Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3455
z 346
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
43/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h pary w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30A, na dz. nr 228/13, 228/12, 228/11, 233/1, 228/14, 234, 235/2, 228/15, 228/16, 228/17, 221, 222/2, 215/15, 215/14, 220 oraz 215/12 obręb AzotyOSR-OS.6220.2.2021.ZS22-10-2021 10:3322-10-2021 10:33Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
119/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h pary w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30A, na dz. nr 228/13, 228/12, 228/11, 233/1, 228/14, 234, 235/2, 228/15, 228/16, 228/17, 221, 222/2, 215/15, 215/14, 220 oraz 215/12 obręb AzotyOSR-OS.6220.2.2021.ZS22-10-2021 10:3322-10-2021 10:33Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
45/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Rozbudowa punktu załadunku autocystern RSM na Wydziale Saletrzaku na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowa 30, na dz. Nr 351/1, 351/2, 352 oraz 359/11, obręb AzotyOSR-OS.6220.4.2021.ZS22-10-2021 10:3322-10-2021 10:33Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
120/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Rozbudowa punktu załadunku autocystern RSM na Wydziale Saletrzaku na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowa 30, na dz. Nr 351/1, 351/2, 352 oraz 359/11, obręb AzotyOSR-OS.6220.4.2021.ZS22-10-2021 10:3322-10-2021 10:33Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
121/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa obiektu nr 3a wiaty opakowań pustych ze stanowiskiem rozkładu cystern samochodowych, rozbudowa zadaszonego stanowiska rozładunku samochodów ciężarowych przy obiekcie nr 3a, zmiana sposobu użytkowania części obiektu nr 3a wiaty opakowań pustych na potrzeby składowania produktów chemicznych”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Towarowej, na części dz. nr 873/5, obręb KędzierzynOSR-OS.6220.15.2021.ZS22-10-2021 10:3322-10-2021 10:33Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleBrenntag Polska Sp. z o.o.
122/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Utworzenie miejsca przetwarzania drewna pochodzącego głównie z remontów sieci kolejowych poza instalacjami”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-KoźluOSR-OS.6220.17.2021.ZS22-10-2021 10:3322-10-2021 10:33Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleOPTIMUM SP. Z O.O.
123/2021Wniosek o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/407, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.18.2021.ZS22-10-2021 10:3322-10-2021 10:33Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleGlobal Colors Polska SA
124/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego ‘ANGRA’ o instalację fotowoltaiczną do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 28B, na dz. nr 379, obręb Azot.OSR-OS.6220.19.2021.ZS22-10-2021 10:3322-10-2021 10:33Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleANGRA SP. Z O.O.
125/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa terminalu gazu płynnego i paliw motorowych w Kędzierzynie-Koźlu”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu na dz. nr 602/521, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.21.2021.ZS22-10-2021 10:3322-10-2021 10:33Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleGAZ PETROL SP. Z O.O.
126/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-jezdnego, chodników, drogi leśnej, kładki nad kanałem Gliwickim, oświetlenia oraz zabezpieczenia sieci teletechnicznej” w ramach zadania „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu – II postępowanie”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu na os. BlachowniaOSR-OS.6220.22.2021.ZS22-10-2021 10:3322-10-2021 10:33Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleGmina Kędzierzyn - Koźle
z 346