Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2172
z 218
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
121/2017Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych16-11-2017 09:0716-11-2017 09:07Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim*******
87/2017wniosek o pozwolenie na budowęAB.6740.196.2017RB15-11-2017 12:4215-11-2017 12:42Starostwo Powiatowe w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimBC-LDS Bobkiewicz, Cholewiński Sp.J.
120/2017odmowa wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanegoAB.6740.196.2017RB15-11-2017 12:4215-11-2017 12:42Starostwo Powiatowe w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimStarosta Ostrowiecki
19/2017wniosek o pozwolenie na budowęAB.6740.514.201615-11-2017 12:4015-11-2017 12:40Starostwo Powiatowe w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimStowarzyszenie "DELTA"
119/2017odmowa wydania decyzji o pozwoleniu na budowęAB.6740.514.201615-11-2017 12:4015-11-2017 12:40Starostwo Powiatowe w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimStarosta Ostrowiecki
118/2017Projekt Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi Okół, gmina Bałtów na okres 15.06.2017 r.-31.12.2022 r.09-11-2017 12:1909-11-2017 12:19Starostwo Powiatowe w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimStarosta Ostrowiecki
115/2017Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o numerze ewidencyjnym 98/126 (obr. 17, ark. 5) położonej przy ul. Rosłońskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.08-11-2017 08:2008-11-2017 08:20Starostwo Powiatowe w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimGmina Ostrowiec Świętokrzyski
116/2017Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o numerze ewidencyjnym 74 (obr. 5, ark. 1) stanowiącej teren pasa drogowego ul. Morwowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.08-11-2017 08:2008-11-2017 08:20Starostwo Powiatowe w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimGmina Ostrowiec Świętokrzyski
117/2017Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 10/6 (obr. 39, ark. 3) stanowiącej teren pasa drogowego ul. Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.08-11-2017 08:2008-11-2017 08:20Starostwo Powiatowe w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimGmina Ostrowiec Świętokrzyski
114/2017Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód do celów żeglugi po rzece Kamiennej w km 31+250 do 28+470 na dz. nr ew. 863/11 w miejscowości Bałtów.31-10-2017 09:4631-10-2017 09:46Starostwo Powiatowe w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimStowarzyszenie "DELTA"
z 218