Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 216
z 22
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stacji załadunku cystern kolejowych cukrem w Oddziale KSC S.A. Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach na działce o numerze ewid. 319, obręb Werbkowice, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski.ROS.6220.1.2019.BSW27-01-2020 14:3127-01-2020 14:31Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
4/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.Rozbudowa zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oddziale KSC S.A. Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach na działce o numerze ewid. 319, obręb Werbkowice, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski.ROS.6220.2.2019.BSW27-01-2020 14:2627-01-2020 14:26Urząd Gminy WerbkowiceKrajowa Spólka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Werbkowice
5/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.Rozbudowa zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oddziale KSC S.A. Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach na działce o numerze ewid. 319, obręb Werbkowice, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski.ROS.6220.2.2019.BSW27-01-2020 14:2627-01-2020 14:26Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
6/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Malice działka 230.ROS. 6220.9.2019.BSW27-01-2020 14:2627-01-2020 14:26Urząd Gminy Werbkowice
7/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Malice dz.Nr 230.ROŚ.6220.2.2019.BSW27-01-2020 14:2627-01-2020 14:26Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
8/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną w m. Wilków na działkach :257,258,259,260,88, gm. WerbkowiceROS.6220.8.2019.BSW27-01-2020 14:2627-01-2020 14:26Urząd Gminy Werbkowiceosoba fizyczna, której dane podlegają ochronie
9/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną w m. Wilków na działkach :257,258,259,260,261,88, gm. WerbkowiceROS.6220.8.2019.BSW27-01-2020 14:2627-01-2020 14:26Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
3/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stacji załadunku cystern kolejowych cukrem w Oddziale KSC S.A. Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach na działce o numerze ewid. 319, obręb Werbkowice, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski.ROŚ.6220.1.2019.BSW16-04-2019 13:3116-04-2019 13:31Urząd Gminy WerbkowiceKrajowa Spólka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Werbkowice
2/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z dz. 1180 w m. Werbkowice z gatunku topola szt. 7.ROS. 6131.10.2019.BSW28-03-2019 10:3028-03-2019 10:30Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
1/2019Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice, w m. Werbkowice obejmujący Nr dz. 6/11 i 6/19RIP.6721.1.2018.RW28-03-2019 10:1028-03-2019 10:10Urząd Gminy WerbkowiceWójt Gminy
z 22