Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3115
z 312
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
22/2018Decyzja o zmianie decyzji znak G.6220.4.9.2013 z dnia 24.02.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowa rozdzielnia nn/SN, układy pomiarowo zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy max 2 MW na części działki nr 1110/15 w obrębie: 001 Babice w jednostce ewidencyjnej 120302_2 Babice”,G.6220.4.9.201321-09-2018 11:1221-09-2018 11:12Urząd Gminy BabiceWójt Gminy Babice
20/2018Uzupełnienie nr 4 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn.:Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 4552/10, fragmencie działek nr: 4533/11 i 4533/12 w Babicach obręb nr 006 WłosieńG.6220.1.1.201721-09-2018 10:5121-09-2018 10:51Urząd Gminy BabiceEMM Invest Sp. z o.o.
21/2018Korekta uzupełnienia nr 4 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn: "Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 4552/10, fragmencie działek nr: 4533/11 i 4533/13 w Babicach obręb nr 006 WłosieńG.6220.1.1.201721-09-2018 10:5121-09-2018 10:51Urząd Gminy BabiceEMM Invest Sp. z o.o.
17/2018zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ściekówG.6222.10.201805-09-2018 08:3905-09-2018 08:39Urząd Gminy Babice*******
18/2018zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ściekówG.6222.11.201805-09-2018 08:3905-09-2018 08:39Urząd Gminy Babice*******
19/2018zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ściekówG.6222.12.201805-09-2018 08:3905-09-2018 08:39Urząd Gminy Babice*******
16/2018zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ściekówG.6222.9.201831-07-2018 14:5431-07-2018 14:54Urząd Gminy Babice*******
15/2018zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ściekówG.6222.8.201820-07-2018 08:4020-07-2018 08:40Urząd Gminy Babice*******
12/2018zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ściekówG.6222.5.201815-06-2018 12:4115-06-2018 12:41Urząd Gminy Babice*******
13/2018zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ściekówG.6222.6.201815-06-2018 12:4115-06-2018 12:41Urząd Gminy Babice*******
z 312