Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 271
z 28
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
13/2022Obwieszczenie o wyłożeniu projektu studium i prognozy oddziaływania Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice.RIP.6720.1.2018.MS18-05-2022 11:5918-05-2022 11:59Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
12/2022Uzgodnienie RDOŚ zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie o oddziaływaniu na środowisko projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice dla obszaru "Turkowice-Wronowice"RIP.6721.1.2022.HD13-05-2022 09:2313-05-2022 09:23Urząd Gminy WerbkowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
11/2022Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie o oddziaływaniu na środowisko projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice dla obszaru "Turkowice-Wronowice"RIP.6721.1.2022.HD09-05-2022 08:3809-05-2022 08:38Urząd Gminy WerbkowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
10/2022Informacja o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice dla obszaru "Turkowice-Wronowice" Uchwała Rady Gminy Werbkowice Nr XXXIX/225/2022RIP.6721.1.2022.HD09-05-2022 08:3009-05-2022 08:30Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
9/2022Opinia Regionalnego dyrektora Ochrony Śropdwiska w lublinie do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice.RIP.6720.1.1.2018.MS09-05-2022 08:3009-05-2022 08:30Urząd Gminy WerbkowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
8/2022Opinia RZGW Wody Polskie w Lublinie do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice.RIP.6720.1.1.2018.MS09-05-2022 08:2909-05-2022 08:29Urząd Gminy WerbkowicePGW Wody Polskie RZGW w Lublinie
7/2022Opinia Regionalnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice.RIP.6720.1.1.2018.MS09-05-2022 08:2909-05-2022 08:29Urząd Gminy WerbkowicePGW Wody Polskie RZGW w Lublinie
5/2022Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice.RIP.6720.1.1.2018.MS09-05-2022 08:2909-05-2022 08:29Urząd Gminy WerbkowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6/2022Opinia Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice.RIP.6720.1.1.2018.MS09-05-2022 08:2909-05-2022 08:29Urząd Gminy WerbkowiceMarszałek Województwa Lubelskiego
4/2022Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice.RIP.6720.1.1.2018.MS09-05-2022 08:2809-05-2022 08:28Urząd Gminy WerbkowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
z 28