Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3982
z 399
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
34/2024Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewOSR-OS.6131.346.2023.PL28-02-2024 12:0328-02-2024 12:03Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
192/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOSR-OS.6131.346.2023.PL28-02-2024 12:0328-02-2024 12:03Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleSolidaris Sp. z o.o. Dzielawy
100/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu uzdatniania wody na potrzeby Grupy Azoty ZAK S.A. uwzględniającego wody zawracane oraz wody rzeczne poprzez rozbudowę istniejącej Stacji Uzdatniania Wody, budowę pompowni i nastawni oraz kolektorów dla wody surowej”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30A, na dz. nr 104/6, 111, 110/4, 110/5, 110/2, 110/9, 109/5, 110/6, 110/7, 118/2, 119/1, 121, 203, 204, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206, 215/10, 215/11, 219, 228/10, 232, 233/2, 241/9, 241/12, obręb Azoty.OSR-OS.6220.26.2023.ZS28-02-2024 09:2028-02-2024 09:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
101/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącego stanowiska załadunku PAKu o układ do rozładunku oleju płuczkowego i załadunku Petrosolv", planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/364, 602/87, 602/366, 602/158, 602/369, 602/92, 602/95 oraz 602/94, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.29.2023.ZS28-02-2024 09:2028-02-2024 09:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleRAIN CARBON POLAND Sp. z o.o.
76/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów o budowę wiaty magazynowej oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego i magazynowego na produkcyjno-magazynowy, wiaty magazynowej na budynek magazynowy wraz z montażem dodatkowych instalacji i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15 (dz. nr 602/845, 602/32)”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/845 oraz 602/32, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.14.2023.ZS28-02-2024 09:2028-02-2024 09:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleKŁOSTRANS SP. Z O.O. SP.K.
230/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów o budowę wiaty magazynowej oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego i magazynowego na produkcyjno-magazynowy, wiaty magazynowej na budynek magazynowy wraz z montażem dodatkowych instalacji i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15 (dz. nr 602/845, 602/32)”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/845 oraz 602/32, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.14.2023.ZS28-02-2024 09:2028-02-2024 09:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
229/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa istniejącego stanowiska załadunku PAKu o układ do rozładunku oleju płuczkowego i załadunku Petrosolv”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/364, 602/87, 602/366, 602/158, 602/369, 602/92, 602/95 oraz 602/94, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.29.2023.ZS28-02-2024 09:2028-02-2024 09:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
228/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu uzdatniania wody na potrzeby Grupy Azoty ZAK S.A. uwzględniającego wody zawracane oraz wody rzeczne poprzez rozbudowę istniejącej Stacji Uzdatniania Wody, budowę pompowni i nastawni oraz kolektorów dla wody surowej”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30A, na dz. nr 104/6, 111, 110/4, 110/5, 110/2, 110/9, 109/5, 110/6, 110/7, 118/2, 119/1, 121, 203, 204, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206, 215/10, 215/11, 219, 228/10, 232, 233/2, 241/9, 241/12, obręb AzotyOSR-OS.6220.26.2023.ZS28-02-2024 09:2028-02-2024 09:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
33/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa/przebudowa sieci gazu koksowniczego podwyższonego średniego ciśnienia do 1,6 MPa w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy Szkolnej 15, na dz. nr 216/1, 223/1, 588/105, 588/140, 588/239, 588/240, 588/304, 589/1, 602/206, 602/250, 602/251, 602/252, 602/322, 602/532, 602/533, 602/534, 602/856, 602/857 oraz 602/920, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.3.202428-02-2024 09:2028-02-2024 09:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
226/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15 B, na dz. nr 602/101, obręb Blachownia.OSR-OS.6220.39.2023.ZS28-02-2024 09:2028-02-2024 09:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleSolveco Sp. z o.o.
z 399