Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3106
z 311
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
185/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa instalacji propoksylatów i etoksylatów", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu na dz. nr 602/902, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.27.2019.KK12-02-2020 14:5912-02-2020 14:59Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePCC Synteza S.A.
174/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Produkcji Materiałów Rekultywacyjnych i Kruszyw w Kędzierzynie – Koźlu”, planowanego do realizacji na dz. nr 602/658, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.16.2018.KK12-02-2020 09:3112-02-2020 09:31Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleEKODATUM Sp. z o.o.
184/2018Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Produkcji Materiałów Rekultywacyjnych i Kruszyw w Kędzierzynie-Koźlu”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/658, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.16.2018.KK12-02-2020 09:3112-02-2020 09:31Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
280/2018Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu produkcji materiałów rekultywacyjnych i kruszyw w Kędzierzynie - KoźluOSR-OS.6220.16.2018.KK12-02-2020 09:3112-02-2020 09:31Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle*******
4/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu Produkcji Materiałów Rekultywacyjnych i Kruszyw w Kędzierzynie-Koźlu", planowanego do realizacji na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej 15, na części dz. nr 602/658, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.16.2018.KK12-02-2020 09:3112-02-2020 09:31Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
189/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "„Budowa kątowego zespołu zaporowo-upustowego DN400 MOP 5,5MPa, rozbiórka istniejącego układu; przebudowa istniejącego odcinka gazociągu w/c DN400 MOP 5,5MPa” planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu na dz. nr 1161/1, 1161/2, 1161/3, 67/1, 1167, 1166, 66/5, 1162/3, 1162/2, 1162/1, 67/5, 67/6, 67/7, obręb Sławięcice.OSR-OS.6220.22.2019.ZS04-02-2020 08:3004-02-2020 08:30Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
195/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kątowego zespołu zaporowo-upustowego DN400 MOP 5,5MPa, rozbiórka istniejącego układu; przebudowa istniejącego odcinka gazociągu w/c DN400 MOP 5,5MPa” planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu na dz. nr 1161/1, 1161/2, 1161/3, 67/1, 1167, 1166, 66/5, 1162/3, 1162/2, 1162/1, 67/5, 67/6, 67/7, obręb Sławięcice.OSR-OS.6220.22.2019.ZS04-02-2020 08:3004-02-2020 08:30Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
118/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”Rozbudowie i przebudowie istniejącej instalacji sprężonego powietrza wraz z budową fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia, zbiorniki i instalacje oraz montaż zbiorników buforowych i kontenerowej sprężarki z orurowaniem; budowa dojścia z kładką pieszą; montaż kontenerowego awaryjnego agregatu prądotwórczego wraz z budową wewnętrznej instalacji elektrycznej w gruncie, budową wiaty i fundamentu; rozbudową i przebudową istniejącej instalacji elektrycznej i sterowniczej w tym oświetlenia terenu”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30, dz. nr 325, 324 i 323/1, obręb AzotyOSR-OS.6220.16.2019.ZS15-01-2020 09:4415-01-2020 09:44Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
194/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Rozbudowie i przebudowie istniejącej instalacji sprężonego powietrza wraz z budową fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia, zbiorniki i instalacje oraz montaż zbiorników buforowych i kontenerowej sprężarki z orurowaniem; budowa dojścia z kładką pieszą; montaż kontenerowego awaryjnego agregatu prądotwórczego wraz z budową wewnętrznej instalacji elektrycznej w gruncie, budową wiaty i fundamentu; rozbudową i przebudową istniejącej instalacji elektrycznej i sterowniczej w tym oświetlenia terenu”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30, dz. nr 325, 324 i 323/1, obręb AzotyOSR-OS.6220.16.2019.ZS15-01-2020 09:4415-01-2020 09:44Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
186/2019Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wytwórni Węgla Drzewnego w Kędzierzynie-Koźlu", planowanego do realizacji przy ul. Szkolnej 15, na części dz. nr 602/658, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.25.2018.ZS15-01-2020 09:3515-01-2020 09:35Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle*******
z 311