Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1385
z 139
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2018Decyzja zezwolenie na usunięcie drzew z drogi wojewódzkiej 685 z nieruchomości .oznaczonej numerem geodezyjnym . 76 położonej w obrębie geodezyjnym .Chrabostówka gm. Narew18-07-2018 08:2118-07-2018 08:21Urząd Gminy NarewWójt Gminy Narew
9/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z drogi wojewódzkiej 685 nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym. 76 położonej w obrębie geodezyjnym Chrabostówka gm. NarewGK.6131.35.201817-05-2018 09:5817-05-2018 09:58Urząd Gminy NarewPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Białystoku
8/2018Raport o oddziaływaniu na środowisko :" Planowanej budowy kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności ponad 25 tys. ton na nieruchomości 774 w miejscowości Narew gm. Narew pow. hajnowski woj. podlaskie "GK.6220.3.201818-04-2018 11:5418-04-2018 11:54Urząd Gminy NarewMPO SP zo.o.
7/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery K 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności 25 tys. ton na działce o numerze ewidencyjnym 774 Narew gm. Narew .GK.6220.3.201830-03-2018 11:3330-03-2018 11:33Urząd Gminy NarewMPO SP zo.o.
6/2018Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :budowie zespołu urządzeń do produkcji i magazynowania pasz : system urządzeń technologicznych , zbiorniki magazynowo - ekspedycyjne o objętości około 37,00 m3 (10 sztuk) ,waga samochodowa o długości 18,00 m, konstrukcja zabezpieczająca urządzenia przed warunkami atmosferycznymi , wraz z infrastrukturą towarzyszącą - szczelną studnią na wody opadowe z wagi samochodowej na nieruchomościach 266/6 i 266/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Makówka gm. NarewGK.6620.2.201830-03-2018 11:1630-03-2018 11:16Urząd Gminy NarewWójt Gminy Narew
5/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na •: budowie zespołu urządzeń do produkcji i magazynowania pasz system urządzeń technologicznych , zbiorniki magazynowo - ekspedycyjne o objętości około 37,00 m3 (10 sztuk) ,waga samochodowa o długości 18,00 m, konstrukcja zabezpieczająca urządzenia przed warunkami atmosferycznymi , wraz z infrastrukturą towarzyszącą - szczelną studnią na wody opadowe z wagi samochodowej .GK.6220.201813-03-2018 09:1113-03-2018 09:11Urząd Gminy NarewFarmpasz Sp.zo.o
4/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym.558 .położonej w obrębie geodezyjnym Puchły gm. NarewGK.6131.23.201812-03-2018 14:2512-03-2018 14:25Urząd Gminy NarewParafia Prawosławna w Puchłach
3/2018Decyzja zezwolenie na usunięcie drzew z drogi powiatowej nr 1602 B oznaczonej numerem 1061 ...położonej w obrębie geodezyjnym Narew gm. NarewGK.6131.50.201828-02-2018 14:3428-02-2018 14:34Urząd Gminy NarewWójt Gminy Narew
2/2018Decyzja zezwolenie na usunięcie drzew z drogi powiatowej z nieruchomości.oznaczonej numerem 86/1 geodezyjnym ..położonej w obrębie Puchły geodezyjnym . gm. NarewGK.6131.24.201716-02-2018 14:5216-02-2018 14:52Urząd Gminy NarewWójt Gminy Narew
1/2018Decyzja zezwolenie na usunięcie drzew z drogi powiatowej 1602 B z nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1061 położonej w obrębie geodezyjnym Narew gm. NarewGK.6131.46.201712-01-2018 08:1312-01-2018 08:13Urząd Gminy NarewWójt Gminy Narew
z 139