Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2805
z 281
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
174/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Produkcji Materiałów Rekultywacyjnych i Kruszyw w Kędzierzynie – Koźlu”, planowanego do realizacji na dz. nr 602/658, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.16.2018.KK11-10-2018 11:0111-10-2018 11:01Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleEKODATUM Sp. z o.o.
184/2018Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Produkcji Materiałów Rekultywacyjnych i Kruszyw w Kędzierzynie-Koźlu”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/658, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.16.2018.KK11-10-2018 11:0111-10-2018 11:01Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
183/2018Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie rozdzielni 110 kV na stacji 220/110 kV Kędzierzyn”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 16A, na dz. nr 119/5, 119/3, 119/6, obręb AzotyOSR-OS.6220.8.2018.PT11-10-2018 10:5111-10-2018 10:51Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
324/2017Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania zbiornika R-31 na potrzeby magazynowania benzolu", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/276, 602/358, 602/357, 602/755, 602/756, 602/831, 602/777, 602/775, 602/776, 602/82, 602/161 obręb BlachowniaOSR-OS.6220.7.2017.KK11-10-2018 10:2111-10-2018 10:21Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
325/2017Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania zbiornika R-31 na potrzeby magazynowania benzolu"OSR-OS.6220.7.2017.KK11-10-2018 10:2111-10-2018 10:21Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleATMOTERM S.A.
7/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania zbiornika R-31 na potrzeby magazynowania benzolu", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/276 i 602/358, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.7.2017.KK11-10-2018 10:2111-10-2018 10:21Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePetrochemia-Blachownia S.A.
290/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie terminala intermodalnego w Kędzierzynie - Koźlu", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu w rejonie ulic Chełmońskiego i Marynarskiej, na dz. nr 1049/22, 1053/3, 1053/1, 1052/3, obręb KłodnicaOSR-OS.6220.34.2017.KK11-10-2018 10:2111-10-2018 10:21Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleKKT Intermodal Sp. z o.o.
77/2017Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania zbiornika R-31 na potrzeby magazynowania benzolu", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/276 i 602/358, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.7.2017.KK11-10-2018 10:2111-10-2018 10:21Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
307/2017Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie terminala intermodalnego w Kędzierzynie - Koźlu", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu w rejonie ulic Chełmońskiego i Marynarskiej, na dz. nr 1049/22, 1053/3, 1053/1, 1052/3, obręb KłodnicaOSR-OS.622034.2017.KK11-10-2018 10:2111-10-2018 10:21Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
322/2017Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa terminala intermodalnego w Kędzierzynie - KoźluOSR-OS.6220.34.2017.KK11-10-2018 10:2011-10-2018 10:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleECG Orbital Sp. z o.o.
z 281