Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3536
z 354
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
17/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne dla produkcji paliwa alternatywnego", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/878, 602/879, 602/241, 602/393, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.2.2022.KK05-04-2022 11:1005-04-2022 11:10Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleKapadora Sp. z o.o.
18/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne dla wytwarzania przemiałów z odpadowych tworzyw sztucznych", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/878, 602/879 oraz 602/241, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.3.2022.KK05-04-2022 11:1005-04-2022 11:10Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleKK Plastic Sp. z o.o.
2/2022Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych i gazowych", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Armii Krajowej na dz. nr 1872/9 i 1872/10"OSR-OS.6220.10.2018.KK05-04-2022 11:1005-04-2022 11:10Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle*******
207/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych i gazowych", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu przy Al. Armii Krajowej, na dz. nr 1872/9 oraz 1872/10, obręb KędzierzynOSR-OS.6220.10.2018.KK05-04-2022 11:1005-04-2022 11:10Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle*******
284/2018Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych i gazowych", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu przy Al. Armii Krajowej, na dz. nr 1872/9 oraz 1872/10, obręb KędzierzynOSR-OS.6220.10.2018.KK05-04-2022 11:1005-04-2022 11:10Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
19/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych i gazowych", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu przy Al. Armii Krajowej, na dz. nr 1872/9 oraz 1872/10, obręb KędzierzynOSR-OS.6220.10.2018.KK05-04-2022 11:1005-04-2022 11:10Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
16/2022Strategia Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 rSRP.061.2.202101-04-2022 14:4101-04-2022 14:41Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleGmina Kędzierzyn - Koźle
139/2021Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "przeniesieniu instalacji badawczej do obiektu Centrum Technologii dla Gospodarki Obiegu Zamkniętego”OSR-OS.6220.8.2021.ZS25-03-2022 11:0825-03-2022 11:08Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleECOPLAN Ryszard Kowalczyk
47/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przeniesienie instalacji badawczej do obiektu Centrum Technologii dla Gospodarki Obiegu Zamkniętego” planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Energetyków 9, na dz. nr 602/479, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.8.2021.ZS25-03-2022 11:0825-03-2022 11:08Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleICSO Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
121/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa obiektu nr 3a wiaty opakowań pustych ze stanowiskiem rozkładu cystern samochodowych, rozbudowa zadaszonego stanowiska rozładunku samochodów ciężarowych przy obiekcie nr 3a, zmiana sposobu użytkowania części obiektu nr 3a wiaty opakowań pustych na potrzeby składowania produktów chemicznych”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Towarowej, na części dz. nr 873/5, obręb KędzierzynOSR-OS.6220.15.2021.ZS25-03-2022 11:0825-03-2022 11:08Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleBrenntag Polska Sp. z o.o.
z 354