Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7494
z 750
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
451/2018postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowiny w ramach zadania: Budowa kanalizacji w gminie KobierzyceWOOŚ.420.68.2018.AMK19-06-2018 14:2319-06-2018 14:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
450/2018wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 4 sierpnia 2016 r., znak: WOOŚ.4700.7.2016.PO.5, pozwalającej na wytwarzanie odpadów na terenie lotniska Wrocław-Strachowice.WOOS.4700.2.2018.PO19-06-2018 13:2919-06-2018 13:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuPort Lotniczy Wrocław S.A.
449/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 3 MW na działce o nr ewidencyjnym 229 w miejscowości Jastrzębce, w gminie Środa Śląska i linii elektroenergetycznej kablowej o średnim napięciu SN”WOOŚ.420.101.2018.PS.219-06-2018 12:0119-06-2018 12:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
448/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej pomiędzy m. Koczurki i Jaźwiny”WOOŚ.420.24.2018.AMA.1219-06-2018 11:0219-06-2018 11:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
264/2018postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego Wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę dwóch otworów studziennych o głębokości powyżej 100 m w miejscowości Komorniki - Święte, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oddział Środa Śląska (otwory nr 1 i 2).WOOŚ.4260.111.2017.ŁCK.818-06-2018 13:1418-06-2018 13:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
1073/2017Wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę dwóch otworów studziennych o głębokości powyżej 100 m w miejscowości Komorniki - Święte, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oddział Środa Śląska (otwory nr 1 i 2).WOOŚ.4260.111.2017.ŁCK.18-06-2018 13:1418-06-2018 13:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
447/2018Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w dniu 15 czerwca 2018 r. wydał, na wniosek Spółki z o. o. „Średzka Woda”, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4260.111.2017.ŁCK.12 dla przedsięwzięcia dotyczącego wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę dwóch otworów studziennych o głębokości powyżej 100 m w miejscowości Komorniki - Święte, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oddział Środa Śląska (otwory nr 1 i 2).WOOŚ.4260.111.2017.ŁCK.1218-06-2018 13:1318-06-2018 13:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
446/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża „Aleksandrówka”.WOOŚ.420.23.2018.MS18-06-2018 11:0518-06-2018 11:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
121/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Aleksandrówka.WOOŚ.420.23.2018.MS18-06-2018 11:0418-06-2018 11:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A
269/2018Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża „Aleksandrówka”.WOOŚ.4220.23.2018.MS.118-06-2018 11:0418-06-2018 11:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z 750