Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8151
z 816
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
119/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktu kolejowego w km 133,337 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec”.WOOŚ.420.21.2019.AMK21-03-2019 14:3421-03-2019 14:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
117/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługą podróżnych na terenie MOP kat. III Kochlice-Zachód, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A-4) km 286+336, na terenie gminy Miłkowice, powiat legnicki, woj. dolnośląskie, dz. nr 262, obręb Kochlice".WOOŚ.420.35.2019.AMK21-03-2019 11:2221-03-2019 11:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
118/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługą podróżnych na terenie MOP kat. III Kochlice-Wschód, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A-4) km 286+336, na terenie gminy Miłkowice, powiat legnicki, woj. dolnośląskie, dz. nr 262, obręb Kochlice".WOOŚ.420.36.2019.AMK21-03-2019 11:2021-03-2019 11:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
116/2019Budowa pompowni wody wraz z infrastrukturą przy ul. Czekoladowej we WrocławiuWOOŚ.420.27.2019.TP20-03-2019 10:2820-03-2019 10:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
114/2019Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwa od zakazów w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber20-03-2019 10:0720-03-2019 10:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuNadleśnictwo Węgliniec
115/2019Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do bobra europejskiego Castor fiberWPN.6401.62.2019.MK20-03-2019 10:0720-03-2019 10:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
113/2019Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji wraz z przyłączami, etap VB w Wojcieszowie gmina WojcieszówWOOŚ.420.183.2018.TP.919-03-2019 14:2119-03-2019 14:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
112/2019Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zalesiu przysiółku miejscowości Składowice dz. nr 20, 14/1, 11/3, 11/2 Gmina LubinWOOŚ.420.8.2019.TP.719-03-2019 11:1019-03-2019 11:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
111/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Okmianach na działce nr 268/4 obręb Okmiany, gmina Chojnów”.WOOŚ.420.57.2018.AP.1719-03-2019 10:4919-03-2019 10:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
110/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jelczu-Laskowicach"WOOŚ.420.14.2019.MS18-03-2019 15:3318-03-2019 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuZakład Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach
z 816