Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1499
z 150
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
21/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na • Budowie budynku magazynowego z kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. ewid. nr 1724/2, 1063, 989/5, 990 obręb 0024 jedn. ewid. 200508_02 znajdujących się pod adresem: ul. Bielska 47A, 17-210 Narew, Gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaski .GK.6220.8.202226-08-2022 08:4626-08-2022 08:46Urząd Gminy NarewWójt Gminy Nare
20/2022Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na • Budowie budynku magazynowego z kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. ewid. nr 1724/2, 1063, 989/5, 990 obręb 0024 jedn. ewid. 200508_02 znajdujących się pod adresem: ul. Bielska 47A, 17-210 Narew, Gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie.GK.6230.8.202219-08-2022 08:5919-08-2022 08:59Urząd Gminy NarewWójt Gminy Nare
19/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na • Na budowie budynku magazynowego z kotłownią wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 1724/2 1063 989/5 i i 990 obręb 0024 jed. Ew.200200508_02 znajdujących się pod adresem ul. Bielska 47A 17-210 Narew , Gmina Narew powiat Hajnowski woj. podlaskie .GK.6220.8.202227-07-2022 07:4927-07-2022 07:49Urząd Gminy NarewPRONAR Sp.zo.o
18/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na • Rozbudowie drogi gminnej Nr. 107153B w miejscowości Waśki wraz z przebudową mostu .GK.6220.7.202222-07-2022 08:3422-07-2022 08:34Urząd Gminy NarewWójt Gminy Narew
17/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na • Budowie farmy fotowoltaicznej PV Waśki mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewidencyjnym 29 w obrębie geodezyjnym 0040 Waśki gm. Narew .GK.6220.5.202221-07-2022 10:2421-07-2022 10:24Urząd Gminy NarewWójt Gminy Narew
16/2022Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na• Rozbudowie drogi gminnej Nr. 107153B w miejscowości Waśki wraz z przebudową mostu .GK.6220.7.202220-07-2022 10:3620-07-2022 10:36Urząd Gminy NarewWójt Gminy Narew
15/2022Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na • Budowie Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek 470 i 472/1 w obrębie Tyniewicze gm. Narew .GK.6220.6.220.2214-07-2022 10:5414-07-2022 10:54Urząd Gminy NarewWójt Gminy Narew
14/2022Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na • Budowie farmy fotowoltaicznej PV Waśki mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewidencyjnym 29 w obrębie geodezyjnym 0040 Waśki gm. Narew .GK.6220.5.202208-07-2022 10:2608-07-2022 10:26Urząd Gminy NarewWójt Gminy Nare
13/2022Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia małej retencji zastawki o piętrzeniu poniżej 1,0 m na działkach :o numerach ewidencyjnych 211/1 i 941 w obrębie ewidencyjnym Trześcianka gm. NarewGK,6220.1.202230-06-2022 13:3130-06-2022 13:31Urząd Gminy NarewWójt Gminy Narew
12/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Waśki mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewidencyjnym 29 w obrębie geodezyjnym 0040 Waśki gm. Narew .GK.6220.5.202224-06-2022 12:2524-06-2022 12:25Urząd Gminy NarewCopernic
z 150