Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7120
z 712
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
11/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody powyższej 10 m3/h w nowoodwierconych studniach nr 1 i 2 projektowanego ujęcia wody w GroblicachWOOŚ.4260.99.2017.AG23-02-2018 11:0123-02-2018 11:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuZakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
71/2018Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody powyższej 10 m3/h w nowoodwierconych studniach nr 1 i 2 projektowanego ujęcia wody w Groblicach, gmina SiechniceWOOŚ.4260.99.2017.AG.423-02-2018 11:0123-02-2018 11:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
69/2018wniosek w sprawie wydania zezwolenia na rozbiórkę tam bobrowych na cieku znajdującym się w zarządzie i zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bolesławiecnie dotyczy23-02-2018 09:1123-02-2018 09:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuNadleśnictwo Bolesławiec
70/2018decyzja na całkowitą rozbiórkę tam bobrowych na cieku znajdującym się w zarządzie i w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bolesławiec w granicach oddziału 338 d leśnictwa OsieczówWPN.6401.41.2018.IL23-02-2018 09:1123-02-2018 09:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
67/2018wniosek w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od zakazów chwytania, przetrzymywania lub przemieszczania płazów i gadówBP/25-15/PM/11623-02-2018 09:0623-02-2018 09:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuPrzedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT
68/2018decyzja na chwytanie, przetrzymywanie i przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca osobników gatunków płazów i gadówWPN.6401.33.2018.IL23-02-2018 09:0623-02-2018 09:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
1050/2017wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania linii kolejowej E30 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec i Węgliniec – Bielawa Dolna w zakresie emisji hałasu do poziomów normatywnychWOOŚ.402.3.14.2017.BZ22-02-2018 10:3522-02-2018 10:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuElżbieta Strykier
66/2018Decyzja zmieniająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 maja 2015 r., znak: WOOŚ.402.21.2014.BZ.5, w zakresie zabezpieczeń akustycznychWOOŚ.402.3.14.2017.BZ.422-02-2018 10:3522-02-2018 10:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
65/2018Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROFWOOŚ.4210.34.2017.BZ.521-02-2018 14:5221-02-2018 14:52Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
64/2018Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia dotyczącego wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę otworu studziennego o głębokości powyżej 100 m dla ujęcia wodociągu gminnego w Szczepanowie (otwór nr 20z).WOOŚ.4260.108.2017.ŁCK.621-02-2018 13:3821-02-2018 13:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z 712