Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2839
z 284
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2022obwieszczenie02-01-2023 09:3702-01-2023 09:37Urząd Miejski w KrzepicachBurmistrz Krzepic
2/2022obwieszczenie02-01-2023 09:3702-01-2023 09:37Urząd Miejski w KrzepicachBurmistrz Krzepic
3/2022wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościGKR.6233.0001.202202-01-2023 09:3702-01-2023 09:37Urząd Miejski w KrzepicachPBI Sp. J.
4/2022wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościGKR.6233.0002.202202-01-2023 09:3702-01-2023 09:37Urząd Miejski w KrzepicachFirma Coner
5/2022Program Ochrony Środowiska dla Gminy KrzepiceGKR.602.0008.202102-01-2023 09:3702-01-2023 09:37Urząd Miejski w KrzepicachRada Miejska w Krzepicach
6/2022Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy KrzepiceGKR.602.0009.202102-01-2023 09:3702-01-2023 09:37Urząd Miejski w KrzepicachRada Miejska w Krzepicach
21/2021decyzja umarzająca postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia02-01-2023 09:3302-01-2023 09:33Urząd Miejski w KrzepicachBurmistrz Krzepic
20/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia02-01-2023 09:3102-01-2023 09:31Urząd Miejski w KrzepicachFLORA Waldemar Dębowski
16/2021uzgodnienie02-01-2023 09:3002-01-2023 09:30Urząd Miejski w KrzepicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
17/2021uzgodnienie02-01-2023 09:3002-01-2023 09:30Urząd Miejski w KrzepicachŚląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
z 284