Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 275
z 28
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
16/2022Informacja- Uchwała o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice dla obszaru "Kotorów-Kotorów Iung-Malice-Łysa Góra Uchwała Rady Gminy Werbkowice Nr XXXIX/226/2022RIP.6721.2.2022.HD18-08-2022 14:3918-08-2022 14:39Urząd Gminy WerbkowiceRada Gminy Werbkowice
17/2022Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice dla obszaru "Kotorów-Kotorów Iung-Malice-Łysa Góra Uchwała Rady Gminy Werbkowice Nr XXXIX/226/2022RIP.6721.2.2022.HD18-08-2022 14:3918-08-2022 14:39Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
15/2022Wniosek o wydanie decyzji o śdrodowiskwoych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „ Rozbudowa drogi krajowej Nr 74 na odcinku Horyszów-Hrubieszów od km 301+821 (301+821 istn. DK74) od km 320+530,82 (320+574 istn. DK74) o łącznej długości 18,71 km ( w tym: od km 311+037 do km 312+900 na terenie zabudowanym)”.ROS.6220.3.2022.BSW06-07-2022 10:3306-07-2022 10:33Urząd Gminy WerbkowiceZDI Sp. zo.o. Pracownia Projektowa
14/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr geod. 320/1, 321 położnych w obrębie Konopne, gmina Werbkowice,ROS.6220.2.2022.BSW06-07-2022 09:4706-07-2022 09:47Urząd Gminy WerbkowiceEnergy-Mar Marcin Szymczak
13/2022Obwieszczenie o wyłożeniu projektu studium i prognozy oddziaływania Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice.RIP.6720.1.2018.MS18-05-2022 11:5918-05-2022 11:59Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
12/2022Uzgodnienie RDOŚ zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie o oddziaływaniu na środowisko projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice dla obszaru "Turkowice-Wronowice"RIP.6721.1.2022.HD13-05-2022 09:2313-05-2022 09:23Urząd Gminy WerbkowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
11/2022Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie o oddziaływaniu na środowisko projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice dla obszaru "Turkowice-Wronowice"RIP.6721.1.2022.HD09-05-2022 08:3809-05-2022 08:38Urząd Gminy WerbkowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
10/2022Informacja o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice dla obszaru "Turkowice-Wronowice" Uchwała Rady Gminy Werbkowice Nr XXXIX/225/2022RIP.6721.1.2022.HD09-05-2022 08:3009-05-2022 08:30Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
9/2022Opinia Regionalnego dyrektora Ochrony Śropdwiska w lublinie do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice.RIP.6720.1.1.2018.MS09-05-2022 08:3009-05-2022 08:30Urząd Gminy WerbkowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
8/2022Opinia RZGW Wody Polskie w Lublinie do Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice.RIP.6720.1.1.2018.MS09-05-2022 08:2909-05-2022 08:29Urząd Gminy WerbkowicePGW Wody Polskie RZGW w Lublinie
z 28