Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7926
z 793
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
521/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sieroszowickiej i Wilkszyńskiej we Wrocławiu”WOOŚ.420.120.2018.AG12-12-2018 10:4212-12-2018 10:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
887/2018Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sieroszowickiej i Wilkszyńskiej we Wrocławiu”WOOŚ.420.120.2018.AG.712-12-2018 09:2712-12-2018 09:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
742/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wielka”WOOŚ.420.144.2018.KK11-12-2018 13:3711-12-2018 13:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuGmina Oleśnica
886/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wielka”Wooś.420.144.2018.KK.611-12-2018 13:3711-12-2018 13:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
885/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Jugów".11-12-2018 09:5811-12-2018 09:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuECOPLAN Ryszard Kowalczyk
884/2018Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozpoznawaniu metodą podziemną złoża rud miedzi „Retków” w obszarze „Grodziscze”.WOOŚ.420.186.2018.MS10-12-2018 14:1910-12-2018 14:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuKGHM Polska Miedź S.A.
882/2018Wniosek w sprawie częściowego zniszczenia siedliska kozioroga dębosza Cerambyx cerdo i pachnicy dębowej Osmoderma eremita poprzez obniżenie wysokości drzewa należącego do gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 157 cm rosnącego przy ul. Zielonego Dębu we Wrocławiu10-12-2018 09:5910-12-2018 09:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuROTOMAT Sp. z o.o.
883/2018Zezwolenie na częściowe zniszczenie siedliska kozioroga dębosza Cerambyx cerdo i pachnicy dębowej Osmoderma eremita poprzez obniżenie wysokości drzewa należącego do gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 157 cm rosnącego przy ul. Zielonego Dębu we WrocławiuWPN.6401.347.2018.MK10-12-2018 09:5910-12-2018 09:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
880/2018Decyzja ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria" S.A. w WałbrzychuWSI.515.2.2018.MR03-12-2018 09:3403-12-2018 09:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
879/2018Wniosek o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji dla terenu instalacji do produkcji koksu, zlokalizowanej w granicach Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria" w WałbrzychuWSI.515.2.2018.MR03-12-2018 09:2903-12-2018 09:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuWałbrzyskie Zakłądy Koksownicze "Victoria" S.A.
z 793