Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 86
z 9
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 212/4 obręb Więcki, gmina Budry16-09-2020 09:1816-09-2020 09:18Urząd Gminy w BudrachWójt Gminy Budry
7/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1762N w gminie Budry23-07-2020 13:5523-07-2020 13:55Urząd Gminy w BudrachWójt Gminy Budry
8/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 116/1, obręb Brzozówko, gmina Budry23-07-2020 13:5523-07-2020 13:55Urząd Gminy w BudrachWójt Gminy Budry
5/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1762 N w gminie Budry01-06-2020 09:4001-06-2020 09:40Urząd Gminy w BudrachPowiat Węgorzewski
6/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmującej teren do 3 ha w granicach działki nr 116/1 obręb Brzozówko, gmina Budry01-06-2020 09:4001-06-2020 09:40Urząd Gminy w Budrach*******
4/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie II o mocy do 15 MW realizowanej w granicach działki nr 40 obręb Grądy Węgorzewskie, gmina Budry wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem11-03-2020 14:1311-03-2020 14:13Urząd Gminy w BudrachMQ Energy sp. z o.o.
3/2020Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmującej do 2,5 ha w granicach działki nr 56, obręb Ołownik, gmina Budry04-03-2020 09:0304-03-2020 09:03Urząd Gminy w BudrachWójt Gminy Budry
2/2020Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu prac remontowo-naprawczych istniejącego budynku inwentarskiego, położonego w miejscowości Koźlak, działka nr 11/25 obręb Piłaki Małe, gmina Budry oraz wyposażenie ww. obiektu w niezbędne instalacje.28-02-2020 12:3828-02-2020 12:38Urząd Gminy w Budrach*******
1/2020Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmującej do 2,5 ha w granicach działki nr 56, obręb Ołownik gmina Budry07-02-2020 08:0807-02-2020 08:08Urząd Gminy w BudrachPAPA Sp. z o.o.
6/2019Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie o mocy do 4 MW realizowanej w granicach działek nr 60 i 67/2 obręb Grądy Węgorzewskie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.07-02-2020 08:0407-02-2020 08:04Urząd Gminy w BudrachMQ Energy sp. z o.o.
z 9