Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 234
z 24
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2021Wniosek EDP Renewables Polska Solar Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce Nr ew. 571 obręb Terebiniec, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie.ROŚ.6220.4.2021.BSW05-03-2021 15:1505-03-2021 15:15Urząd Gminy WerbkowiceEDP RENEWABLES Polska Solar Sp. z o.o.
8/2021Wniosek EDP Renewables Polska Solar Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce Nr ew. 171/2 obręb Terebiniec , gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie.ROS.6220.5.2021.BSW05-03-2021 15:1205-03-2021 15:12Urząd Gminy WerbkowiceEDP RENEWABLES Polska Solar Sp. z o.o.
7/2021wniosek EDP Renewables Polska Solar Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce Nr ew. 233/1 obręb Malice, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie.ROS.6220.3.2021.BSW05-03-2021 13:3905-03-2021 13:39Urząd Gminy WerbkowiceEDP RENEWABLES Polska Solar Sp. z o.o.
6/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji Budowa magazynu wysłodków brykietowanych luzem na dz. 319 w Werbkowicach.ROS.6220.2.2021.BSW05-03-2021 13:3405-03-2021 13:34Urząd Gminy WerbkowiceKrajowa Spólka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Werbkowice
5/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastruktura techniczną w m. Turkowice dz. Nr 267 (obręb 0187), Gmina Werbkowice,ROS.6220.9.2020.BSW01-02-2021 11:2001-02-2021 11:20Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
4/2021Decyzja środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji w m. Gozdów Alojzów-Kolonia" gm. WerbkowiceROŚ.6220.8.2020.BSW01-02-2021 11:1801-02-2021 11:18Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
3/2021Raport o oddziaływaniu na środowisko w ramach toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr 39/6, 39/8 (obręb 0171) w miejscowości Łysa Góra, Gmina WerbkowiceROS.6220.4.2020.BSW01-02-2021 11:1401-02-2021 11:14Urząd Gminy Werbkowice*******
2/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3427L Sahryń-Modryń od km 0+005 do km 3+001 w miejscowości Sahryń.ROS.6220.1.2020.BSW08-01-2021 11:1208-01-2021 11:12Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
3/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3420L Malice-Krynki-Honiatycze od km 0+000 do km 3+985 w miejscowości Malice i KotorówROS.6220.2.2020.BSW08-01-2021 11:1108-01-2021 11:11Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
4/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ozn. Nr 826/1 w m.TurkowiceROS.6220.3.2020.BSW08-01-2021 11:1108-01-2021 11:11Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
z 24