Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 285
z 29
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE WERBKOWICE (SUW SAHRYŃ),ROŚ.6220.4.2022.BSW25-01-2023 09:0725-01-2023 09:07Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
3/2023Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 557/58 w obrębie Turkowice, gmina Werbkowice.ROS.6220.1.2023.BSW23-01-2023 13:4523-01-2023 13:45Urząd Gminy WerbkowicePCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.,
2/2023Opinia PPIS w Hrubieszowie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE WERBKOWICE (SUW SAHRYŃ),ROS.6220.4.2022.BSW23-01-2023 13:3723-01-2023 13:37Urząd Gminy WerbkowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
1/2023Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE WERBKOWICE (SUW SAHRYŃ),ROS.6220.4.2022.BSW23-01-2023 13:3323-01-2023 13:33Urząd Gminy WerbkowicePaństowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej,Państowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
23/2022Postanowienie RDOŚ o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE WERBKOWICE (SUW SAHRYŃ).ROS.6220.4.2022.BSW09-12-2022 08:1509-12-2022 08:15Urząd Gminy WerbkowiceRDOŚ w Lublinie
22/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi powiatowej Nr 3428L Adelina-WronowiceROS. 6131.17.2022.BSW08-12-2022 12:0408-12-2022 12:04Urząd Gminy WerbkowicePowiatowy Zarząd Dróg
21/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi krajowej Nr 74 w ilości 9 sztuk drzew.ROS. 6131.16.2022.BSW08-12-2022 12:0208-12-2022 12:02Urząd Gminy WerbkowiceGDDKiA Oddział w Zamościu
20/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice(SUW Sahryń).ROS.6220.4.2022.BSW08-12-2022 11:4908-12-2022 11:49Urząd Gminy Werbkowice
19/2022Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w związku z przystąpieniem przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice obszaru przy ul. Przemysłowej w Werbkowicach.RIP.6721.3.2022.HD25-10-2022 08:2425-10-2022 08:24Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
18/2022Informacja - Uchwała Rady Gminy Werbkowice Nr LII/289/2022 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice obszaru przy ul. Przemysłowej w Werbkowicach.RIP.6721.3.2022.HD25-10-2022 08:1825-10-2022 08:18Urząd Gminy WerbkowiceRada Gminy Werbkowice
z 29