Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 65
z 7
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25.11.2009 r., znak RG/GT/7624/3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 21, 9, 2/4, położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów Mełpin, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskieRG.6220.2.2015.SS23-07-2015 12:2923-07-2015 12:29Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
8/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Dolsk wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 6,0 MW, w miejscowości WieszczyczynRG.6220.9.2015.SS13-10-2015 12:1013-10-2015 12:10Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
3/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów z opakowań typu PET, PP, PE, HDPE oraz zbiórce i transporcie wyżej wymienionych odpadów, na działce o numerze ewidencyjnym 577/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolsk, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.5.2015.SS08-12-2015 10:4808-12-2015 10:48Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża LIPÓWKA BR III, na działce o numerze ewidencyjnym 98, południowym skraju działek o numerach ewidencyjnych 97/1 i 97/2 oraz północnym skraju działki o numerze ewidenRG.6220.1.2016.SS05-02-2016 14:1505-02-2016 14:15Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
27/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10 m3/h, polegające na wykonaniu jednego otworu hydrogeologicznego, rozpoznawczego nr 1, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich o głębokości ok. 40 m oraz wykonaniu do niego obudowy z montażem pompy głębinowej, na działce o numerze ewidencyjnym 334/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG/GT/76240/6/1014-11-2016 15:4214-11-2016 15:42Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
17/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów z opakowań typu PET, PP, PE, HDPE oraz zbiórki i transportu wyżej wymienionych odpadów, na działce o numerze ewidencyjnym 577/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolsk, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.15.2013.SS03-11-2016 11:4903-11-2016 11:49Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
5/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 327/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Małachowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.1.2014.SS26-10-2016 14:0826-10-2016 14:08Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
12/2016Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG/GT/76240/2/10 z dnia 20 grudnia 2012 r.RG.6220.6.2013.SS03-11-2016 11:3503-11-2016 11:35Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
8/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o numerze ewidencyjnym 58/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Brześnica, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.7.2014.SS26-10-2016 14:2426-10-2016 14:24Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
40/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych dla miejscowości Księginki i Małachowo, wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej w miejscowości Dolsk.RG/GT/7624/10/0815-11-2016 14:3015-11-2016 14:30Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
z 7