Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 206
z 21
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
20/2018Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej an usuniecie drzew z pasa dr. powiatowej w Werbkowicach z dz. 1269/1 ul. Piłsudskiego i dz. 1210/1 ul. 3 MajaROS. 6131.17.2018.BSW13-12-2018 10:5013-12-2018 10:50Urząd Gminy WerbkowicePowiatowy Zarząd Dróg
19/2018Decyzja na usunięcie drzew z pasa dr. krajowej Nr 74 w km od 317+151 do km 317+739 w obrębie geodezyjnym Gozdów.ROŚ.6131.16.2018.BSW13-12-2018 10:5013-12-2018 10:50Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy Lech Bojko
18/2018Wniosek GDDKiA o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa dr.krajowej nr 74 w km 317+151 do km 317+739 w obrębie geodezyjnym Gozdów.ROŚ.6131.16.2018.BSW13-12-2018 10:5013-12-2018 10:50Urząd Gminy WerbkowiceGDDKiA
21/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z pasa dr. powiatowej w Werbkowicach z dz. 1269/1 ul. Piłsudskiego i dz. 1210/1 ul. 3 MajaROS. 6131.17.2018.BSW13-12-2018 10:5013-12-2018 10:50Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
22/2018Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Cukrownik"o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z m. WerbkowiceROŚ.6131.18.2018.BSW13-12-2018 10:5013-12-2018 10:50Urząd Gminy WerbkowiceSpółdzielnia Mieszkaniowa Cukrownik
23/2018wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa dr. wojewódzkiej Nr 850 Tomaszów Lubelski-Józefówka-Alojzów 16 sztuk.ROŚ.6131.21.2018.BSW13-12-2018 10:5013-12-2018 10:50Urząd Gminy WerbkowiceZarząd dróg Wojewódzkich w Lublinie
24/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z pasa drogi wojewódzkiej Nr 850 Tomaszów Lubelski- Józefówka -AlojzówROŚ.6131.21.2018.BSW13-12-2018 10:5013-12-2018 10:50Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
25/2018Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Hrubieszowie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi powiatowej Nr 3287L Uchanie - Werbkowice ( ul. Pogodna)w m. Werbkowice.RÓS. 6131.22.2018.BSW13-12-2018 10:5013-12-2018 10:50Urząd Gminy WerbkowicePowiatowy Zarząd Dróg
26/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z pasa drogi powiatowej Nr 3287L Uchanie-Werbkowice w m. Werbkowice (ul.Pogodna)ROŚ.6131.22.2018.BSW13-12-2018 10:4913-12-2018 10:49Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
27/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz.ozn.Nr 148 w m. HostynneROŚ.6131.29.2018.BSW13-12-2018 10:4913-12-2018 10:49Urząd Gminy WerbkowiceParafia pw. Jana Chrzciciela
z 21