Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 188
z 19
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
16/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz.ozn.Nr 681 linii Nr 72 Zawada-Hrubieszów Miasto.ROŚ. 6131.15.2018.BSW12-07-2018 11:2112-07-2018 11:21Urząd Gminy WerbkowicePKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
17/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z dz. 681 linii Nr 72 Zawada-Hrubieszów MiastoROS.6131.15.2018.BSW12-07-2018 11:2012-07-2018 11:20Urząd Gminy WerbkowiceReferat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
15/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z dz. ozn. Nr 143/6,143/7,142/4,143/2 w m. WerbkowiceROS.6131.14.2018.BSW12-07-2018 11:1112-07-2018 11:11Urząd Gminy WerbkowiceReferat Ochrony Środowiska Gospodarki Nieruchomościami
14/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz.ozn.Nr143/6,143/7,142/4,143/2 w m. WerbkowiceROŚ.6131.14.2018.BSW12-07-2018 10:3812-07-2018 10:38Urząd Gminy Werbkowiceosoba fizyczna, której dane podlegają ochronie
13/2018Zezwolenie na usuniecie drzew z dz. ozn. Nr 148 w m.HostynneROS. 6131.13.2018.BSW12-07-2018 10:2012-07-2018 10:20Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
12/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz.ozn.Nr 148 w m. HostynneROS. 6131.13.2018.BSW12-07-2018 10:1812-07-2018 10:18Urząd Gminy WerbkowiceParafia pw. Jana Chrzciciela
11/2018Zezwolenie na usunięcie drzew z dz. ozn. Nr 158/6 w m. WerbkowiceROS.6131.12.2018.BSW12-07-2018 10:1812-07-2018 10:18Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
10/2018Wniosek o zezwolenie na usuniecie drzew z dz. ozn. Nr 158/6 w m. WerbkowiceROS. 6131.12.2018.BSW12-07-2018 10:0912-07-2018 10:09Urząd Gminy WerbkowiceSpóldzielnia Mieszkaniowa "Cukrownik"
9/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z pada drogi powiatowej 3416 L Podhorce-Terebiń w m. Podhorce i GozdówROŚ.6131.10.2018.BSW12-07-2018 09:5912-07-2018 09:59Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
8/2018wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa dr.Powiatwoej Nr 3416L Podhorce-TerebińROŚ.6131.10.2018.BSW12-07-2018 09:5412-07-2018 09:54Urząd Gminy WerbkowicePowiatowy Zarząd Dróg
z 19