniecie lub uszkodzenie dwóch gniazd sroki (Pica pica)OP-I.6401.95.2021.GZ13-04-2021 18:2713-04-2021 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
428/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie, usuniecie lub uszkodzenie dwóch gniazd sroki (Pica pica)OP-I.6401.95.2021.GZ13-04-2021 18:2713-04-2021 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieBunscha 2 Atut Sp. z o.o. Sp. jawna
431/2021Decyzja - Zezwolenie na zniszczenie, usuniecie lub uszkodzenie dwóch gniazd sroki (Pica pica) umyślne chwytanie ryb należących do gatunków: śliz (Barbatula barbatula), kiełb Kesslera (Romanogobio kessleri), piekielnica (Alburnoides bipunctatus), głowacz białopłetwy (Cottus gobio), głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus), kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus), koza (Cobitis taenia), koza złotawa (Sabanajewia aurata), piskorz (Misgurnus fossilis) i różanka [(Rhodeus amarus) (=Rhodeus sericeus)] oraz minogów: rzecznego (Lampetra fluviatilis), ukraińskiego (Eudontomyzon mariae) i strumieniowego (Lampetra planeri)OP-I.6401.70.2021.GZ13-04-2021 18:2713-04-2021 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
430/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na umyślne chwytanie ryb należących do gatunków: śliz (Barbatula barbatula), kiełb Kesslera (Romanogobio kessleri), piekielnica (Alburnoides bipunctatus), głowacz białopłetwy (Cottus gobio), głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus), kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus), koza (Cobitis taenia), koza złotawa (Sabanajewia aurata), piskorz (Misgurnus fossilis) i różanka [(Rhodeus amarus) (=Rhodeus sericeus)] oraz minogów: rzecznego (Lampetra fluviatilis), ukraińskiego (Eudontomyzon mariae) i strumieniowego (Lampetra planeri)OP-I.6401.70.2021.GZ13-04-2021 18:2713-04-2021 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGOBIO – Usługi Przyrodnicze
427/2021Decyzja - Zezwolenie na chów, przetrzymywanie i posiadanie okazów ptaków należących do gatunków: szczygieł (Carduelis carduelis), szczygieł syberyjski (Carduelis carduelis major), makolągwa zwyczajna (Linaria cannabina), szczygieł szarogłowy (Carduelis carduelis caniceps), gil (Pyrrhula pyrrhula), czyż zwyczajny (Spinus spinus), krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra), krzyżodziób modrzewiowy (Loxia leucoptera), kulczyk (Serinus serinus) i czeczotka (Acanthis flammea) oraz ich transport na terenie województwa małopolskiego, a także zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznęOP-I.6401.86.2021.GZ13-04-2021 18:2713-04-2021 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
405/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku, oraz umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień ptakom należącym do gatunku kawka (Corvus monedula)OP-I.6401.80.2021.GZ13-04-2021 18:0213-04-2021 18:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieBiuro Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie
z 263349