Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3328
z 333
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
202/2020Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja Zakładu chemicznego do selektywnego zagospodarowania strumieni surowcowych pochodzących z przemysłu petrochemicznego"OSR-OS.6220.32.2020.KK03-03-2021 09:2003-03-2021 09:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrzedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe "BT" Teresa Buzińska
201/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji Zakładu chemicznego do selektywnego zagospodarowania strumieni surowcowych pochodzących z przemysłu petrochemicznego”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/376, 602/757, 602/758, 602/476, 602/752, 602/373, 602/448, 602/449, 602/158, 602/369, 602/95, 602/751, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.32.2020.KK03-03-2021 09:2003-03-2021 09:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleFlukar Sp. z o.o.
184/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych", planowanego do realizacji na dz. nr 39/6, obręb SławięciceOSR-OS.6220.24.2019.KK03-03-2021 09:0303-03-2021 09:03Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleCzysty Region Sp. z o.o.
194/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Naftowej 7, na dz. nr 39/6, obręb SławięciceOSR-OS.6220.24.2019.KK03-03-2021 09:0303-03-2021 09:03Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
36/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa linii pilotażowej do mikronizacji polarnych wosków polimerowych zlokalizowanej w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Szkolnej 15, na terenie dz. nr 602/203 i 602/836, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.9.2020.KK03-03-2021 09:0303-03-2021 09:03Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleEuroCeras Sp. z o.o.
195/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii pilotażowej do mikronizacji polarnych wosków polimerowych zlokalizowanej w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szkolnej 15, na terenie działek 602/203 i 602/836, obręb Blachownia”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu na dz. nr 602/203, 602/836, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.9.2020.KK03-03-2021 09:0203-03-2021 09:02Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
49/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Wykonanie dwóch studni wierconych nr 1 i 2 z utworów czwartorzędowych dla potrzeb szkółki leśnej w Lenartowicach", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu na dz. nr 358, obręb LenartowiceOSR-OS.6220.12.2020.KK03-03-2021 09:0203-03-2021 09:02Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleNadleśnictwo Kędzierzyn Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
196/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dwóch studni wierconych nr 1 i 2 z utworów czwartorzędowych dla potrzeb szkółki leśnej w Lenartowicach”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie – Koźlu, na dz. nr 358/2, obręb LenartowiceOSR-OS.6220.12.2020.KK03-03-2021 09:0203-03-2021 09:02Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
197/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie hali odlewni aluminium (H5)”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie – Koźlu na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/348, 602/55, 602/56, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.6.2020.KK03-03-2021 09:0203-03-2021 09:02Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
192/2020Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa hali H5 wraz z infrastrukturą na terenie zakładu Magna Nowoczesne Technologie Produkcji S.A. w Kędzierzynie - Koźlu"OSR-OS.6220.6.2020.KK03-03-2021 09:0203-03-2021 09:02Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleZakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o.
z 333