Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 371
z 38
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2014wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb nawadniania upraw ziemniaków dz. 620/3 - MarcinkowiceGRLOŚ.6220.2.201414-07-2014 09:0314-07-2014 09:03Urząd Miejski w TucznieGospodarstwo Rolne Mirosław Ignaszak
6/2014zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb nawadniania upraw ziemniaków dz. 620/3 - MarcinkowiceGRLOŚ.6220.2.8.201414-07-2014 09:0314-07-2014 09:03Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
2008/A/0002środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla wsi Rzeczyca oraz kolektora tłocznego ścieków Jeziorki - Rzeczyca gm. TucznoGRLOŚ-7624/1/5/200826-02-2008 11:4726-02-2008 10:51Urząd Miejski w Tucznie
2010/B/0008postanowienie u stwierdzeniu uczestnictwa organizacji ekologicznej Klub Przyrodników w postepowaniu polegajacym na budowie elektrowni wiatrowych o mocy 8 MW w miejscowości RzeczycaGRLOŚ-7624/1-1/201001-06-2010 09:2001-06-2010 07:50Urząd Miejski w Tucznie
2010/B/0012postanowienie o stwierdzeniu uczestnictwa na organizacji ekologicznej Klub Przyrodników do przedsięwzięcia polegającego na odbudowie kanału Rzeczycapostanowienie o stwierdzeniu uczestnictwa na organizacji ekologicznej Klub Przyrodników do przedsięwzięcia polegającego na odbudowie kanału Rzeczyca01-06-2010 09:4101-06-2010 07:53Urząd Miejski w Tucznie
2007/B/0001środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Era w TucznieOŚ -762/7/0624-07-2007 08:2924-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0007ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy ekranu akustycznego lub ekranów akustycznych w pasie drogowym drogi krajowej nr 22 w RusinowieGPB-7331-36/200724-07-2007 08:3024-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0004ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy przepustu regulującego spływ wód powierzchniowych w obrębie geodezyjnym StrzalinyGPB-7331/3/200624-07-2007 08:3324-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/E/0001Raport odziaływania na środowisko21-03-2008 12:0621-03-2008 11:31Urząd Miejski w Tucznie
2007/E/0002Raport odziaływania na środowisko21-03-2008 12:0521-03-2008 11:31Urząd Miejski w Tucznie
z 38