Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 863
z 87
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2022opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-zachodniej części obrębu Pokrzywno przy granicy z gminą Grudziądz, obręb Pokrzywno, gmina GrutaWOO.410.95.2022.KB29-09-2022 10:4929-09-2022 10:49Urząd Gminy w GrucieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
4/2022opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-zachodniej części obrębu Pokrzywno przy granicy z gminą Grudziądz, obręb Pokrzywno, gmina GrutaNNZ.9022.2.3.202229-09-2022 10:4929-09-2022 10:49Urząd Gminy w GruciePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
1/2022miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-zachodniej części obrębu Pokrzywno przy granicy z gminą Grudziądz, obręb Pokrzywno, gmina GrutaRIR.6721.1.2021_2022.HW29-09-2022 10:4929-09-2022 10:49Urząd Gminy w GrucieBiuro Urbanistyczne Artur Składanek
2/2022prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południowo-zachodniej części obrębu Pokrzywno przy granicy z gminą Grudziądz, obręb Pokrzywno, gmina GrutaRIR.6721.1.2021_2022.HW29-09-2022 10:4929-09-2022 10:49Urząd Gminy w Grucie*******
8/2021Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu mpzp dla terenu położonego w południowo-zachodniej części obrębu Pokrzywno przy granicy z gminą Grudziądz, obręb Pokrzywno, Gmina GrutaRIR.6721.1.2021.HW30-03-2022 12:3230-03-2022 12:32Urząd Gminy w Grucie*******
9/2021postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoN.NZ-422b/9/2130-03-2022 12:3230-03-2022 12:32Urząd Gminy w GruciePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
10/2021postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoWOO.411.217.2021.KB30-03-2022 12:3230-03-2022 12:32Urząd Gminy w GrucieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
7/2021pismo uzgodnienieN.NZ-422b/14/1801-12-2021 09:1301-12-2021 09:13Urząd Gminy w GruciePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
6/2021pismo uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu mpzp dla terenu położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo, Gmina GrutaWOO.411.178.2018.KB01-12-2021 09:1301-12-2021 09:13Urząd Gminy w GrucieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
5/2021opracowanie ekofizjograficzne01-12-2021 09:1301-12-2021 09:13Urząd Gminy w Grucie*******
z 87