Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2931
z 294
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
25/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOSR-OS.6131.38.2019.PL28-02-2019 12:2028-02-2019 12:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleRzymskokatolicka Parafia pw. NMP Królowej Świata
26/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOSR-OS.6131.39.2019.PL28-02-2019 12:2028-02-2019 12:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleSkarb Państwa - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
27/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOSR-OS.6131.40.2019.PL28-02-2019 12:2028-02-2019 12:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleSkarb Państwa - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
28/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOSR-OS.6131.41.2019.PL28-02-2019 12:2028-02-2019 12:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleKOFAMA Koźle S.A.
29/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOSR-OS.6131.49.2019.PL28-02-2019 12:2028-02-2019 12:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleJPM Holding
30/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOSR-OS.6131.50.2019.PL28-02-2019 12:2028-02-2019 12:20Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleAIR PRODUCTS Sp.z o.o.
14/2019Postanowienie o odstąpieniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budynek hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/273 oraz 602/550, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.20.2018.ZS27-02-2019 14:2927-02-2019 14:29Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
235/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budynek hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną" planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu na dz. nr 602/273, 602/550, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.20.2018.ZS27-02-2019 14:2927-02-2019 14:29Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleGlobal Colors Polska SA
283/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budynek hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną" planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu na dz. nr 602/273, 602/550, obręb BlachowniaOSR-OS.6220.20.2018.ZS27-02-2019 14:2827-02-2019 14:28Urząd Miasta Kędzierzyn KoźlePrezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle
236/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja do blendowania olejów w obrębie wyrobów energetycznych- remont instalacji" planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu na dz. nr 602/375, obręb Blachownia.OSR-OS.6220.21.2018.ZS27-02-2019 14:1827-02-2019 14:18Urząd Miasta Kędzierzyn KoźleDelta Gas Group Sp. z o.o.l
z 294